13.12.2022

10 miljoonaa euroa toiminta-avustuksia helsinkiläisille kulttuurialan toimijoille

Helsinki tukee taidetta ja kulttuuria niin kuin pääkaupungin pitääkin tehdä. Tuemme tällä kertaa pitkälle kolmatta sataa erikokoista ja erilaista taiteen ja kulttuurin toimijaa. Hakemusten iso määrä osoittaa kuinka todella monimuotoista ja laajaa kaupungin kulttuuritarjonta on. Taiteen pariin pääsee matalalla kynnyksellä ja eri puolilla kaupunkia. Olen myös iloinen siitä, että voimme panostaa ikäihmisille suunnattujen kulttuuripalvelujen kehittämiseen erillisen ensi vuoden alusta avattavan hakukierroksen kautta, toteaa kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara.

Taide- ja kulttuuriavustusten toiminta-avustuksia myönnettiin 189 toimijalle, joiden monipuolisessa joukossa on sekä suuria organisaatioita että pieniä yhteisöjä. Toiminta-avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa, yleisölle avointa taide- ja kulttuuritoimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. 

Valtionosuutta saavista toimijoista 23:lle toiminta-avustus myönnettiin monivuotisena vuosille 2023–2026. 13 VOS-toimijan avustusta korotettiin yhteensä noin 75 000 eurolla. Avustusten tasoa tarkasteltaessa painotettiin uusia, vuonna 2022 valtionosuusjärjestelmän piiriin tulleita toimijoita.Kokonaisarvioinnin osana huomioitiin kuntarahoituksen taso suhteessa toimijoiden muuhun tulomenorakenteeseen. 

Myös muiden toiminta-avustusten tasoa tarkistettiin ja yhteensä kahdeksanuutta toimijaa nousi toiminta-avustusten piiriin. 

1,3 miljoonaa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia tukeviin kulttuurihankkeisiin

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi saa jatkoa vuonna 2023. Jaettavissa oleva määräraha on peräti 1,3 miljoonaa euroa. Avustussumma koostuu Helsingin kaupungin kuolinpesiltä saamasta valtionperinnöstä.

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita.Avustusmäärärahan hakuaika on 9.1.–10.2.2023

HAM Helsingin taidemuseonsäätiö ry

Osana kulttuurin laitosavustuksia HAM Helsingin taidemuseonsäätiölle myönnettiin toiminta-avustusta 6 879 000 euroa. HAM Helsingin taidemuseosta tulee säätiö tammikuusta alkaen. Säätiöimisen tavoitteena on HAM:in toimintaedellytysten parantaminen. HAM:in toimintaa rahoitetaan kulttuurin laitosavustuksilla. 

Kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa  täällä. Jaoston jäsenet ja varajäsenet löytyvät täältä.

 
Veikko Kunnas 
kulttuurin edistämisen päällikkö 
(09) 310 37002 
veikko.kunnas@hel.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Uutiset