21.02.2014

16,2 %:n leikkaukset haavoittavat teatterin ja draaman kansainvälistä liikkuvuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2014 Teatterin tiedotuskeskukselle (TINFO) vähenee edellisvuodesta 12 % eli rahassa 60 000 euroa. Lisäksi näytelmäkäännösapurahoja ei saatu jaettavaksi, tämä huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön leikkaus suomalaisen teatterin ja näytelmän vientihankkeilta on yhteensä 16,2 %. Vuonna 2013 TINFO pystyi tukemaan näytelmäkäännösapurahalla 22 käännöshanketta (25 000 euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriön tälle vuodelle tekemien leikkausten vuoksi koti- ja ulkomaisten festivaalien, teattereiden ja muiden partnereiden kanssa suunniteltuja kumppanuushankkeita ei pystytä toteuttamaan. TINFO ei myöskään voi tukea apurahoilla näytelmän kääntäjiä, jotka välittävät suomalaisia näytelmiä muille kielille.

Aiemmin tehdyistä Saksa-teemavuoteen liittyvistä sitoumuksista TINFO pystyy vastaamaan pienentyneestä toiminta-avustuksesta huolimatta. TINFO mm. toteuttaa yhteistyössä saksalaisen Theater der Zeit -lehden kanssa laajan suomalaista teatteria ja sen tekijöitä käsittelevän erikoisnumeron ja erikseen näytelmäantologian, johon tulee viisi suomalaista näytelmää saksannettuina. Sekä lehdelle että antologialle on järjestetty laaja ja kohdistettu jakelu saksalaisen kielialueen teatteriammattilaisille. Lisäksi Heidelbergin Stückemarktin lukudraamoja pystytään osittain tukemaan.

”Olimme osanneet varautua 8-10 %:n leikkauksiin, mutta emme tähän. Näytelmäkäännösapurahan kohtalo surettaa erityisesti. Hankalaksi tilanteen tekee se, että päätökset saatiin poikkeuksellisen myöhään.  Saman karun todellisuuden edessä ovat useimmat taiteen tiedotuskeskukset. Nyt on vain kaikin keinoin tehtävä se, mitä tehtävissä on. Neuvottelemme hankekumppaniemme kanssa. Kaikki on suhteellista. On pakko ajatella, että se, mikä ei tapa, vahvistaa”, sanoo johtaja Hanna Helavuori Teatterin tiedotuskeskuksesta.   

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ja välittää tietoa suomalaisesta teatterista ja teatterintekijöistä ja mahdollistaa teatterin ammattikentän kansainvälistä liikkuvuutta, vaihtoa ja vientiä.  

Tieto vuoden 2014 toiminta-avustuksista saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä keskiviikkona (19.2.2014).

Taiteenalojen tiedotuskeskuksille myönnetyt toiminta-avustukset 2014 (OKM): http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/taiteenalojenTiedotuskeskukset/2014_taiteen_alan_tiedotuskeskukset_x3xmyxnnxt.pdf

Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 09 2511 2121, hanna.helavuori(a)tinfo.fi