14.06.2013

2000-luvun katsojatilastot kertovat teatterin vankasta asemasta

2000-luvun katsojatilastot kertovat teatterin vankasta asemasta – musiikkiteatteri ja kotimaisuus takaavat suosion

Puheteattereiden pitkän aikavälin katsojatilastot osoittavat, että teatterin asema on vankka ja vakaa. Puheteatteri on koko 2000-luvun säilyttänyt katsojansa. Vuonna 2012 teatteriesityksiin (47 valtionosuuslain piiriin kuuluvaa VOS-teatteria ja Suomen Kansallisteatteri, 22 kesäteatteria ja 66 rahoituslain ulkopuolista teatteria) myytiin yhteensä 3 105 754 lippua (2011: 3 054 066 lippua). VOS-puheteattereissa myytiin 2 165 649 lippua (2011: 2 199 244). VOS-puheteattereiden katsojaluvut 2000-luvulla ovat pysytelleet 2 049 000 ja 2 235 000 katsojan välillä. Valtionosuuslainsäädännön ulkopuolisten ammattiteattereiden ja -ryhmien esityksissä oli 501 933 katsojaa. Tiedot selviävät Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tekemistä Teatteritilastoista.

Katsojamäärän kasvua vuoteen 2011 verrattuna rahoituslain ulkopuolisella kentällä oli 15,3 %, mikä selittyy osittain tilastoinnin piiriin otettujen teattereiden lisäyksellä. Ammattiteatterikenttä on kasvanut koko 2000-luvun, sillä uusia teattereita on perustettu paljon. Nyt tilastoinnin piirissä on 66 valtionosuuslain ulkopuolista ammattiryhmää, kun niitä vuonna 2000 oli 40 teatteria, joissa katsojia oli 452 559. Nämä tekevät hyvin monenlaista teatteria: improvisaatiota, nukketeatteria ja esitystaidetta, jotkin toimivat tuotantotaloina tai ovat kiertueteattereita. Yhteensä Suomessa toimii noin 100 valtionosuuslain ulkopuolista teatteria tai ryhmää.  

Yksi suuren näyttämön esitys voi aiheuttaa nousuja ja notkahduksia katsojatilastossa

Katsojalukujen vuosittaiset heilahdukset – nousut tai notkahdukset – ovat normaalia kausivaihtelua, joka selittyy yksittäisten esitysten yleisömenestyksellä tai vastaavasti vähäisellä suosiolla. Tämän vuoksi on tärkeätä tarkastella pidemmän aikavälin kehitystä. Katsojaluvut korreloivat osittain suurten ja keskisuurten teattereiden isojen näyttämöiden ohjelmistovalintojen vetovoimaisuuden ja korkean kotimaisuusasteen kanssa.  Yksittäisen suuren näyttämön musiikkiteatteriesityksen suosio tai vähäinen menestys näkyy heti kokonaistilastoissa.

Ohjelmistosuosikkien neljän kärki näytäntökaudella 2011/2012 muodostui musiikkiteatterista, ilahduttavasti myös kotimaisista musiikkiteatterituotannoista. Katsotuin oli Helsingin Kaupunginteatterin Katri Helena ja toisena Suomen Kansallisteatterin Homo! Kumpikin uusi kotimainen musiikkiteatteri jatkoi ohjelmistossa yli yhden näytäntökauden ja sai yli 50 000 katsojaa.  Koko 2000-luvun suosituin näytelmä on ollut Tampereen Työväen Teatterin Vuonna 85, jonka on nähnyt reilu 300 000 katsojaa (ensi-ilta 9/2006).
Musiikkiteatterin kestosuosio kiinnittää huomion myös lajin arvostukseen ja laatuun. Suomalaisten esiintyjien ammattitaito on kasvanut. Näyttelijät lisäävät ammattitaitoaan myös kouluttautumalla ulkomailla.   Epäkohdan muodostaa lähinnä musiikkiteatteridramaturgian ja -ohjauksen vähäinen koulutus.  

Teatterit kasvattavat uusia katsojia – lastenteatteria ja yleisötyötä tehdään aiempaa enemmän

Kotimaisten näytelmien osuus ohjelmistoissa on 2000-luvulla ollut kasvussa. Kotimaiset nykynäytelmät ja romaanidramatisoinnit ovat kiinnostaneet yleisöä. Sen sijaan ulkomaisia nykynäytelmien kantaesityksiä tai klassikkotulkintoja on yhä vähemmän.  Lasten- ja nuortenteatteritarjonta on teatteriohjelmistojen kulmakivi, lasten- ja nuortennäytelmien kantaesityksiä oli näytäntökautena 2011/12 enemmän kuin aikaisempina vuosina. Monet lastenteatteriesitykset ovat suosituimpien esitysten listalla.  Lain ulkopuolinen kenttä tarjoaa runsaasti lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä.  

Verrattaessa myytyjen lippujen ja esityskertojen suhdetta havaitaan, että yksittäisten esitysten elinkaaret ovat lyhentyneet. Teattereiden on tehtävä aikaisempaa nopeammassa tahdissa uusia ensi-iltoja. Teatterikatsojille on tarjottu myös yhä enemmän erilaisia pienten yleisöjen osallistuvia ja osallistavia esityksiä ja teatterilähtöistä muuta toimintaa, esimerkiksi työpajoja. Soveltavan teatterin osuus on kasvamassa, toisaalta samoin lasten- ja nukketeatterin osuus erityisesti teatterilain ulkopuolisella kentällä.  Esityskäsitys ja esittäjyys ovat moninaistuneet. Tällä tavoin teatterin pyrkivät huolehtimaan myös uuden yleisön kasvattamisesta.
Katsojaluvut ovat vain yksi mittari.  Yksipuolisen katsojalukujen tarkastelun vaarana on, että teatterit valitsevat ohjelmistoa, jonka voi olettaa menestyvän numerotarkastelussa.  ”Katsojaluvut ovat ikävä mittari, mutta ainoa, joka tuo euroja”, toteaa teatterinjohtaja Maarit Pyökäri, joka siirtyi Lahden kaupunginteatterista Tampereen Työväen Teatteriin.
Tietolähde: Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Linkit tilastoihin:

Teatterin, tanssin, oopperan ja sirkuksen katsojaluvut yhteensä 2009-2012

Katsojatilastot 2012 VOS-teattereissa, Suomen Kansallisteatterissa ja Suomen Kansallisoopperassa

Katsojatilastot 2012 rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa

Ohjelmistotilastot näytäntökaudelta 2011/2012

Myydyt liput VOS-teattereissa, Suomen Kansallisteatterissa ja Suomen Kansallisoopperassa 2000-2012

Myydyt rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa 2000-2012

Katsotuimmat näytelmät 2000-2010

Näytelmien saamien ensi-iltojen määrät 2000-2010

Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 09 2511 2121, hanna.helavuori(at)tinfo.fi