17.09.2020

Linnea_eka blogikuva 2020

Aikalisiä 

 

Keskustelu representaatiosta esittävissä taiteissa laajenee moneen suuntaan, mutta palautuu pohjimmiltaan eletyn elämän kunnioittamiseen. Käymme uutta neuvottelua siitä mikä näyttelijä on, ja siitä mitä hän tekee ja edustaa.

Linnea Staran Huomioita tämän viikon varrelta. 

 
 

Mistä on kyse?  

Aikalisiä esittävän taiteen kentälle 

Transaktivistien viime viikonloppuna käynnistämä keskustelu representaatioista – erityisesti, mutta ei pelkästään suhteessa Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -esityksen roolituksen sekavaan viestintään – on muutamassa päivässä levittänyt laajasti tietoisuutta sukupuoli-identiteettien valtavasta kirjosta ja käsitteistä. Tapauskohtaista keskustelua voi lukea esimerkiksi Helsingin Sanomista (14.9.2020) taustoittavasta artikkelista, sekä transtaustaisen näyttelijän Miiko Toiviaisen haastattelusta (YLE 15.9.2020). Tämän lisäksi Martti-Tapio Kuuskosken huomiot muun muassa espanjalaisesta travestikulttuurista auttavat ymmärtämään Almodóvarin tekemiä valintoja.  
 
Kansallisteatterin aikalisä osoitti, että keskustelu vähemmistöjen representaatioiden merkityksestä on vihdoin rantautunut Suomeen, ja vastaavia aikalisiä on syytä harkita esitystaiteen kentällä laajemminkin tulevaisuudessa, kun on kyse vähemmistöjen esiin nostamista kokemuksista ja huolista.  
 
Meneillään on murrosaika. Ruotsalainen teatterintutkija Kent Sjöström kirjoittaa viime vuonna ilmestyneessä esseekokoelmassaan Rökarens blick: Skådespelarens Brecht (Spleen Nordic, 2019) näyttelijästä suhteessa nykypäivän identiteetti- ja representaatiokysymyksiin. Käymme uutta neuvottelua siitä mikä näyttelijä on, ja siitä mitä hän tekee ja edustaa. Näyttelijän muuntautumiskykyyn on Platonista Rousseau’hon suhtauduttu epäluuloisesti ja jopa vihamielisesti. 
 
Jokaisen näyttelijän työtä käsittelevän keskustelun pohjalla on sosiologisia, filosofisia ja psykologisia olettamuksia minuuden muodostumisesta. Nykypäivänä näyttelijä useimmiten roolitetaan ulkonäkönsä, ikänsä ja persoonansa mukaan. Olettamus on, että oma identiteetti, tai oman ryhmän kokemus on edellytys roolityön ymmärtämiselle. Minuus – aktivistinen ja poliittinen minuus – jonka ideologia on ankkuroitu omaan sosiaaliseen positioon ja identiteettiin, on nykypäivänä yhä selkeämmin läsnä, ja sen ylittämisen ongelmakohdista ollaan yhä enemmän tietoisia. Sjöström käyttää Brechtiä provokaattorina tämän essentialisoivan minuuskäsityksen kritisoimisessa ja tulee samalla kyseenalaistaneeksi koko 1900-luvun realistisen tradition yleisöä passivoivana tyylisuuntana.   
 
Oli kyseessä sitten realistinen tai postdramaattinen traditio, teatteri luo merkityksiä, joiden on syytä olla harkittuja. Teatterin ja draaman professori Hanna Suutela on seurannut edeltävän viikon keskustelua ja muistuttaa teatterin merkkijärjestelmästä: ”Teatteri on kielen kaltainen, muuttuva merkkijärjestelmä eli viestintää, jota ihmiset luovat aina uudelleen, esitys kerrallaan. (…)Teatterin tulee aina oivaltaa lähettävänsä viestejä, viestiminen on sen ytimessä täysin lajista ja tyylistä ja tekijöistä riippumatta. Tätä perusasiaa vaativat tiedostettavaksi mm. kaikki, jotka haluavat, että teatteri on tietoinen siitä, miten se erilaiset vähemmistöt esittää.”  
 
Keskusteluissa representaatioista on kuitenkin oleellista taiteellisten valintojen vaikutukset vähemmistöjen elettyyn elämään ja niihin todellisiin vaaroihin, jotka kohdistuvat transihmisiin. Trans ry julkaisi omilla sivuillaan (15.9.2020) ensimmäisen osan artikkelisarjasta Transnaisten representaatiosta. Artikkelissa järjestö käy läpi roolittamisen ongelmia, ja kehottaa taideinstituutioita järjestämään koulutusta, neuvontaa ja konsultaatiota:  
 
Koulutuksen ostaminen yhteisöltä on teko, joka viestii siitä, että ostaja on vilpittömästi halukas oppimaan ja kuulemaan yhteisön äänen. Koulutuksen seurauksena tieto ja osaaminen lisääntyvät. (…) Muutos on monille vaikeaa ja se saattaa aiheuttaa voimakkaita vastareaktioita. Tämän eteen on hyvä jokaisen pysähtyä. Miksi esimerkiksi transnaisten yhtäläinen ja kunnioittava representaatio aiheuttaa heitä vastustavia ajatuksia? Ylhäältä alaspäin selittäminen, viha tai väheksyminen eivät ole reaktioita, jotka lisäisivät ymmärrystä. Trans ry pyytää kaikkia asianosaisia pysähtymään ja miettimään, miten olisi voinut tehdä paremmin.” 
 
 

Taidepolitiikkaa! 

Valtion budjetti tuli apuun 

Hyviä uutisia! Veikkauksen tuottojen väheneminen kompensoidaan vuoden 2021 budjetissa. Tämä tarkoittaa, että taide- ja kulttuurikentän rahoitus on turvattu ainakin ensi vuonna. Teattereiden taloudellisesta ahdingosta raportoi muun muassa Yle (14.9.2020) haastattelemalla neljän suuren teatterin johtajia. Heidän ahdinkonsa seuraukset levittäytyvät tietenkin paljon laajemmalle esittävän taiteen kentälle. Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry kartoittavat taas esittävän taiteen ammattikentän (ensisijaisesti vos- ja toiminta-avustuksen piirissä olevien ryhmien) taloustilannetta koronarajoitusten aikana. Kyselyyn toivotaan vastauksia jo ma 21.9.2020 mennessä, minkä jälkeen kentän tilannetta kuvaavia kokonaistietoja välitetään tuoreeltaan opetus- ja kulttuuriministeriöön.  
 
 

Observerat:  

Ritualer i höstmörkret  

Jag sätter mig ner i Nordsjö och dricker grönt te i nästan två timmar medan Malin Kivelä som ceremonimästaren – en uppenbarelse i vit klänning – långsamt, långsamt häller upp en kopp efter en annan. Man hinner reflektera smått över ritualens funktion i dessa konstiga, osäkra tider, och över den stillhet som infinner sig i rummet medan vi sörplar te på lämpligt avstånd från varandra. Man hinner också erinra de performativa element som lyfter ritualen till en föreställning, den avhållsamma men noggrant utstuderade koreografin, ljudvärlden som nästan inte når medvetandet, och de komiska interventionerna i den allvarsamma ritualen. Kanske det är just fler ritualer vi nu behöver.  
 
 

Toinen ääni:  

Kamran Shahmardan, Mustan ja Valkoisen Teatterin taiteellinen johtaja 

Kamran Shahmardan on Azerbaidzhanista Imatralle 2000-luvun alussa muuttanut elokuva- ja teatteriohjaaja, joka toimii jo 17 vuotta pyörineen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin ja samaa nimeä kantavan teatterin taiteellisena johtajana. Tänä poikkeusvuonna Shahmardan ja hänen teatterinsa järjestivät yksipäiväisen katuteatteritapahtuman Imatralla. Kysyin Shahmardanilta hänen kokemuksiaan.  
 
Kamran ShahmardanOlemme eläneet karanteenin takia puoli vuotta ilman teatteria. Mietimme pitkään, kannattaako tänä vuonna järjestää Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalia. Päätimme kuitenkin, että se on välttämätöntä, koska yhteyttä katsojiin ei saa kadottaa.  
 
Siirsimme festivaalin kokonaan kadulle antaaksemme yleisölle mahdollisuuden katsoa lastenteatteria, tulinäytöksiä ja pienen jazzkonsertin. Vaikka ulkona on jo syksy, sadetta ja tuulta, tulivat katsojat kuitenkin katsomaan kadulla tapahtuneita esityksiä. Olin hyvin onnellinen nähdessäni yleisön kiitolliset silmät. Sen takia kannattaa tehdä ihmeitä. 

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO Blogit