10.06.2020

Ministeriö teettää arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen luottamuselinten toiminnasta

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivien luottamuselinten eli taideneuvoston ja taidetoimikuntien toiminnasta. Arvioinnin on määrä valmistua joulukuussa 2020.

Arvioinnin tavoitteena on luoda kokonaiskuva Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivien luottamuselinten organisaatiorakenteen tarkoituksenmukaisuudesta, toiminnan laadusta sekä vaikuttavuudesta säädettyjen lakisääteisten tehtävien osalta. Arvioinnin lähtökohtana on toimialan kehittäminen ja siinä korostuu laaja yhteiskunnallinen näkökulma. 

Arvioinnissa huomioidaan alueellinen ja kansallinen ulottuvuus ja kansainvälinen näkökulma. Lisäksi huomioon otettavaksi tulee mm. toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä valtioneuvoston linjaukset. 

Arviointi ei koske viraston yhteydessä olevia kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalautakuntaa eikä kuvataiteen näyttöapurahalautakuntaa. Myöskään valtionavustustoiminnan vaikuttavuus tai taiteen edistämisen rahoitusjärjestelmät eivät kuulu arviointiin.

Arvioinnin toteuttaa Frisky & Anjoy Oy.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen. Taiteen edistämiskeskus on toiminut nykymuotoisena vuodesta 2013 lähtien, jolloin 1960-luvulta oleva taidetoimikuntalaitos uudistettiin. Tuolloin keskuksesta aluetoimipisteineen muodostettiin yhtenäinen taiteen ja kulttuurin edistämisen kokonaisuus.

Virastossa työskentelee yhteensä noin 80 virkamiestä ja työsuhteista taiteen edistäjää. Virastolla on 10 toimipistettä eri puolilla Suomea ja päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä. Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto, seitsemän valtion taidetoimikuntaa, 13 alueellista taidetoimikuntaa ja kaksi ministeriön asettamaa erillislautakuntaa.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, OKM, p. 0295 330 285, katri.santtila(at)minedu.fi
- toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, p. 040 5777 516, petri.uusikyla(at)frisky.fi

Lue uutinen kokonaan Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta