Arvomme ja asenteemme

TINFO toimii maailmassa strategiassa määriteltyjen arvojen mukaan. Arvojen ääneenlausumisen tarkoituksena on suunnata toimintaa ja tehdä asennoitumisemme ympärillä olevaa kohtaan näkyväksi.

“Kun pystymme toimimaan eettisesti, ekologisesti, avoimesti ja tasavertaisuutta kunnioittaen, meidän on mahdollisuus saavuttaa ja säilyttää
palvelujemme käyttäjäkunnan luottamus.”

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat: avoimuuseettisyysekologisuustasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Ekologisuus_ikoni_TINFO svg

Avoimuutta toteutamme laittamalla asiantuntemuksemme jakoon, tapahtuipa se vuorovaikutuksessa kasvokkain tai välineiden ja julkaisujen kautta. Kerromme tekemisistämme ja olemme läsnä. Tarjoamme sosiaalisen median alustoja, verkkopalveluitamme ja uutiskirjeitämme esittävän taiteen alan ammattilaisten työn esiin tuomiseen.

Ekologisuus_ikoni_TINFO svgSyväekologinen ajattelumme on tuottanut idean kerran tehtyjen materiaalien käyttämisestä eri kanavissa ja digitaalisen palvelumuodon integroimisena kaikkeen toimintaan. Ekologinen teko on myös kaikenlaisen turhan välttäminen, mikä onnistuu mitoittamalla tekemisiä tarkasti. Ajattelemme, että esimerkiksi viestinnän mittaaminen voi olla orgaanista itsearviointia: tulokset heti käyttöön, ilman märehtimistä ja varastointia eri tuotantovaiheissa.

Asiantuntijaviestinnän asiana on tunnistaa esittävien taiteiden kentän ekosysteemien kirjo, sen osien erityisyys, ja räätälöidä, sillä yksi mitta ei käy kaikkien tarpeisiin.

Eettinen lähtökohta viestinnässä on se, että emme tavoittele pikavoittoja näkyvyydessä tiedon kustannuksella. Sanomisemme tulee perustua tutkittuun ja tarkistettuun faktaan, suhtautumisessa informaatioon on pyrittävä analyyttiseen otteeseen ja oltava tarvittaessa kriittinen.

Viestiessämme eettisesti tulemme syrjineeksi positiivisesti. Tavoittelemme moniäänisyyttä antamalla tilaa sellaisille tekijöille, joilla oma mahdollisuus markkinoida rajatumpi kuin suurilla toimijoilla. Kulttuurisen monimuotoisuuden toteutumiseksi olemme valmiit pieniin ja joskus suurempiinkin tekoihin.

Eettisyyden arvon mukaista on myös helppo lähestyttävyys ja keskusteluyhteyden ylläpitäminen. Meille uskaltaa antaa palautetta, suhtaudumme kritiikkiin vakavasti ja vastaamme esitettyihin huomioihin avoimesti.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista varten laskemme säännöllisin väliajoin, kuinka moninaisuus ja sukupuolet näkyvät toiminnassamme. TINFO on julkaissut oman tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan suunnitelmansa verkossa kaikkien käytettäväksi malliksi.

Kun pystymme toimimaan eettisesti, ekologisesti, avoimesti ja tasavertaisuutta kunnioittaen, meidän on mahdollisuus saavuttaa ja säilyttää palvelujemme käyttäjäkunnan luottamus.
 

(Ote Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO Viestintästrategiasta, joka toimii tinfolaisten "työkirjana", päivittyvänä, elävänä. Strategian kirjallisesta asusta on vastannut viestintäpäällikkö Sari Havukainen.)

 


Katso myös käytännön ohjennuoraksi laadittu:

Ekologisesti kestävä TINFO

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO Inkluusio Ekologisuus Strategiat