19.10.2020

Aune Kallinen

Aune Kallinen valdes till professor i skådespelarkonst på svenska

Uutinen suomeksi tästä

Aune Kallinen har valts till professor i skådespelarkonst på svenska vid Konstuniversitetets Teaterhögskola för perioden 1.1.2021–31.12.2026. Uppgiften sköttes av Anders Carlsson 2015–2020.

Aune Kallinen har utexaminerats som magister i teaterkonst från Teaterhögskolans utbildningsprogram i regi 2002. Hen har en lång karriär bakom sig både som pedagog och kulturarbetare inom performativ konst och teater. Kallinen har bland annat varit regissör, skådespelare och dramaturg i olika produktioner i Finland och utomlands. Åren 2001–2004 var hen konstnärlig ledare för Helsingfors studentteater tillsammans med Minna Harjuniemi. Innan hen utnämndes till professor verkade hen som lektor i nutida performance vid Teaterhögskolan och som direktör för centret för gemensam undervisning.

Kallinen betraktar skådespelarkonsten via kroppslighet, olika slags relationer och samhälleliga betydelser. Det finlandssvenska teaterfältet upplever hen som mångsidigt och visionärt: ett fält som känner väl till sin tradition, men som samtidigt är reformvänligt och aktivt nyskapande.

"I dessa tider, som på många sätt är katastrofala, genomgår tillvägagångssätten, metoderna och strukturerna i scenkonsten kraftiga förändringar, vilket är bra. Jag vill vara med och utveckla ett utbildningsprogram i skådespelarkonst på svenska som ger alla typer av framtida konstnärer – förunderliga, speciella, helt vanliga, sköra, klumpiga, fantastiska och uthålliga – chansen att växa och utvecklas. Skådespelarkonsten befinner sig på många sätt i kärnan av scenkonsten och därför måste den på den praktiska nivån representera mångfald, jämlikhet och hänsynsfullhet, utan att glömma förmågan att bara vara, ta risker och begrunda det okända." 

Rekryteringsgruppen lyfte fram Kallinens långa konstnärliga och pedagogiska karriär och även hens tankar om nya undervisningssätt och nya konstnärliga betraktelsesätt.

"Aune Kallinen har både inhemsk och internationell erfarenhet av att utveckla och leda konstnärlig verksamhet. Hen har mångsidig undervisningserfarenhet och -förmåga. Som pedagog är Kallinen tillgänglig och hen stöder och väcker studerandens eget tänkande", konstaterar Maarit Ruikka, dekan för Teaterhögskolan.

Läs mer