24.03.2021

Avaus-hankkeet: moninaisuus pitää ottaa paremmin huomioon taide- ja kulttuurialalla

Avaus-hankkeiden loppuraportti on julkaistu. Raportissa esitellään kahta hanketta: Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä sekä Avaus 2.0 – Toimijasta mentoriksi.

Avaus-hankkeet ja niissä kerätty tutkimustieto osoittivat, että moninaisuuden parempaa huomioimista tarvitaan taide- ja kulttuurialalla. Moninaisuuden tulisi olla osa kokonaisvaltainen osa taide- ja kulttuurilaitosten strategista työtä. Taide- ja kulttuurilaitoksilla tulisi olla linjauksia ja suunnitelmia moninaisuutta edustavasta henkilöstöpolitiikasta. Rasismiin ja syrjintään tulee puuttua aktiivisesti. Taide- ja kulttuurialan henkilöstö tarvitsee lisää koulutusta rasismin ja syrjinnän tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Ulkomaalaistaustaisten – ja rodullistettujen – taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten vuoropuhelua taide- ja kulttuurilaitosten kanssa tarvitaan. Kannustamme taide- ja kulttuurialan laitoksia hyödyntämään Avaus 2.0 -hankkeessa koulutettujen moninaisuusagenttien asiantuntemusta.

Kiitämme hankkeiden koordinaattoria Martina Martia, hankekumppaneitamme Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea ja Globe Art Point ry:tä; moninaisuusagentteja sekä hankkeiden rahoittajia opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Opetushallitusta!

Avaus-hankkeet 2017–2020. Loppuraportti [PDF]
Avaus-hankkeet 2017–2020. Loppuraportti [DOCX]

Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima ja yhdessä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Globe Art Point ry:n kanssa toteuttama hanke Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä (2017–2019) kartoitti miten suomalaiset taide- ja kulttuurilaitokset huomioivat kulttuurista moninaisuutta. Hanketta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Avaus 2.0 – Toimijasta mentoriksi -hanke (2019–2020) oli jatkohanke, joka sai Opetushallitukselta rahoitusta. Avaus 2.0 -hankkeen tavoite oli edistää kulttuurista moninaisuutta taide- ja kulttuurikentällä kouluttamalla ulkomaalaissyntyisiä ja -taustaisia taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia moninaisuusagenteiksi.

Tutustu myös muihin Avaus-hankkeissa tuotettuihin materiaaleihin:

Avaus-moninaisuustietopaketti (PDF)

Avaus-moninaisuustietopaketti (saavutettava DOCX)

Tietoa moninaisuusagenteista ja esite

Cuporen tutkimus Avaus. Ulkomaalaistaustaisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asema Suomessa [PDF]

Avaus-hankkeen loppuseminaarin tallenne 2020 (YouTube)

Lue lisää Avaus-hankkeesta.

Kulttuuria kaikille -palvelu

Raportin julkaisija Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. Se tarjoaa tietoa ja työkaluja taidealan saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. www.kulttuuriakaikille.fi

Lisätietoja:

Mira Haataja 

Vs. toiminnanjohtaja

Kulttuuria kaikille -palvelu
mira.haataja@cultureforall.fi

Puh. 040 213 6339

www.kulttuuriakaikille.fi

 

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Uutiset Julkaisut