13.04.2021

Ehkä-tuotanto Open Call

Avoin haku Kutomon vuoden 2022 ohjelmistoon

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia nykytaidetila Kutomon vuoden 2022 ohjelmistoon. Ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma tai 1–3 viikon työskentelyresidenssi. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Vallitsevan pandemiatilanteen ja siitä johtuvien ohjelmistomuutosten vuoksi voimme valita avoimen haun kautta vuoden 2022 ohjelmistoon vähemmän tuotantoja kuin viime vuosina. Kehotamme harkitsemaan soveltuuko ehdotuksesi Kutomon tiloihin. Voit tutustua aikaisempien vuosien ohjelmistoon nettisivuillamme.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä. Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tarjoama tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti. 

Viime vuosina Ehkä-tuotannon yhteistuottamiin kantaesityksiin on suunnattu tuotantoraha (1–2 viikon palkka/työryhmän jäsen), esityskorvauksia, mahdollinen residenssijakso Kutomolla sekä tuotantokoordinaattorin ja muun henkilöstön työpanosta. Vierailuesityksistä on maksettu esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, ja tarvittaessa mahdollistettu muutaman päivän työskentely Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai ryhmälle ilmaisen työtilan ja majoituksen. 

Hakuaika: 1.–29.4.2021 

Hakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona (työsuunnitelma ja CV) 29.4.2021 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto(at)gmail.com. Emme huomioi sähköpostikenttään kirjattuja tietoja.

Kirjoitathan hakemukseen selkeästi minkälaisesta yhteistyöstä olet kiinnostunut. Mainitse työsuunnitelmasi alussa erikseen hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. kantaesitystuotanto, kantaesitystuotanto ja residenssi, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.) ja mahdolliset ajankohdat. 

Toimitathan hakemuksen mahdollisimman tiiviinä. Voit liittää kaksi tiedostoa: työsuunnitelman (max. 3 sivua, sis. kustannusarvio) sekä työryhmän CV:t (yksi liitetiedosto). Nimeä liitteet selkeästi (hakijan nimi_työsunnitelma, hakijan nimi_cv).

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 9.8.2021 mennessä. 

Lue lisää Ehkä -tuotannon verkkosivulta