21.04.2021

Taike logo

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Kaikkiaan 38 yhteisölle jaettiin 521 000 euroa. Toiminta-avustuksen sai yhdeksän yhteisöä ja erityisavustuksen 29 yhteisöä. Hakijoita oli 96.

Avustukset kulttuuritoimintaan ja rasisminvastaiseen toimintaan, yhteensä 248 000 euroa

Art-Master ry, Jyväskylä, 15 000 €
Catalysti Association of Transcultural Artists ry, Helsinki, 30 000 €
European theatre collective association ry, Helsinki, 30 000 €
Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Vaasa, 10 000 €
Kassandra ry, Helsinki, 40 000 €
RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 30 000 €
Suomalais-Venäläinen Taiteilijayhdistys ry, Helsinki, 20 000 €
Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus - International Artists Center Finland Association ry, Helsinki, 50 000 €
Suomen Romaniyhdistys ry, Helsinki, 23 000 €

Erityisavustukset, yhteensä 273 000 euroa

"Äs-sänääbil" arabialaisen kulttuurin yhdistys ry, Espoo, 8 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasismin vastaisten hankkeiden kuluihin

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, Espoo, 5 000 €
Monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua taiteen avulla edistävän tapahtumaviikon kuluihin

Etnika-Kainuu ry, Kajaani, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasisminvastaisten hankkeiden kuluihin

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Vantaa, 8 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasismin vastaisten hankkeiden kuluihin (ei lasten taideopetukseen)

Holokaustin uhrien muisto ry, Helsinki, 7 000 €
Rasismin ja vihapuheen vastaisiin sekä Holokaustin muiston vaalimiseen liittyviin hankkeisiin

Kansan Radioliitto ry - Folkets radioförbund rf, Helsinki, 18 000 €
Vähemmistöryhmien radio-ohjelma- ja tiedotustoiminta paikallisradiossa ja sosiaalisessa mediassa

KO-KOO-MO ry, Eura, 13 000 €
Palikkateatteri-taidemenetelmän jalkauttaminen monikulttuurisessa ympäristössä -hanke

Kulttuurikeskus Ninho ry, Helsinki, 9 000 €
Erityisavustus ympärivuotisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry, Helsinki, 10 000 €
Monikulttuuristen improvisaatiotyöpajojen, esityssarjan ja taiteilijatapaamisten järjestämiseen

Lieksan Somali perheyhdistys ry, Lieksa, 8 000 €
Metka kyläkulttuuritalon matalan kynnyksen kulttuurihankkeiden ja rasismin vastaisten hankkeiden kuluihin

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Helsinki, 10 000 €
Matalan kynnyksen Rytmimajakka-yhtyeopetusprojektiin Itä- ja Koillis-Helsingissä

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry, Turku, 5 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasisminvastaisten hankkeiden kuluihin

Puntland Society of Finland ry, Helsinki, 10 000 €
Farshaxanka ayaa nolosha ka badan (Taide on enemmän kuin elämä) - Somalialaisen taiteen ja kulttuurin tapahtuma

RanKids ry, Joensuu, 10 000 €
Raja-aitoja purkaen- yhteisölliseen ja kulttuurisesti moninaiseen teatteriritoimintaan sekä työpajan kehittämiseen 

Rauhankasvatusinstituutti ry, Helsinki, 30 000 €
Saamelaisia käsittelevä elokuva- ja dialogikasvatusta yhdistävä, rasismia ehkäisevä koulutus yläkouluihin ja lukioihin 

Riihimäen Nuorisoteatteri ry, Riihimäki, 9 000 €
maahanmuuttajille suunnatun kotouttamista edistävän työpajan kuluihin

Sanaratas ry, Joensuu, 8 000 €
suomalaisten ja monikulttuuristen äitien yhteiset voimaryhmät maahanmuuttajavaltaisissa taajamissa Pohjois-Karjalassa

Savonlinnan seudun romanilähetys ry, Savonlinna, 8 000 €
Kulttuurihankkeisiin ja romanikielen edistämiseen (kulttuurihankkeiden kulut sekä kielikoulut ja leirit)

Sivuvalo Platform ry, Helsinki, 7 000 €
Organization of Maailmasta toiseen, a Spanish, Portuguese, and Finnish literary festival

Suomen somalialaisten liitto ry, Helsinki, 7 000 €
Suomen somalialaisten kulttuuriviikon järjestämiseen

Suomen Somalia-verkosto ry, Helsinki, 10 000 €
Suomen somalialaisten järjestöfoorumi ja somalialaisen kulttuuri-illan järjestäminen sekä mediakampanjointi

Suomen Ukrainalaiset ry, Turku, 5 000 €
Ukrainalaisen kulttuurin ja kielen edistämiseen perinteisen ja nykytaiteen avulla

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, Helsinki, 12 000 €
Monikulttuurisen Toimintakeskuksen GRANIITTI kulttuuritoiminnan kehittämiselle 

Suomen Venäjänkielisten osasto - SmarTeens ry, Helsinki, 5 000 €
Ruokakulttuuriprojekti pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisille nuorille ja lapsille

Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry, Tampere, 8 000 €
Venäjän kulttuuripäivät -festivaalin ja muiden kulttuurihankkeiden kuluihin

Tuglas-seura ry, Helsinki, 5 000 €
Suomenvirolaisille lapsille ja nuorille suunnatun vironkielisten kulttuuritapahtumien ja -tapaamisten sarjan toteuttamiseen

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry, Helsinki, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin ja oman kielen edistämiseen

Vantaan Venäläinen Klubi - Russkij Klub Vantaa ry, Vantaa, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasisminvastaisten hankkeiden kuluihin

Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry, Mikkeli, 8 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasisminvastaisten hankkeiden kuluihin.

Lue lisää

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset