Avustuksia yhteisöille

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS myöntää avustuksia kansainvälisiin kulttuuriyhteistyön, kulttuurin viennin ja vaihdon hankkeisiin yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, yrityksille ja kunnille. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja.

Hakemukseen tulee liittää hankekuvaus ja budjetti (kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja erittely kuluista joihin avustusta haetaan). Hakemusten käsittely kestää 1-2 kuukautta. Hanke on toteutettava seuraavana kalenterivuonna. Hakulomake täyttöohjeineen liitteenä.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ tukee teatteriesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä vuosittain valtionosuutta (ns. valtionosuusteatterit) tai harkinnanvaraista avustusta (ns. vapaa ammattiteatterikenttä). Ministeriö myöntää tukea myös edellä mainittujen teattereiden yhteistyöhankkeisiin. Ministeriö myöntää toiminta-avustuksia myös teatterialan järjestöille. Näyttämötaiteen asiantuntijaelimenä toimii valtion näyttämötaidetoimikunta. Kulttuurivientiin liittyviä asioita hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriön taideyksikössä. Kaikista opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista saa lisätietoa OKM:n hakuoppaasta / sivun alareuna.

Millainen/mikä on "hanke"?

Hankkeissa on yleensä useampi toimija, hankekumppani, jotka muodostavat verkoston ja/tai ovat osa laajempaa verkostoa. Hanke on aina määräaikainen. Hakemuksessa kannattaa selkeästi esitellä hankkeen syntymisen syy. Miksi juuri te olette juuri näiden kanssa toteuttamassa tätä hanketta? Hankkeella pyritään toteuttamaan jotain sellaista, mitä ei normaalitoiminnalla saada aikaan. Hankkeella on tavoitteita, joihin pyritään yhdessä sovituin keinoin. Yksi tapa kuvata hankkeen sisältöä voisi olla:

Hanke ”KANSAINVÄLINEN” – sisältöesimerkki

Tiivistelmä / johdanto
Hankkeen nimi alaotsikoineen
Hankkeen päätoteuttaja  / main organiser
Hankkeen osatoteuttaja(t) / co-organiser(s)
Hankkeen yhteistyökumppanit / partners
Hankkeen taustaa – yhteistyöneuvottelut ja aiesopimukset
Hankkeen tavoitteet – keinot ja menetelmät
Hankeaikataulu – vuosikello
Verkostot Suomessa ja ulkomailla – laajempi vaikutus
Hankehallinto – ohjausryhmän kokoonpano
Tiedottaminen, viestintä – kansallinen, kansainvälinen
Taloushallinto – kirjanpito, tilintarkastus
Arviointi, dokumentointi – tulokset
Loppuyhteenveto

HELSINGIN KULTTUURIKESKUS myöntää helsinkiläisille esittävän taiteen ammattilaisille tukea kansainvälisiin vierailuihin ja ulkomaille suuntautuvien matkojen matkustuskuluihin. Hakemuksiin tulee liittää vierailukutsu. Avustusta ei myönnetä harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan eikä residenssitoimintaan.

Tiedustelkaa oman kuntanne kulttuuritoimen työntekijöiltä heidän jakamistaan kansainvälisen toiminnan apurahoista ja avustuksista.

APURAHATIETOA VERKOSSA:

Säätiopalvelu (suomeksi, på svenska, in English)

Fyrk / Luckan (på svenska)