08.12.2021

Cultura & Turun kaupunginteatteri

Cultura-säätiö ja Turun Kaupunginteatteri käynnistävät kielivähemmistöselvityksen

Cultura-säätiö ja Turun Kaupunginteatteri käynnistävät yhteistyössä kielivähemmistöselvityksen. Siitä saadun tiedon pohjalta voidaan miettiä oikeita tapoja madaltaa teatterin toimintaan osallistumisen kynnystä.

Tutkimuksessa selvitetään, miksi kielivähemmistöihin kuuluvat eivät juurikaan käytä Kaupunginteatterin palveluita tai koe niitä omakseen. Kohderyhminä ovat Turussa jatkuvasti kasvavat venäjän- ja arabiankieliset asukasryhmät.

Tulevaisuuden Turku on yhä vahvemmin moninainen ja monikielinen kaupunki ja Turun Kaupunginteatteri haluaa huomioida kaikki turkulaiset palveluitaan suunnitellessa. Selvitys on osa teatterin tekemää laajempaa saavutettavuustyötä.

“Teatteri on tiiviisti sidoksissa esitettävään kieleen ja kynnys lähteä teatterin voi siksi olla vieraskieliselle korkea. Haluamme selvittää, löytyykö kielen lisäksi muita syitä siihen, että kielivähemmistöt eivät käy teatterissa ja miten voisimme madaltaa osallistumisen kynnystä. Tämä tutkimus on ensimmäinen askel ja siitä saatuja tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen ja pohjana mahdolliselle jatkotutkimukselle”, kertoo Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama.

Kyselytutkimus käynnistettiin joulukuun alussa ja tammikuussa 2022 projekti etenee teatterilla järjestettäviin syventäviin haastatteluihin ja keskustelutilaisuuksiin.

”Osallistavaan selvitykseen kuuluvat kysely neljällä kielellä, suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi sekä keskustelutilaisuudet, joissa ihmiset voivat vapaasti jakaa ideoita ja mielipiteitään teatterin kanssa. Lähestymme Turun alueen ryhmiä sosiaalisen median, yhteistyökumppanien ja omien verkostojemme kautta", sanoo Jaana Denisova-Laulajainen Cultura-säätiöstä. 

Cultura-säätiö on vuonna 2013 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka edistää palvelumuotoilun, kulttuurin ja dialogin avulla Suomeen muuttaneiden kielivähemmistöjen kaksisuuntaista integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Turun kaupunki on yksi Cultura-säätiön perustajista. Säätiön tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää inklusiivisempia palveluita, jotka edistävät asukkaiden yhdenvertaisuutta ja vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta, osallistumista ja hyvinvointia.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Laura Rantanen
viestintäpäällikkö
Cultura-säätiö
+358 50 543 2402
laura.rantanen@culturas.fi

Emmi Kantonen
Verkko- ja viestintäkoordinaattori
Turun Kaupunginteatteri
+358 50 400 2766
emmi.kantonen@tkteatteri.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Uutiset