21.08.2020

Det stora finlandssvenska dramatikerpriset 2020

- Motiveringar till pristagarna för det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden. Samtidigt ges de tre pjäserna ut i bokform av föreningen Labbet.

Pristagarna för det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden offentliggjordes med motiveringar på Svenska Teaterns spelårsöppning 2020/2021 som i år strömmades på nätet utan publik.

Priset delades ut av Svenska Teaterns styrelsemedlem och ordförande för stipendie- och fördelningsnämnden Henrika Franck. Programmet finns att se på www.svenskateatern.fi

Boisman

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Lagman T.J. Boismans donationsfond premiera  följande dramatiker:

1:a PRIS – 8.000€

DuvTeaterns ensemble, för pjäsen
I DET STORA LANDSKAPET
- en sagolik familjekrönika

Motivering:
”DuvTeaterns kollektivt skapade berättelse är en pjäs som för sagogenren in i samtiden. Välskrivet, charmigt och normkreativt ställer den de stora demokratiska och humanistiska frågorna: Vad är det att vara människa och hur ska vi leva tillsammans? Mångbottnat, mångsidigt och med en politisk dimension som inte skyr skuggorna i det sagolika landskapet.”

JURYNS MOTIVERING FÖR BOISMANSKA PRISET (FÖRSTA PRIS)

2:a PRIS – 6.000€

Malin Kivelä, för pjäsen
LEILA OCH DET BRINNANDE HJÄRTAT

Motivering:

”Leila och det brinnande hjärtat är ett konstnärligt undersökande och precis som sin förebild, Clarice Lispectors roman Stjärnans ögonblick, handlar den om en enkel människa som genom texten får dimensioner, djup och filosofiska lager. Malin Kivelä ger lekande liv till både Kvarnbäcken och Sumparn, medan pjäsen satiriskt beskriver vår tids ideal och frågar: Hur leva ett liv som är så korrekt som möjligt?” 

JURYNS MOTIVERING FÖR BOISMANSKA PRISET (ANDRA PRIS)

3:e pris – 4.000€

Dag Thelander, för pjäsen
TROLLKARLEN FRÅN CHICAGO
En musikal om Milton Friedman

Motivering:
”Trollkarlen från Chicago är en språkligt spexig och välskriven musikal som erbjuder en grundkurs i ekonomisk teori. Dag Thelander granskar samhället ur ett bredare ekonomiskt perspektiv genom att skildra Milton Friedmans liv fullt av överraskande vändningar och rollbyten, och genom att lufta på Friedmans nyliberala tankegångar och samtidigt pricka hål på dem.”

JURYNS MOTIVERING FÖR BOISMANSKA PRISET (TREDJE PRIS) 

 

Lagman T.J. Boismans fond som förvaltas av Svenska Teatern grundades år 1917 av lagman Toivo Johannes Boisman och syftet är att premiera ett under de närmast åren av finländsk man eller kvinna på svenskt språk författat alster, som under spelsäsongen med framgång uppförts.

Juryns sammansättning år 2020 bestod av dramaturgen Lena Nylén, kulturredaktören Christel Pettersson och Labbets verksamhetsledare Christoffer Mellgren och Linnea Stara som ordförande.

Det första Boismanska pjäspriset tilldelades för över hundra år sedan…

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd har utdelat det efter lagman Toivo Johannes Boisman uppkallade Boismanska pjäspriset sedan 1919. Först tillföll priset pjäser som sattes upp på Svenska Teatern under det gångna spelåret, senare har priset också utdelats till pjäser uppsatta på andra teatrar. På Stipendie- och fördelningsnämndens begäran utser styrelsen för föreningen Labbet r.f. årligen en jury som läser pjäser som fått sitt uruppförande under det gångna spelåret och nominerar sina kandidater till nämnden. Nämnden fattar det slutgiltiga beslutet om vilka pjäser som skall premieras med pris eller hedersomnämnande.

I årets jury ingick Lena Nylén, dramaturg på Colombine teaterförlag, Christel Pettersson, f.d. teaterredaktör och som ordförande fungerade Labbets verksamhetsledare Christoffer Mellgren och Linnea Stara.

Säsongen 2019-20 bjöd på 50 stycken nya finlandssvenska pjäser. Det är ett antal i samma storleksklass som de två föregående spelåren (47 stycken under 2017-18 och 40 stycken under 2018-19). I samband med tillkännagivandet av Boismanska priset publicerar Labbet en antologi med de vinnande pjäserna, artiklar om det finlandssvenska dramatikfältet samt en sammanställning av spelårets urpremiärer. I förordet konstaterar verksamhetsledarna att de många nya pjäserna ”uppvisar stor bredd vad gäller berättelser, form och språk” och att de ”skvallrar om ett teaterfält med många olika parallella definitioner av vad teater är”.

Sinua voisi kiinnostaa

Palkinnot Uutiset