31.10.2022

Dida taiteilijahaku 2022

DiDa-festivaali tulee taas!

Vuonna 2022 kansainvälisen vammaisten päivän DiDa - Disability Day Art and Action -tapahtuma järjestetään jälleen 3.12. aivan Helsingin sydämessä Musiikkitalolla. Tällä kertaa festivaalin teemoja ovat muoti, muotoilu ja monenlaisten minuuksien tyylit.

Ohjelmassa mukana ovat mm. japanilainen multimediataiteilja Mari Katayama sekä Voice of Finlandista tuttu Leena Hästbacka. Luvassa on monimuotoista taidetta: musiikkia, performansseja, kuvataidetta, mielenkiintoisia keskusteluja sekä vuotuisen Vimma-kulttuuripalkinnon jako. Tänä vuonna DiDa myös laajentuu Helsingin ulkopuolelle ja osa ohjelmasta striimataan Torniosta, Oulusta, Jyväskylästä sekä Intian Duncasta.

Festivaali on esteetön, maksuton ja ikärajaton. Ovet avataan 15.00. Tervetuloa mukaan!

Aika: lauantai 3.12.2022, 15.00–21.00

Paikka: Helsingin Musiikkitalo, Ravintola-Klubi, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki.

Saavutettavuus: Tapahtumassa on viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Tila on esteetön. Musiikkitalo on kynnyksetön ja liikkumisesteetön. Kaikkiin talon kerroksiin pääsee hissillä. Musiikkitalon infosta voi lainata pyörätuolin, ja kaikissa kerroksissa on esteettömät WC-tilat. Opasteet ja porraskaiteet ovat kohomerkittyjä, ja lattioissa on ohjauslistat. Lisätietoja saavutettavuudesta Musiikkitalon verkkosivuilla.

Voit seurata ohjelmaa myös verkossa. Linkki julkaistaan myöhemmin DiDan verkkosivuilla.

Tapahtuman järjestävät Kynnys ry, Tukilinja-säätiö, Kulttuuria kaikille -palvelu, Aula-työkoti ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Taru Perälä, tuottaja 

info.disabilityday@gmail.com

040 73 42 345

www.disabilityday.net


PÅ SVENSKA

Festivalen DiDa kommer igen!

DiDa - Disability Day Art and Action arrangeras detta år igen i hjärtat av Helsingfors, på Musikhuset 3.12. Festivalen firar den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Festivalens temor är mode, design och många stilar att vara jag.

Program inkluderar till exempel japansk multimediakonstnär Mari Katayama samt Leena Hästbacka, känd från Voice of Finland. Program innehåller konst på många former: musik, performanser, bildkonst, intressanta diskussioner och utdelning av Vimma-kulturpriset. Delar av programmet streamas från Torneå, Uleåborg, Jyväskylä och Dunca, Indien.

Festivalen är tillgänglig, gratis och har inga åldersgränser. Dörrarna öppnas kl. 15.00. Välkommen!

Tid: lördag 3.12.2022, 15.00–21.00

Plats: Musikhuset, Restaurang – Klubb, Mannerheimvägen 13a, 00100 Helsingfors.

Tillgänglighet: Dida-festivalen har teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Musikhuset är tröskelfritt och tillgängligt. Du når alla våningar med hiss. Från infodisken kan du låna en rullstol, och alla våningar har tillgängliga toaletter. Skyltarna och trappornas ledstänger är försedda taktila markeringar, golven med ledstråk. Mer information om tillgänglighet på Musikhusets nätsidor.

Programmet ska också streamas. Länken publiceras senare på DiDas nätsidor.

DiDa arrangeras av Tröskeln rf, Tukilinja stiftelsen, Servicen Kultur för alla, Aula-työkoti och Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA.

Mer information:

Taru Perälä, producent 

info.disabilityday@gmail.com

040 73 42 345

www.disabilityday.net


IN ENGLISH

DiDa Festival is coming up again!

In 2022 DiDa - Disability Day Art and Action will be organised again right in the core of Helsinki, Helsinki Music Centre. The festival celebrates the International Day of Persons with Disabilities. This year’s themes are fashion, design and the many styles of being me.

The program includes for example Japanese multi media artist Mari Katayama and Leena Hästbacka, who also performed in Voice of Finland. There will be art in many forms: music, performances, visual art, interesting discussions and the awarding of the Vimma Culture Award. This year part of the program will be streamed from Tornio, Oulu, Jyväskylä and Dunca, India.

The festival is accessible, free of charge and has no age limits. The doors will be opened at 15.00. Welcome!

Time: Saturday 3.12.2022, 15.00–21.00

Place: Helsinki Music Centre, Restaurant – Club, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki.

Accessibility: There will be Finnish Sign Language interpretation and speech-to-text interpretation. The event space is accessible. Helsinki Music Centre has no thresholds. All the floors are served by a lift. Wheelchairs are available to borrow from the building’s Visitor Information Centre, and there are accessible toilet facilities on every floor. Tactile and braille signage is installed throughout, including at floor level. More information about the accessibility of the building at the website of Helsinki Music Centre.

You can also follow the program online. The link will be published later on the website of DiDa.

DiDa is organised by The Threshold Association, Tukilinja foundation, Culture for All Service, Aula-työkoti and Cultural Association Finland's EUCREA.

 

More information:

Taru Perälä, producer

info.disabilityday@gmail.com

040 73 42 345

www.disabilityday.net

Sinua voisi kiinnostaa

Festivaalit Tapahtumat Festivals Events Evenemang Festivaler