26.10.2022

Dramaturginen Seura perustettu

Olemme perustaneet Dramaturgisen Seuran torstaina 8.9.2022 Villa Kiven juhlasalissa, Helsingissä. Seuran tarkoitus on toimia dramaturgisen keskustelun ja järjestäytymisen alustana, joka tuo yhteen dramaturgisesti ajattelevia taiteentekijöitä Suomessa. Seuran periaatteet ovat pohja, jolle alamme rakentaa uudenlaista dramaturgista kulttuuria ja uusia kollegiaalisia käytäntöjä dramaturgisen työn merkityksen tunnistamiseksi niin teatterin kuin ympäröivän yhteiskunnan rakenteissa.

Seuran periaatteet ovat:

1. Dramaturginen Seura pyrkii dramaturgiakäsitysten moninaisuuteen ja dramaturgisen ajattelun mahdollisuuksien laajentamiseen. Dramaturginen ajattelu ja toiminta ovat elävää taiteellista käytäntöä, jolla on oma, erityinen näkökulmansa todellisuuteen ja taiteen tekemiseen.

2. Dramaturgisen Seuran tavoitteena on tuoda yhteen dramaturgeja ja dramaturgisesti ajattelevia taiteentekijöitä, kehittää ja syventää dramaturgista keskustelua sekä luoda Suomeen uudenlaista dramaturgiaan liittyvää kulttuuria. Seuran tehtävänä on dramaturgisen työn näkyväksi tekeminen sekä uudenlaisten dramaturgisten toimenkuvien ja toimintatapojen kehittäminen vastaamaan nykytodellisuuden teatterille ja taiteen tekemiselle esittämiä haasteita.

3. Dramaturginen Seura vaatii dramaturgien palkkaamista jokaiseen Suomen VOS-teatteriin. 

4. Seura ajaa dramaturgien ammattitaidon täysimääräistä hyödyntämistä ja uudenlaisten dramaturgisten työtapojen ja toimenkuvien tuomista osaksi esimerkiksi esittävien taiteiden, audion, peliteollisuuden, elokuvataiteen sekä museo- ja näyttelytoiminnan tekemisen käytäntöä. Seuran toiminnan tavoitteena on vahvistaa dramaturgisen työn merkitystä työryhmissä, teattereissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa.

Lisätietoa seurasta: dramaturginenseura@gmail.com

Aina Bergroth

Hanna-Kaisa Tiainen

Otso Huopaniemi

Tarleena Laakko

Arni Rajamäki 

Ronja Louhivuori 

Pipsa Enqvist

Anna-Mari Karvonen

Pauliina Hulkko

Maria Peura

Eva Buchwald

Antti Lehtinen

Henri Kapulainen

Katariina Numminen

Henriikka Himma

Klaus Maunuksela

Asta Honkamaa

Elli Salo

Liila Jokelin

Jussi Parviainen

Juho Gröndahl

Milka Luhtaniemi

Per Ehrström

Kirsi Reinola

Even Minn

Veikka Heinonen

Camilla Rantanen

 

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset