21.01.2021

Suljettu_Unsplash

Esittävän taiteen alat kärsimässä jopa 35 miljoonan euron tulonmenetykset

Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Teatterikeskus ry selvittivät esittävän taiteen kentän tulonmenetyksiä marras-joulukuun 2020 sekä tammi-maaliskuun 2021 ajalta. Kerättyjen tietojen perusteella esittävän taiteen alat saattavat kärsiä pahimmillaan jopa 35 miljoonan euron tulonmenetykset yleisötilaisuuksien rajoitusten vuoksi.

Koronaviruspandemia on koetellut esittävän taiteen alaa rajusti, ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on ollut marraskuusta lähtien käytännössä kielletty. Suurin osa esittävän taiteen organisaatioista on muokannut ohjelmistojaan ja muuttanut toimintaansa sopeuttaakseen talouttaan ja selvitäkseen edelleen jatkuvasta kriisiajasta. Toimintaan vaikuttavia yleisötilaisuuksien rajoituksia on muutettu ja jatkettu lyhyillä varoitusajoilla, jolloin toiminnan muutosten ennakoiminen, tuotantojen muuttaminen ja sitä kautta säästöjen saaminen on ollut haastavaa. Mitä pidemmälle rajoitukset ja erityisesti yleisötilaisuuksien täyssulut jatkuvat, sitä vaikeampi tilanne on koko esittävän taiteen kentälle.

Valtionosuusteattereiden osalta täyssulku tammikuusta maaliskuun loppuun 2021 aiheuttaisi teattereille yhteensä noin 15 miljoonan euron menetykset.  Valtionosuusorkestereiden osalta menetykset samalta ajalta olisivat noin 2,9 miljoonaa euroa. Esittävän taiteen vapaan kentän osalta arviot koskevat sekä säännöllistä toiminta-avustusta saavia organisaatioita että muita vapaan kentän ryhmiä. Näiden yhteenlasketut menetykset alkuvuonna olisivat jopa 5 miljoonaa euroa, jos sulku jatkuu maaliskuun loppuun.

Jos yleisötilaisuuksien rajoitukset helpottavat siten, että esittävän taiteen toiminta saataisiin käyntiin taas helmikuussa, VOS-teattereiden menetykset tammi-helmikuulta olisivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa, VOS-orkestereiden menetykset 2,1 miljoonaa euroa ja vapaan kentän organisaatioiden ja ryhmien menetykset noin 2,5 miljoonaa euroa.

Näiden arvioiden lisäksi voidaan todeta, että marras-joulukuun 2020 yleisötilaisuuksien täyssulut aiheuttivat VOS-teattereille jo noin 10 miljoonan euron menetykset, VOS-orkestereille 1,2 miljoonan euron menetykset ja vapaan kentän organisaatiolle ja ryhmille 2 miljoonan euron menetykset.

Edellä esitettyjen tulonmenetysten yhteenlasketut summat koostuvat lipunmyynnin, vierailutoiminnan, kiertuemyynnin sekä oheispalveluiden myynnin tappioista. Luvut perustuvat järjestöjen yhdessä laatimiin kyselyihin, joihin saatiin kattavasti vastauksia.  Esittävän taiteen vapaan kentän lukujen kokonaisarvot on tehty yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa pohjautuen myös heidän tekemäänsä kyselyyn sekä aiempien vuosien tilastotietoihin.
Lisätietoja:

Tommi Saarikivi / Suomen Teatterit ry (valtionosuusteatterit)
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Helena Värri / Suomen Sinfoniaorkesterit ry (orkesterit)
helena.varri@sinfoniaorkesterit.fi
www.sinfoniaorkesterit.fi

Kaisa Paavolainen / Teatterikeskus ry (esittävän taiteen vapaa kenttä)
kaisa.paavolainen@teatterikeskus.fi
www.teatterikeskus.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Korona Uutiset Julkaisut