18.11.2020

Etsitkö töitä?

Etsitkö töitä? - ensimmäiset työntekijät ovat aloittaneet työnsä

Etsitkö töitä? -hankkeen ensimmäinen vuosi on sujunut koronasta huolimatta hyvin ja ajallaan. Kulunut vuosi on jakautunut kolmeen osaan: hankkeen hakuvaiheen ja toteutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen, tiedottamiseen sekä haun herättämään laajaan mediakiinnostukseen vastaamiseen, työntekijöiden haastatteluihin ja valintaan, sekä kolmanneksi työjakson aloittamisen suunnitteluun ja töiden toteutukseen aloittamiseen. Todellisuutta muovaavan hankkeemme tavoite on ollut kutsua ihmiset mukaan uudelleen ajattelemaan työtä ja työelämää.

Haku

Hankkeen hakuvaihe oli mittava ja erittäin kiinnostava ponnistus. Suunnittelimme toista kuukautta hankkeen hakulomaketta ja sen toteuttamisen eri tapoja verkossa. Haku oli avoinna 28.2.–7.5.2020. Saimme lopulta valtavan hakemusmäärän: 2573 hakemusta, jota kutakin ihmiset täyttivät keskimäärin noin puolitoista tuntia. Odotimme, että hakemuksia tulisi, mutta tälläinen määrä oli valtavan iloinen ja uskomaton asia. Hakulomakemateriaali muodostaa myös aivan erityisen arkiston, jolla tulee olemaan suuri tutkimuksellinen arvo, ja mietimme tapoja miten sitä voi käyttää, ja minne sen lopulta tallentaa.

Haastattelut ja valinnat

Kesäkuussa hankkeen kaksi viikkoa kestäneeseen haastatteluvaiheeseen osallistui 18 henkilöä, joista hankkeen tehtävien töiden ja tekijöiden joukkoon arvottiin ja valittiin lopulta kahdeksan. Valittujen töiden laadut olivat ja ovat: Luontofilmeissä kertojaäänenä toimiminen, äidin sielunhoito, riippumattomana astrobiologina toimiminen, puiden kanssa soittaminen, haastavien isä-lapsi-suhteiden käsittely haastattelujen kautta, kirjeiden kirjoitus, kalastus ja kanojen hoito saaressa, brasilialaisen toimittaja-tanssijan ehdotus tanssityöpajaan nuorille Fortalezassa Brasiliassa sekä lapsihakijalta tullut ehdotus kirjoittaa kirja ja julkaista se.

Järjestimme syyskuun alussa työjakson startin, jossa uusi työyhteisömme kokoontui yhteen Kuusiluodon Kulttuuri-Ekologiselle Klubin huvilalle keskustelemaan, syömään ja saunomaan fyysisesti, sekä verkossa etäyhteyksien välityksellä. Syyskuussa aloittivat myös ensimmäiset työntekijät, ja siten olemme nyt siirtyneet vuoden kestävään työvaiheeseen.

Analyysi hakemuksista

Teimme myös ensimmäisen analyysin hakulomakkeista saaduista tiedoista. Analyysi pohjautuu noin 1300 hakemukseen.

Pahoinvointi työelämän voimien ja käytäntöjen puristeisuudessa on sisältö, joka toistuu satojen hakijoiden materiaalissa.Vastaajat nostavat ongelmiksi paineen ja stressin, kilpailun ja rahan vaikutuksen, epätasa-arvon, hierarkisuuden, kiireen, ja turhan työn. Kontrastina näille työelämän kokemuksille nousee haussa ilmentyvä valtaisa tahto tehdä hyviä ja merkityksellisiä tekoja ja mielekästä työtä:

”Toivon, että tekemäni työ tuottaa: hyvää, tietoa, iloa, valaisee, rauhoittaa, antaa luvan olla, vaikuttaa, auttaa, lisää rakkautta, muuttaa, ottaa huomioon, pehmentää, avaa merkityksiä, parantaa.” (Hakijoiden vastauksia koottuina yhteen.)

Hankkeen haussa kolme neljäsosaa hakijoista on tehnyt työehdotuksen omasta työstään, ja neljännes toivoo, että työtä ehdotetaan hakulomakkeen valintojen perusteella. Hakijoiden enemmistö (66%) on naisia, ja eniten hakemuksia tulee odotetusti 20–50 vuotiailta. Hankkeeseen on hakenut myös kolme 7–12 vuotiasta lasta, ja vanhin hakija on 75-vuotias. Hakijat tulevat ympäri Suomea, ulkomaiset hakijat Euroopan eri maista, muutama hakija Kiinasta ja Filippiineiltä.

Millaista työtä?

Ihmiset haluavat tehdä työtä mieluiten sisällä, ja lievästi enemmän itsenäisesti kuin yhdessä. Työn toivotaan perustuvan tietoon, ja sen tulisi tapahtua lähellä kotia. Selkeä enemmistö (72,5%) toivoo, että työ ja muu elämä limittyvät toisiinsa. Työehdotusten ja -toiveiden intuitiivisinä laatuina vallitsevat haave, tasapainoon saattaminen ja kauneus. Ihmiset toivovat tekevänsä töitä enemmän sielulla kuin ruumiilla, ja enemmistö kaipaa enemmän rauhaa kuin kierroksia.

Työehdotuksissa hakijat haluavat tehdä tai jatkaa jo omaa spesiaalia juttua, tai sitten mennä jonkin uuden äärelle. Ehdotukset ovat sekä hyvin arkisia, että hyvin erityisiä. Hakijat ehdottavat paljon sosiaalista ja yhteiskunnallista työtä, esimerkiksi kansanliikkeen perustamista, keskusteluapua, lippuautomaatin käyttöapuna toimimista, kokeellisen kauppa-auton perustamista, heikkouden opettamista, vanhusten taidepolun rakentamista, terapiaa ja huolenpitoa, toimimista piristäjänä.

Huoli ja kiinnostus ympäristötekoihin näyttäytyy hakemuksissa, esimerkiksi haluna rakentaa ja vaalia erilaisia kauniita paikkoja, kerätä roskia, toimia eläinten kanssa, poistaa vanhoja piikkilankoja, perustaa mehiläissiirtokuntia, tai kitkeä lupiineja.

Ehdotukset sisältävät paljon halua matkustaa, ja kirjoittaa, sekä kuvata erilaisia asioita; mm. lähimmäisiä, syrjittyjä, saunoja, vedenalaisia maailmoita. Musiikki on voimakkaasti läsnä ehdotuksissa festivaalin perustamisesta hylättyjen lastenrattaiden kanssa musisoimiseen. Hiljaisuutta halutaan äänittää, kuten myös sähkölankoja.

Tutkimuksellisuus on myös vahvasti läsnä, halutaan perehtyä rauhassa asioihin, jotka voivat olla esimerkiksi mustikoiden kasvu, perheen hallussa olevien tavaroiden läpikäynti, tietokantoihin unohtuneiden teosten etsintä, vanhoille asuinpaikoilla matkaaminen, tai sitten ehdotuksen lähtösuunta voi olla vielä avarampi: ”korpivaellus itseen”, tai ”kävellä tietämättä miksi”, tai ”kertoa tarina päivä kerrallaan”, ”olla ilahduttaja”, tai ”hengailija-jutustelija”, tai ”matkustaa Béjariin, ja antaa lupa sellaiseen olemiseen, jota kyläileminen tarkoitti lapsena”.

Myös koronakriisi näkyy hakemuksissa; osa odottaa paluuta vanhaan, osa miettii uusia mahdollisuuksia ja suunnanmuutosta, ja osa hakee hankkeeseen juuri sen aiheuttaman työttömyyden vuoksi. Hakijoista 3/4 ilmoittaa itsensä täysin tai osin työttömäksi, neljännes on töissä.

Laajempi analyysi vastauksista tehdään myöhemmin, ja hankkeen ulostulo tapahtuu syksyllä 2021 Tampereella Työväenmuseo Werstaan Etsitkö töitä? (työnimi) -näyttelyssä, dokumentaarisen videoinstallaation muodossa.

Seuraavat vaiheet

Seuraava vuosi (lokakuu 2020–lokakuu 2021) pitää sisällään työntekijöiden työt, niiden tuottamisen ja toteuttamisen; töiden dokumentoinnin; näyttelyn, ja sen eri sisältöjen suunnittelun. Etsitkö töitä? -näyttely aukeaa Tampereella Työväenmuseo Werstaalla syyskuussa 2021.

Tekijät

Etsitkö töitä? on esitystaiteilija Lauri Antti Mattilan ja elokuvataiteilija Juhani Haukan esitystaiteellinen hanke, joka tekee työn antamisesta taidetta. Hankkeen työryhmään kuuluvat Juhani Haukka & Lauri Antti Mattila, viestinnän suunnittelija Visa Knuuttila, tuottajat Pilvi Tyrväinen sekä Veera Lamberg (Esitystaiteen seura), leikkaaja Menni Renvall, äänisuunnittelijat Iines Korhonen & Oula Rytkönen, tilasuunnittelija Sari Paljakka. Sekä kahdeksan valittua töiden tekijää: Elisa, Jan, Pauli, Lea, Tuija, Hanne, Minna ja Nella.

Hanketta tukevat Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö ja Taike. Hanke on Esitystaiteen seuran, Circus Maximuksen sekä Työväenmuseo Werstaan osatuottama.

Linkkejä

Lisää hankkeen lähtökohdista voi käydä lukemassa hankkeen nettisivuilla osoitteessa

 https://etsitkotoita.org/kirje/
https://etsitkotoita.org/seuraa

Lisätietoja ja haastattelut:

Lauri Antti Mattila
lauriantti.mattila@gmail.com
040 742 7787

Juhani Haukka
ju.m.haukka@gmail.com


Yleisölleen töitä antavan Etsitkö töitä? -taidehankkeen työntekijät on valittu 14.8.2020

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset