15.08.2022

Vespa Laine ja Markus Heino. Kuva: Ilona Salonen

Suomalainen valo- ja äänisuunnittelutaide voitokkaana World Stage Design -näyttelyssä Kanadassa

Tiede- ja taidekollektiivi Fern Orchestra ovat osallistuneet Kanadan Calgaryssa järjestettävään World Stage Design –näyttelyyn 6.-16.8.2022 teoksellaan Vox Herbārium –Plant Series IV. Esityksen ensi-ilta oli vuonna 2019 Turun kasvitieteellisessä puutarhassa.

Kollektiivin perustaja, paraislainen valosuunnittelija Vespa Laine sekä äänisuunnittelija Markus Heino voittivat Professional Alternative Design -kilpailun suunnittelullaan.

Laine ja Heino eivät olleet vastaanottamassa palkintoa sillä he valmistautuivat seuraavan päivän esitykseen Mareld, joka on Turun Kaupunginteatterin, Läntinen tanssin aluekeskuksen ja Åbo Akademin yhteistyönä tuottama teos. Teoksessa esiintyvät mikroskooppisen pienet, valoa tuottavat panssarisiimalevät, joiden kanssa tanssivat Ilona Salonen ja Timo Tamminen. Työryhmässä on mukana myös Samuel Salminen ja Conny Sjöqvist.

Fern Orchestra on vuonna 2017 perustettu monialainen orkesteri, joka työskentelee taiteen eri aloilla tehden mm. performansseja, valo- ja äänitaidetta sekä nykytanssia. Orkesteri on tutkinut teoksissaan mm. fotosynteesiä ja suljettua biosfääriä, kasvien neurologiaa ja taksonomista määrittelyä. Teoksille on luonteenomaista, että niissä esiintyy myös muita eläviä organismeja kuin ihmisiä. Viimeisin teos, Ikebana –Plant Series VIII, nähtiin Turun Kaupunginteatterissa keväällä 2022.

Työryhmän matkaa Kanadaan ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Läntinen tanssin aluekeskus, Åbo Akademi ja Turun teatterisäätiö.


Finsk ljus- och ljuddesignkonst vinner första pris vid World Stage Design -utställningen i Kanada!

Vetenskaps- och konstkollektivet Fern Orchestra deltar i utställningen World Stage Design i Calgary, Kanada, 6-16 augusti 2022, med verket Vox Herbārium –Plant Series IV. Föreställningen hade premiär i Åbo botaniska trädgård i 2019. Kollektivets grundare, pargasbo ljusdesigner Vespa Laine och ljuddesignern Markus Heino vann första pris i kategorin Professional Alternative Design -tävlingen.

Vinnarna kunde inte delta i prisutdelningen eftersom de förbereder morgondagens föreställning Mareld, producerat av Åbo Stadsteater, Regionala Danscentret i Västra Finland och Åbo Akademi i 2020. I verket uppträder mikroskopiska, självlysande dinoflagellater, tillsammans med dansarna Ilona Salonen och Timo Tamminen. Till arbetsgruppen hör även Samuel Salminen och Conny Sjöqvist.

Fern Orchestra, grundat 2017, är ett mångfacetterat kollektiv som arbetar inom olika konstområden, där verken består av föreställningar, ljus- och ljudkonst och nutidsdans. I sina verk har orkestern undersökt bl.a. fotosyntes och stängd biosfär, växtneurologi och taxonomisk definition. Det är karakteristiskt för verken att de innehåller även andra levande organismer än människor. Det senaste verket, Ikebana –Plant Series VIII, sågs på Åbo Stadsteater våren 2022.

Arbetsgruppens resa till Kanada har stöttats av Finska Kulturfonden, Svenska Kulturfonden, Kontsamfundet, Regionala Danscentret i Västra Finland, Åbo Akademi och Turun teatterisäätiö.

 

Lisätietoja kollektiivista / Info om kollektiv:

www.fernorchestra.com

 

Kuva, Vespa Laine ja Markus Heino näyttelyosastolla, kuva: Ilona Salonen