16.02.2021

Saaren kartanon residenssi

Haku Saaren kartanon taiteilijaresidenssiin

Hakuaika Saaren kartanon taiteilijaresidenssiin alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00 Suomen aikaa. Residenssipaikkoja haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle.

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi apurahaa ja tukea matkoihin 1–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Residenssejä haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksen laatimista.

TYÖSKENTELY SAAREN KARTANOSSA

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 km:n päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin kolme studiota, tanssistudio, muut työtilat, viihtyisät asunnot sekä maalaisympäristö kauniissa kartanomiljöössä tarjoavat residenssivieraille tilaisuuden työskennellä luovassa ilmapiirissä. Residenssissä voi keskittyä rauhassa omaan työskentelyyn sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa. Lue lisää Saaren kartanon miljööstä

Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä 7 residenssitaiteilijaa ja yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija kerrallaan neljän 2 kuukauden mittaisen jakson aikana, ja kesällä toukokuusta elokuuhun kaikki tilat on varattu ryhmille.  Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

RESIDENSSIAPURAHA

Myönnämme residenssipaikan saaneille apurahan residenssityöskentelyn ajaksi ja Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin tulijoilla on myös mahdollisuus hakea hitaan matkustamisen tukea sekä työskentelyapurahaa matka-ajalle, mikäli matka kestää yhteensä yli viikon. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Lisää hitaan matkustamisen tuesta voit lukea ohjeistuksen kohdasta Hitaan matkustamisen tuki.

Jokaisella yksilöresidenssiin valitulla on käytössään oma perusvarusteltu asunto (joko omalla keittiöllä, minikeittiöllä tai yhteiskeittiöllä varusteltuna) sekä oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Kesän ryhmäresidensseissä ryhmät majoittuvat tiiviimmin, mutta jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti oma työskentelytila.

YKSILÖRESIDENSSIN KUUKAUSIAPURAHA

Yksilöresidenssiin valitulle maksetaan kuukausiapurahaa. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat:

  • apuraha 1: uran alkuvaiheessa 2 500 euroa / kk
  • apuraha 2: uran keskivaiheilla 3 000 euroa / kk
  • apuraha 3: kokenut 3 600 euroa / kk

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvä kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

RYHMÄRESIDENSSIAPURAHA

Myönnämme ryhmäresidenssiapurahaa hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmän vähimmäiskoko on 3 henkilöä. Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän apurahan ja tukea matkoihin, mikäli ne alkavat Suomen ulkopuolelta. Kannustamme kauempaa tulevia ryhmiä hakemaan tukea hitaaseen matkustamiseen ja pidempää residenssijaksoa, jolloin myös yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse voi hakea työskentelyapurahaa.

Residenssiapurahan maksaminen edellyttää hakemuksessa työskentelyä ja asumista residenssissä ryhmälle myönnetyn residenssijakson ajan. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, Suomen sisäisiin matkoihin, päivärahoihin tai palkkoihin.

Ryhmäresidenssin apurahan määräytyminen:

  • 1 viikko         750 € / hlö
  • 2 viikkoa       1 500 € / hlö
  • 3 viikkoa       2 250 € / hlö
  • 4 viikkoa       3 000 € / hlö.

Työryhmän tulee valita keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka hoitaa hakemusprosessin. Ryhmän tulee eritellä residenssiapurahan saajat hakemusta varten sille varatussa kohdassa sekä erillisessä liitteessä.

KONEEN SÄÄTIÖN RAHOITTAMAT TUTKIJAT JA TUTKIMUSHANKKEET

Myös Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat ja tutkimushankkeet voivat hakeutua residenssiin, mutta heidän ei tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa.

Tutustu Saaren kartanon residenssiin