MN tapettia

Hakuinfo teattereille 

Maailma näyttämölle -hankkeen kolmena vuonna 2022, 2023 ja 2024 aukeaa mahdollisuus hakea rahoitusta erikielisten näytelmien suomentamiseen tai ruotsintamiseen ja niiden tuottamiseen esityksiksi teatteriin Suomessa. Tämä on käytännöllinen tietopaketti hakemisesta. Yksityiskohtaiset hakulomakkeet tulevat löytymään hankkeen rahoittajien, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin verkkosivuilta hakuaikojen alkaessa.
 
Maailma näyttämölle -hankkeen kolmena vuonna 2022, 2023 ja 2024 aukeaa mahdollisuus hakea rahoitusta erikielisten näytelmien suomentamiseen tai ruotsintamiseen ja niiden tuottamiseen esityksiksi teatteriin Suomessa. Suomen Kulttuurirahaston käynnistämän ja rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea maailman näytelmäkirjallisuuden päätymistä suomalaisille teatterinäyttämöille ja sitä myöten entisestään monipuolistaa yleisölle tarjottavaa ohjelmistoa. 
 
Rahoitusta kääntämiseen ja esitystuotantoihin haetaan suoraan Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska kulturfondenilta, joka omalta osaltaan toimii hankkeessa rahoittajana tukien ruotsinnettavien näytelmien esittämistä. Sen lisäksi, että Kulturfonden tukee suomenruotsalaisia teattereita apurahoittamalla näytelmien käännättämistä ruotsiksi ja teosten esitystuotantoja, sen tuoma lisärahoitus hankkeelle takaa pohjoismaisten näytelmien mukanaolon, mikä nostaa hankkeessa esiteltävien teosten yhteismäärää. 
 
Maailma näyttämölle -hanke kuratoi toimintavuosiensa aikana yhteensä 75 näytelmän listan. Teatterin tiedotuskeskus TINFO on perustanut tietokannan, josta tulee löytymään näytelmien perustiedot. Näytelmätekstit ja niiden käännös- ja esitysoikeudet teatteri hankkii teosten oikeuksienomistajilta tai edustajilta. Teosta koskevat lupa- ja oikeusasiat kannattaa selvittää ennen käännös- ja tuotantotuen hakemista. 
 

Kuka tai mikä taho voi olla hakijana 

Hakijana voi olla suomalainen ammattiteatteri tai -teatteriryhmä tai työryhmä. 
 

Miten haetaan 

Haku tapahtuu Suomen Kulttuurirahaston elokuun haussa
 
Huomattavaa on, että Suomen Kulttuurirahastosta rahoitusta haetaan samalla kertaa sekä näytelmän käännättämisen kuluihin että teoksen tuotannon toteuttamiseen. Tukea ei siis voi hakea vain joko näytelmän käännättämiseen tai pelkästään esityksen tuotanto- tai kiertuekuluihin. 
 
Svenska kulturfondenilta haetaan ruotsinnoksiin ja ruotsinkielisiin teatterituotantoihin rahaston marraskuun haussa.  
 
Sellaisessa tapauksessa, että näytelmä on valmiiksi käännätetty Maailma näyttämölle -hankkeen tapahtumia varten, voi teatteri poikkeuksellisesti hakea apurahaa pelkästään tämän teoksen tuottamiseen esitykseksi (ja mahdolliseen Suomen-kiertueeseen). 
 

Milloin haetaan 

Suomen Kulttuuriahasto avaa hakunsa vuosittain 10. elokuuta, päätöksiä voi odottaa marraskuun loppuun mennessä. 
 
Svenska kulturfondenin hakuaika on marraskuu. Päätöksiä voi odottaa seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa. 
 

Mille tukea voi hakea 

Hankkeessa tuetaan näytelmien käännättämistä eri kieliltä suomeksi tai ruotsiksi ja esittämistä teatterissa Suomessa. Tukea haetaan kääntämisen kustannuksiin ja esityksen tuotantokustannuksiin tuotantosuunnitelman ja kustannuslaskelman perusteella. Tuettaviin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös kääntäjän mahdollisesti tarvitsemaa apua ulkopuoliselta dramaturgilta tai mahdollisesti työkulua, joka aiheutuu kääntäjän osallistumisesta esityksen tuotantoprosessiin. 
 
Suomen Kulttuurirahasto voi myöntää apurahaa myös esityksen kiertuekustannuksiin. 
 

Millaisia hakusummat voivat olla 

Suomen Kulttuurirahasto: Käännöksiä varten enintään 6 000 euroa tai mikäli käännöstyö edellyttää esim. ulkopuolisen dramaturgin apua tai kääntäjä osallistuu teatterissa harjoituksiin esim. esitysdramaturgina voi käännökselle hakea jopa 10 000 euroa. Tuotantotukea voi hakea enintään 20 000 euroa. Yhteensä myönnettävä summa yhtä tuotantoa kohden (käännös- ja tuotantotuki) on enintään 30 000 euroa.  
 
Suomen Kulttuurirahastolta voi myös hakea käännös- ja tuotantotukihakemuksen yhteydessä vierailutukiapurahaa enintään 10 000 euroa. 
 
Svenska kulturfonden ei ole asettanut hakusummia, vaan hakija itse määrittää tarpeensa ja esittää perustelee sen tuotantosuunnitelmalla ja kustannuslaskelmalla. Lisäksi Kulturfondenilta voi hakea vierailutukea vuosittain huhtikuussa erillisessä haussa. 
 

Aikataulu 

Suomen Kulttuurirahaston tukemien näytelmien käännös on toteutettava 12 kuukauden kuluessa ja tuotantojen on tultava teatterin ohjelmistoon 30 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. 
 

Mistä saa lisätietoja 

Suomen Kulttuurirahastossa yhteyshenkilö on Antti Niskanen, antti.niskanen (a) skr.fi  
 
Svenska kulturfondenissa lisätietoja hakemisesta antaa Åsa Juslin, asa.juslin (a) kulturfonden.fi 
 
 

Tämä sama hakuinfo myös ruotsiksi:

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys Näytelmät Hankkeet Kirjailijat Kääntäjät Avoimet haut