Hallinto ja talous

TINFOn vuotta 2020 leimasi pandemia. TINFOssa siirryttiin etätöihin, kuten monessa muussakin työyhteisössä, mutta työ jatkui, kiitos etäyhteyksien. Vuoden aikana tinfolaiset ovat suunnitelleet myös pandemian jälkeistä todellisuutta.

Organisaation vakinaisessa palveluksessa oli vuonna 2020 yhteensä seitsemän asiantuntijaa. Syksyn alussa TINFOn arvostettu johtaja Hanna Helavuori siirtyi kymmenen vuoden jälkeen muihin tehtäviin ja hänen paikallensa tuli Linnea Stara. TINFOn toimisto sijaitsee Kruununhaassa osoitteessa Maneesikatu 2 A, mutta vuoden aikana tinfolaiset ovat työskennelleet suureksi osaksi etänä. TINFO on ollut kaikkien tavoitettavissa digitaalisesti.

Hallitus  

TINFOn vuosikokous pidettiin 27.4. Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin:  
Puheenjohtajana: Mikko Kanninen, teatterinjohtaja
Varapuheenjohtaja: Anna Veijalainen, teatterinjohtaja
Risto Autio, näyttelijä ja käsikirjoittaja (uusi)
Markku Hoikkala, käsikirjoittaja ja kirjailija
Emma Mether, tuotantokoordinaattori (uusi)
Samuli Nordberg, tanssitaiteilija, yliopistonlehtori
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
Riko Saatsi, ohjaaja, yliopistonlehtori (uusi)
Hanna-Reetta Schreck, viestintä- ja yhteyspäällikkö
Anu Suoranta, työehtoasiantuntija  
Teatterin tiedotuskeskus ry:n päivitetyt säännöt ovat vuodelta 2013.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.  

Henkilökunta  

Sari Havukainen, viestintäpäällikkö
Hanna Helavuori, johtaja 31.8. asti
Jukka Hyde Hytti, kansainvälisten asioiden päällikkö
Mikko Karvinen, tutkimus- ja hallintokoordinaattori
Linnea Stara, johtaja 1.9. alkaen
Piia Volmari, tilastonlaatija
Jenni Ylinentalo, tiedottaja

TINFO on tehnyt harjoittelijayhteistyötä Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen kanssa. Korkeakouluharjoittelijana oli Pia Malinen 4.5.-30.6.2020 ja 1.-31.8.2020.

Kirjanpidon on hoitanut Dextella Oy ja 1.11.2020 alkaen Taloushallinto Koskelin Oy. Tilintarkastajana on toiminut Johanna Hilden, KHT, Nexia Oy (varalla KHT-tilintarkastusyhteisö Nexia Oy).

Jäsenyhteisöt

CEFISTO – Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf
Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy
Suomen Kansallisoopperan Säätiö
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ITC
Tampereen Teatterikesä ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Teatterikeskus – Teatercentrum ry
Työväen Näyttämöiden Liitto ry

Jäsenyydet verkostoissa ja järjestöissä  

ITI (International Theatre Institute, Unesco)
IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)
Nordic Network for Performing Arts
NEAP (Network and Collaboration between emerging arts professionals)
On the Move (Cultural Mobility Information Network)
Tämän lisäksi TINFO on edustettuna Kustannus Oy Teatterin ja Kulttuuria kaikille/ Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n hallituksessa (jonka jäsenjärjestö TINFO on), sekä toimii Taiteen verkostot (Taive) -nimisessä taiteen tiedotuskeskusten verkostossa.
TINFO erosi ENICPA verkostosta vuonna 2020.

Luottamustoimet

Hanna Helavuori toimi Tekstin talo ry:n hallituksessa 31.8.2020 asti, jonka jälkeen varajäsen Mikko Karvinen on ottanut hänen paikkansa hallituksessa. TINFO on ollut Tekstin talo ry:n jäsen (ja tulee olemaan aina vuosikokoukseen 2021 saakka).

Mikko Karvinen on ollut varsinainen jäsen Kustannus Oy Teatterin (28.4. lähtien) ja Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n hallituksissa. Mikko Karvinen toimii myös Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiön asiamiehenä.  

Henkilökunnan koulutukset  

Sari Havukainen on jatkanut erikoistumiskoulutusta (45 op), jonka otsikkona on Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa. Koulutuksen pääjärjestäjä on Metropolia. Koulutukseen liittyvän projektityön (10 op) on määrä valmistua vuoden 2021 aikana. Havukainen on lisäksi suorittanut Helsingin Seudun Kesäyliopiston Adobe PhotoShop -kursseja.
Jenni Ylinentalo on suorittanut 21.12. media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (180 osp)

Matkat   

Lähes kaikki matkat siirtyivät keväällä 2020 digitaalisiin ympäristöihin ja eri alustoille, joilla kollegoja kohdattiin sen sijaan, että olisi matkustettu osallistumaan festivaaleille, katselmuksiin, vuosikokouksiin, seminaareihin ja työpajoihin. Syksyllä oli mahdollista tehdä hetkellisesti matkoja, mutta valtaosin osallistuminen tapahtui digitaalisissa ympäristöissä.

Hanna Helavuori
14.–15.2. Kajaanin kaupunginteatteri, asiantuntijaseminaari
21.8. Teatterifestivaali Lain§uojattomat, keskustelutilaisuus koronan vaikutuksista
Jukka Hyde Hytti
21.1. Pietari, Venäjä, rahoitusneuvottelumatka / TAKO (Suomen pääkonsulaatti)
2.–6.2. Teheran, Iran, asiantuntijavieras, luento suomalaisesta teatterista (Fadjr-festivaali, Bazar showcase)
17.–20.9. Tallinna ja Narva, Viro, neuvottelu- ja yhteistyömatka (Vaba Lava)
1.10. Suomalais-venäläinen Kulttuurifoorumi -etäkokous  

Linnea Stara
5.–6.11. TIP-fest, Turku, verkostoitumismatka
1.–2.10.2020 IETM-etäkokous
20.10. ITI Regional Council -etäkokous
10.–15.12. ITI General Assembly: Special Edition -etäkokous
Perusrahoitus ja näytelmäkäännösapuraha
Perusrahoituksen muodosti Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus 415 000 euroa. Lisäksi näytelmien ja esitystekstitysten kääntämiseen OKM osoitti erikseen 25 000 euroa edelleen jaettavaksi työskentelyapurahoina. Omia tuottoja oli noin 42 000 euroa, jotka koostuivat lähinnä maksullisista asiantuntija- ja toimistopalveluista sekä jäsenmaksuista.

Hankerahoitus

TINFO hakee jatkuvasti hankkeisiin erillisavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitettavina hankkeina toimintavuoden aikana jatkuivat TAKO-hanke OKM:n taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta sekä LUO! Ekokriisin ajan kehittämishanke: suomalaiset tekijät ja teokset osaksi kansainvälisen teatterin ja esitystaiteen ekosysteemejä. Muista hankkeista jatkui Suomen Kulttuurirahaston rahoittama MOTI – teatterin ja esitystaiteen kansainvälisyysohjelma Taide²-apurahalla (Taide toiseen). Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tukema kahden taidekollektiivin yhteistyöhanke Oslon kansainvälisellä teatterifestivaalilla siirtyi koronan takia.

TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden (vaihto, vienti) hankkeet ovat kaikki kumppanuushankkeita, joiden kautta rahoittajatahoja on TINFOn lisäksi muitakin. TINFO tekee koulutus- ja kehittämisyhteistyötä muiden tahojen kanssa.

Omakatteiset rahastot

Arvi Kivimaan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankkitilille. Toimintavuoden aikana rahastoon hankittiin Nokian Renkaiden ja UPM-Kymmenen osakkeita. Ostot rahoitettiin rahaston pankkitilillä olleella likvidillä rahalla. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 30 518,77 € euroa. Rahaston osinkotuotto oli 1 079,37 € euroa. Rahaston sääntöjä muutettiin toimintavuoden aikana vastaamaan paremmin kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen tarpeita. Toimintavuoden aikana rahastosta ei myönnetty avustuksia.

Ralf Långbackan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankkitilille. Toimintavuoden aikana rahastoon ostettiin Fortumin, Nordean ja Sammon osakkeita pankkitilin likvidillä varallisuudella. Osinkotuottoja saatiin 280 euroa. Lisäksi Ralf Långbacka teki 3 000 euron lahjoituksen nimikkorahastoonsa. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 13 285,34 € euroa. Myös Långbackan rahaston sääntöjä päivitettiin. Ralf Långbackan rahasto on perustettu edistämään nuorten teatterintekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta. Rahastosta jaetaan matka-avustuksia Saksaan suuntautuville opintomatkoille. Vuonna 2020 rahastosta myönnettiin 800 euron suuruinen matka-avustus ohjaaja Riikka Oksaselle.