18.05.2021

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö hakee kolmea kuraattoria

Nykyesityksen näyttämö on rahoituksenhakuvaiheessa oleva hanke, jonka päämääränä on tehdä näkyväksi nykyesityksen uusia muotoja, kehittää yhteistyötä esittävän taiteen kentällä, sekä luoda joustava, jokaisen taiteellisen prosessin erityispiirteet huomioonottava tuotannollinen alusta. Alkuvaiheessa toiminta keskittyy studio Pasilan näyttämölle ja sen ympäristöön.
 
Kolmen hengen kuraattoriryhmän tehtävänä vuoden 2021 osalta on:
 
 • edistää tulevia rahoitushakuja, sekä suunnitella näyttämön toimintamallia
 • järjestää sidosryhmätyöpajat HKT:n ja vapaan kentän taiteilijoille
  Rahoituksen todentuessa kuraattoriryhmä laatii tarvittavat hakuilmoitukset ja aloittaa ohjelmiston rakentamisen. Nyt muodostettavan kokoonpanon toivotaan jatkavan työtään koko pilottivaiheen 2022–2023 erikseen sovittavalla korvauksella.

Kuraattoreilta edellytetään:

 • nykyesityksen laaja-alaista tuntemusta tai tietyn esittävän taiteen alan erityistuntemusta (nykyteatteri, nykytanssi, nykysirkus, nykynukketeatteri, esitystaide, monitaiteelliset hybridit ja uudet muodot)
 • sujuvaa suullista ja kirjallista englannin tai suomen kielen taitoa
 • hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennellä ryhmässä

Paikkaa voi hakea:

 • yksittäinen kuraattori, taiteilija tai tuottaja
 • valmis kolmen hengen ryhmä

Kuraattoriryhmän muodostamisessa painotetaan:

 • toisiaan täydentävää ammatillista osaamista
 • tuotannollista ja taiteellista näkemystä
 • sukupuolten ja taustojen moninaisuutta
 • kielitaitoa (ryhmää arvioidaan kokonaisuutena)

Maksettava korvaus:

 • 3000 € / henkilö, joka vastaa yhden kuukauden työpanosta syksyn 2021 aikana

Hakemus ja aikataulu:

 • kerro mikä tekee sinusta pätevän hakijan tähän tehtävään. (max. 1⁄2 sivua)
 • kerro vapaamuotoisesti miten näyttämön toiminta tavoittaisi Helsingin Kaupunginteatterille uusia
 • yleisöjä ja millaisella tuotantoalustalla luotaisiin parhaat mahdollisuudet esittävän taiteen pitkäjänteiselle
 • uudistumiselle. (max. 2 sivua)
 • (max. 1 sivu)
 • hakemukset tulee olla perillä 2.6. mennessä rekry@hkt.fi, haastattelut toteutetaan 7. –10.6.
Lisätietoja:
Antti Lahti, Helsingin Kaupunginteatteri antti.lahti@hkt.fi, tiedusteluihin vastataan 21.5. ja 31.5.
 

Sinua voisi kiinnostaa

Työpaikat