04.09.2020

Linnea von Kattendam

Kolmen miljoonan euron erityisavustus koronasta toipumiseen taide- ja kulttuurialan yhteisöille hyväksyttiin

Kulttuuri- ja kirjastojaosto on tänään, torstaina 3. syyskuuta, hyväksynyt taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustushakukierroksen, joka käynnistetään välittömästi. Erityisavustushakuun varataan kolme miljoonaa euroa vuosille 2020–2021 ja avustukset myönnetään marraskuussa 2020. Kyseessä on kertaluonteinen erityisavustus, jolla turvataan taiteen ja kulttuurin kentän jatkuvuutta poikkeusoloissa ja elävöitetään kaupunkia. Avustus on osa Helsingin koronapandemiaan liittyvää palautumisohjelmaa.

Korona-epidemian vaikutukset ovat merkittäviä taide- ja kulttuurialalle: epävarmuus vaikeuttaa ja rajoittaa kulttuurielämän uudelleenkäynnistymistä ja kulttuurinystävien paluuta taiteen pariin ja katsomoihin. Erityisesti valtionosuusjärjestelmän ulkopuolinen ja voimakkaasti omarahoitteinen taiteen ja kulttuurin niin sanottu vapaa kenttä tarvitsee nopeasti apua turvallisuusvelvotteiden ja kuluttajien epävarmuuden rajoittaessa kävijämääriä ja tuloja.

Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa helsinkiläisten elämää ja valtaosa Suomen ammattitaiteilijoista asuu ja työskentelee Helsingissä – näin halutaan ehdottomasti olevan jatkossakin. Päätös poikkeuksellisesta erityisavustuksesta kertoo Helsingin kaupungin halusta vaikeassa tilanteessa ottaa vastuuta ja jakaa riskiä yhdessä taiteen ja kulttuurin toimijoiden kanssa. Poikkeusolot ovat synnyttäneet uusia kiinnostavia taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen tapoja, mutta ne ovat myös osoittaneet kuinka välttämätöntä ammattilaisille, kaupunkilaisille ja Helsingille on taiteen ja kulttuurin kohtaaminen”, sanoo Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Kolmen miljoonan euron kulttuurin erityisavustus suunnataan toiminnan käynnistämiseen ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun koronasta aiheutuneiden rajoitusten sekä jatkuvan epävarmuuden ja hitaan toipumisen jatkuessa.

Erityisavustus on tarkoitettu yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan ja sitä voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten yhdistykset ja toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt, yksittäiset taiteilijat tai rekisteröitymättömät työryhmät. Avustusta eivät voi myöskään hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat.

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käynnistää ylimääräisen avustuskierroksen 7.9.2020. Haku sulkeutuu 2.10.2020 klo 16.00. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää avustusten kohdentumisesta ylimääräisessä jaoston kokouksessa 24.11.2020.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemuksien keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston aiemmin päättämiä kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä lisäksi korona-pandemian vuoksi tätä hakukierrosta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä, joita ovat

  • Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.
  • Toiminta on laajasti vaikuttavaa, merkityksellistä ja kehittyvää.
  • Avustusta saavien yhteisöjen omien tulojen osuus on vähintään noin 50 % kokonaistuloista.
  • Toiminta edistää myös yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaaminen ja uusien työmahdollisuuksien luominen, digitaalisten ja teknologisten taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen, jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.
  • Toimintaan ei ole saatu merkittäviä valtion tai säätiöiden tukia samaa tarkoitusta varten.

Keväällä myönsimme pika-avustusta niin kulttuurin, liikunnan kuin nuorisotoiminnan kentälle. Vuosille 2020-2021 haettavalla kulttuurin koronalisäavustuksella tavoittelemme entistä suurempaa vaikuttavuutta. Tiedostamme, ettemme voi auttaa kaikkia, mutta uskomme, että tällä avustuksella ala voi taas kasvaa ja elinvoimaistua uudelleen, kun poikkeusolot ja markkinatilanne helpottuvat”, sanoo apulaispormestari Nasima Razmyar.

Lue kokouksen päätöstiedote kokonaisuudessaan hel.fi-sivustolla

Erityisavustus taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille koronasta palautumiseen 2020-2021
Hakuaika: 7.9.–2.10.2020 klo 16.00
Lisätiedot avustuksesta 7.9.2020 alkaen: hel.fi/kulttuurinavustukset

Lue alkuperäinen uutinen hel.fi-sivustolla

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Korona Uutiset