27.08.2020

Helsingin kaupungin päiväkotien ja koulujen teatteri-, kulttuuri- ja opintokäynnit on sallittu

Koronatartuntojen ja altistusten vähentämiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tehty toistaiseksi voimassa oleva linjaus teatteri-, kulttuuri- ja opintokäyntien osalta.

Helsingin kaupungin päiväkodit ja koulut voivat vierailla teatteriesityksissä sekä kulttuuri- ja opintokohteissa huomioimalla voimassa olevat, koronaan liittyvät, turvallisuus- ja hygieniaohjeet.

Ennen vierailua on varmistettava, että vierailu-/opintokäyntikohteessa huomioidaan turvaetäisyydet ja muut voimassa olevat ohjeistukset.

Vierailukohteen palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma, miten estetään kohteessa vierailevien ryhmien sekoittuminen keskenään vierailun aikana.

Toimintaa suunnitellessa kannattaa huomioida lisäksi se, että vierailujen siirtymät on suositeltu toteuttamaan ensisijaisesti jalan, pyöräillen tai tilauskuljetuksella.

Lisäksi ulkopuolisten vierailuja kouluissa ja päiväkodeissa pyritään välttämään. Ulkotiloissa tapahtuvat esitykset ja muut vierailut ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli turvaohjeita noudatetaan.

Uutinen Kultus.fi -sivulla

Teater-, kultur- och studiebesök är tillåtna för daghem och skolor inom Helsingfors stad

För att minska spridningen av coronavirussmitta och begränsa exponeringen har sektorn för fostran och utbildning dragit upp riktlinjer som gäller teater-, kultur- och studiebesök och som är i kraft tills vidare.

Helsingfors stads daghem och skolor kan besöka teaterföreställningar samt göra kultur- och studiebesök, men bör beakta gällande coronarelaterade säkerhets- och hygienanvisningar.

Före ett besök ska det säkerställas att man på besöksmålet beaktar säkerhetsavstånden och andra gällande anvisningar.

Serviceproducenten ska ha en plan på hur man förhindrar att olika grupper på besök blandas med varandra under besöket.

När man planerar verksamheten lönar det sig att beakta att daghemmen och skolorna uppmanats att främst röra sig till fots, med cykel eller med förbeställd grupptransport.

Dessutom undviker daghem och skolor besök av utomstående serviceproducenter i sina egna utrymmen.

Utomhusprogram är möjliga, liksom besök till platser som beaktar dessa säkerhetsföreskrifter.

Yhteyshenkilö:

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, panu.hatanpaa@hel.fi, puh. 09 310 27095

Läs mer: Kultus.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Korona Uutiset