18.08.2021

Helsingin teatterikoulu logo

Helsingin teatterikoulun näyttelijäntyön linja

Teatteriakatemia käynnistää syyskuussa 2021 näyttelijäntyön perusopintojen linjan, joka valmentaa teatterialalle ja / tai teatterialan opintoihin.

Täydennyshaku 25.8-3.9.2021 on osoitteessa: https://www.helsinginakatemia.fi/teatteriakatemia/

Lukuvuoden aikana opetettavat aineet ovat näyttelijäntyön ydintä. Lisäksi linjalla opiskellaan klovneriaa, puhetekniikkaa, kameratyöskentelyä, improvisaatiota ja teatteritekniikkaa, sekä teatterin yleisopintoja, tuottamistyötä ja ohjaamista. Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja pienproduktioita, ns. "demoja" sekä ainakin yksi pidempi näytelmä. Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet kehittyä tulevana taiteilijana, valmistautua korkeakouluopintoihin, sekä saada valmiuksia työskennellä itseohjautuvana näyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla. Modernin koulutuksen kärki on näyttelijäntyön ja esiintymisen mahdollisuuksissa tänä päivänä.

Pääsyvaatimukset

- Hakija on täyttänyt ennen opintojen alkamista 16 vuotta
- Hakija on suorittanut oppivelvollisuutensa.
- Hakija on kykyjensä ja vuorovaikutuksellisten ominaisuuksiensa perusteella kykenevä sitoutumaan teatteriopintoihin.

Näyttelijäntyön peruslinjalle otetaan 13-20 oppilasta. Peruslinjan jälkeen on mahdollista jatkaa Teatteriakatemian näyttelijäntyön jatkolinjalle lukuvuonna 2022-2023.


Lue myös: Helsingin teatterikoulun Musiikkiteatterilinja

Sinua voisi kiinnostaa

Koulutukset