Kuva: Patrik Rastenberger/Helsingin taidehalli. Helsingin Taidehalli on yksi suurimmista korona-erityisavustuksen saajista.

26.11.2020

Helsinki jakoi taiteen ja kulttuurin toimijoille kolme miljoonaa erityisavustusta koronasta toipumiseen

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustusmäärärahan kohdentamisesta. Erityisavustusta on varattu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020–2021. Summa jaetaan nyt 102 toimijan kesken.

Kyseessä on kertaluonteinen erityisavustus, jolla turvataan taiteen ja kulttuurin kentän jatkuvuutta poikkeusoloissa ja elävöitetään kaupunkia. 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemuksien keskinäisessä vertailussa käytettiin kulttuuri- ja kirjastojaoston aiemmin päättämiä kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä lisäksi korona-pandemian vuoksi tätä hakukierrosta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä, joita ovat

  • Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.
  • Toiminta on laajasti vaikuttavaa, merkityksellistä ja kehittyvää.
  • Avustusta saavien yhteisöjen omien tulojen osuus on vähintään noin 50 % kokonaistuloista.
  • Toiminta edistää myös yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaaminen ja uusien työmahdollisuuksien luominen, digitaalisten ja teknologisten taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen, jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.
  • Toimintaan ei ole saatu merkittäviä valtion tai säätiöiden tukia samaa tarkoitusta varten.

Avustus on osa Helsingin koronapandemiaan liittyvää palautumisohjelmaa. Erityisavustuksen haku avattiin 7.9.2020 ja haku päättyi 2.10.2020. Määräaikaan mennessä saapui 323 hakemusta. Avustuksia haettiin yhteensä 16 487 027 eurolla. Haetun avustuksen keskiarvo oli 51 043 euroa. Suurin haettu avustus oli 854 000 euroa ja pienin 975 euroa. Myönnettäviksi ehdotetuista 102 hakijasta 40 sai pysyväisluonteiseen toimintaansa taide- ja kulttuuriavustusta vuonna 2019 (45 vuonna 2020). Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin kumppanuusyksikön lisäksi kahdeksan asiantuntijaa antoi näkemyksensä hankkeista.

”Peruuntuneet näytökset, konsertit ja muut taidetapahtumat ovat tehneet valtavan pudotuksen taiteilijoiden tuloihin. Hakemusten joukossa on paljon hankkeita, joilla kaupunkilaisille tuodaan taidetta poikkeusoloihin sopeutettuna. Taidemaailma osoittaa näin kekseliäisyyttä ja luovuutta. Yksi tuen tarkoitus oli saattaa loppuun pandemian keskeyttämiä projekteja. Rahoitusta saivat kaikenkokoiset toimijat ja summat vaihtelivat. Pienelläkin tuella voi olla iso merkitys taiteilijan työllistymiselle”, sanoo jaoston puheenjohtaja Tuomas Finne.

”Tällä kertaluontoisella erityisavustuksella pyrimme turvaamaan akuuttia taiteen ja kulttuurin tarjonnan ja työn jatkuvuutta. Poikkeusoloissakin Helsingissä tarvitsemme taidetta ja kulttuuria niin kaupunkilaisina kuin ammattilaisina. On tärkeä muistaa, että 36 % taiteen ja kulttuurin työpaikoista on Helsingissä. Alojen tilanne on vakava ja huoli syvenee tautitilanteen pahentuessa - yhteistyötä alojen tukemiseksi täytyy jatkaa”, kommentoi kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Lista apurahaa saaneista (pdf)

Lue päätöstiedote kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tiedote kokonaan Hel.fi-sivustolla

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Korona Uutiset