12.08.2021

Henri Terho. Kuvaaja: Vilhelm Sjöström

Henri Terho on valittu taiteen tukemisen päälliköksi

Taiken tiedote 12.8.2021

Erityisasiantuntija, FL Henri Terho on valittu Taiteen edistämiskeskuksen taiteen tukemisen päälliköksi. Taiteen tukemisen päällikkö vastaa Taiken apuraha- ja avustusasioista sekä Taiken yhteydessä toimivien taidetoimikuntien toiminnasta.

Henri Terho on työskennellyt Taiteen edistämiskeskuksessa ja sitä edeltäneissä toimikunnissa vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä hän vastaa Taiken julkisen taiteen asiantuntijapalvelujen toiminnasta ja on visuaalisten taiteiden toimikunnan ja Varsinais-Suomen taidetoimikunnan esittelijä. Hän toimii myös valtion taideteostoimikunnan puheenjohtajana. Aikaisemmin Terho on työskennellyt kulttuurihistorian tutkijana Turun yliopistossa erikoisaloina mm. teatterihistoria, kaupunkitutkimus, festivaalit ja populaarimusiikki.

Henri Terho aloittaa uudessa tehtävässään 1.11.2021 alkaen. ”Oleellista on turvata taiteen rahoitus turbulenssien keskellä ja miettiä mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta. Taiken tärkein tehtävä on tukea taiteilijoiden toimeentuloa ja vahvistaa taiteen yhteiskunnallista näkyvyyttä,” Terho toteaa. 

Lisätietoja: Henri Terho, p. 0295 330 901

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset