03.05.2024

Heta Reitala: Maalatut illuusiot -kansi

Heta Reitalan tutkimus Kansallisteatterin varhaisista lavastuksista julkaistu Teatterimuseon verkkojulkaisuna

Yli satavuotiaiden kulissien tutkimus tuo uutta tietoa Kansallisteatterin alkuvaiheen lavastuksista

Katseilta suojassa Suomen Kansallisteatterin suuren näyttämön takana odotti materiaali, joka osoittautui tutkimuksen kannalta korvaamattomaksi aarreaitaksi.

Suomen Kansallisteatteriin tilattiin 1900-luvun alussa huomattava määrä uusia kulisseja tunnetun kulissimaalarin Carl Grabowin ateljeesta Tukholmasta. Näyttävät ja taidokkaasti toteutetut kulissit edustivat edellisen vuosisadan romanttisen maalaustaiteen perinnettä ja herättivät aikalaisten ihastuksen. Osa kulisseista on säilynyt teatterin lavastevarastossa yli vuosisadan, ja vasta ilmestynyt tutkimus antaa aiheen arvioida uudelleen 1800- ja 1900-luvun vaihteen teatterin visuaalisuutta suomalaisessa teatterihistoriankirjoituksessa.

Tutkimus syntyi osana Suomen Kansallisteatterin hanketta, jossa teatterin vanhat kulissit myös inventoitiin ja kuvattiin. Projektin tutkija Heta Reitala syventyi kulisseihin sekä niiden tilaukseen, toimitukseen ja käyttöön aikansa teatteriesityksissä. Työn tuloksena syntynyt laaja artikkeli Maalatut illuusiot. Carl Grabow ja Kansallisteatterin varhaisten lavastusten estetiikka on nyt ilmestynyt Teatterimuseon verkkojulkaisujen sarjassa.

Tutkimuksen rikas arkistoaineisto tarjoaa erinomaisen näkymän Kansallisteatterin alkuvaiheen visuaaliseen historiaan. Aika ajoi nopeasti Grabowin romanttista maalaustaidetta edustaneiden kulissien ohi. Ne eivät sopineet vuosisadan alkupuolella vallitsevaksi nousseen modernismin lavastusajatteluun ja teatterikäsitykseen, eivätkä ne saaneet myöhemminkään osakseen mainittavaa huomiota. Reitalan mukaan on hätkähdyttävää havaita, kuinka pitkälle nykypäivään tuon ajan modernismin kriittiset käsitykset ovat kantaneet ja samalla ohjanneet arvostuksiamme ja kaventaneet tutkimuksen näkökulmia.

Vakiintunut käsitys maalatuista kulisseista staattisena taustana kyseenalaistuu, kun niitä tarkastellaan monipuolisen lähdemateriaalin valossa. Säilyneet kulissit, Grabowin ateljeen luonnoskokoelmat ja näyttämökuvien pohjapiirrokset yhdessä avaavat aiempaa dynaamisemman ja lähes ”kolmiulotteisen” kuvan lavastuksista ja niiden dramaturgisesta osuudesta osana menneitä teatteriesityksiä. Tutkimuksen yhteydessä on myös käynyt ilmi, että Kansallisteatterissa säilyneet kulissit muodostavat yhden suurimmista säilyneistä Grabow-kokoelmista Pohjoismaissa.

Alkusysäyksen tutkimukselle antoi Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjaus, jonka tieltä säilyneet kulissit jouduttiin siirtämään pois. Valokuvaaja Arno de la Chapelle kuvasi arvokkaan aineiston, josta osia on mukana julkaisussa.

Reitala on käyttänyt tutkimuksessaan runsaasti aiemmin hyödyntämätöntä arkistomateriaalia muun muassa Teatterimuseosta ja Tukholman Scenkonstmuseetista.

Heta Reitala on keskittynyt julkaisuissaan ja opetuksessaan teatterin ja dramaturgian historian ohella näyttämölavastuksen historiaan. Hänen aiemmin modernismiin painottunut perspektiivinsä laajenee ja tarkentuu nyt 1800-luvun romanttiseen lavastustraditioon.

Siirry julkaisun tästä!

Lisätiedot:
Ilona Kemppainen, tiedottaja, Teatterimuseo, 040 1922 306, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi
Karoliina Masalin, viestintäpäällikkö, Suomen Kansallisteatteri, 040 833 7382, karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi

Maalatut illuusiot. Carl Grabow ja Kansallisteatterin varhaisten lavastusten estetiikka.
Teatterimuseon verkkojulkaisuja 8. © Heta Reitala 2024
Kuvatoimitus: Heta Reitala
Taitto: Ilona Kemppainen
Kansi: Timo Heinonen
Kannen kuvat: Heta Reitala
Julkaisija Teatterimuseo 2024
ISBN 978-952-67846-7-0
ISSN 2669-8900

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Uutiset Julkaisut