Hirvanen ja Valkeapää

Hirvanen ja Valkeapää

Life as we know it (työnimi) on koreografi-esitystaiteilija Maija Hirvasen ja ääni- ja esitystaiteilija Juha Valkeapään yhteistyö.

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti kokeneita esitystaiteilijoita, uramme keskivaiheilla. Taiteellisessa työskentelyssämme on yhtäläisyyksiä, jotka luovat yhteistyömme perustan, mutta emme välttämättä etsi yksimielisyyttä. Toteutamme teoksen yhdessä, mikä tarkoittaa yhteistyötä kaikilla tasoilla. Me emme koskaan tapaa kiireessä.

Olemme seuranneet toistemme teoksia vuosikymmenen ajan ja teemme nyt ensimmäisen yhteisprojektimme. Sen ytimen muodostaa halu esittää ja käsitellä rakkauden, empatian, anteeksiannon ja pelon käsitteitä. Teos ei kuitenkaan keskity mihinkään tiettyyn aiheeseen, vaan muodostaa taiteellisen mikroalustan, jolla tutkimme näiden käsitteiden toisiinsa kietoutuvia kenttiä esitystaiteen keinoin.

Kykymme aloittaa uutta koko elämämme ajan riippuu kyvystämme uusiutua ja kasvaa. Tämä tärkeä huomio johtotähtenämme kehitämme yhteistyön tapoja teostamme varten. Puhe, ääntely, fyysiset teot ja nonverbaaliset narratiivit ovat elementtejä, joita voi löytää meidän molempien töistä. Yhteistyössämme panemme nämä ainekset koetukselle ja päivitämme ne.

MOTI-ohjelma voi mahdollistaa uusien työskentelytapojen ja -mallien kehittämisen. Meillä molemmilla on uriemme kuluessa muodostunut hyviä, pitkäaikaisia keskusteluyhteyksiä teoksistamme kiinnostuneisiin kuraattoreihin ja tuottajiin. Odotamme, että voimme käyttää jo tekemäämme työtä uuden vaiheen käynnistämiseen kansainvälisessä työssämme.

Ryhmän jäsenet

Maija Hirvanen

Koreografi Maija Hirvasen teokset ovat sijoittuneet näyttämöille ja gallerioihin sekä toteutuneet myös kävelyiden, juhlien ja interventioiden muodoissa. Hirvanen käsittää esityksen asiana, joka seuraa meitä elämän eri kerroksilla, henkilökohtaisista teoista kollektiivisiin kokoontumisiin, identiteettipolitiikasta liikkeessä olevan kehon läsnäoloon. Hänen teoksiaan on esitetty kansainvälisesti keskeisillä festivaaleilla sekä suomalaisen nykytanssin ja esittävän taiteen näyttämöillä.

Aiemmin Hirvanen on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Tellervo Kalleisen, ohjaaja Ong Keng Senin, koreografi Mia Habibin, koreografi Steinunn Ketilsdóttirin ja koreografi-kuraattori Satu Herralan kanssa.

Juha Valkeapää

Juha Valkeapää on itseoppinut, teatteritiedettä ja unkaria opiskellut ääni- ja esitystaiteilija, joka on 25 vuotta kestäneen uransa aikana luonut erimuotoisia, -kuuloisia ja -näköisiä esityksiä, installaatioita, radioteoksia ja äänimaisemia eri puolilla maailmaa. Valkeapään taiteessa keskeiset elementit ovat ääni, läsnäolo, tila ja improvisointi.

Viisi keskeistä työtä Juha Valkeapään uran varrelta: Äänimuotokuvat, Vaeltaja, 10 matkaa, Executed Stories ja Mad House. Hänen aiempia ryhmiään ovat äänitaideduo kesken, Houkka bros. ja Kann/Valkeapää. Lisäksi useita yhteistöitä eri taiteilijoiden kanssa.