29.03.2022

House of New Theatre ry:n perustamiskokoukous. Kuva Outi Raatikainen.

House of New Theatre -yhdistys perustettiin

Helsinkiin halutaan pysyvä tila erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ammattilaisten esityksille

Suomessa pysyvästi asuvat, eri kulttuuritaustoista tulevat teatterin ja esittävän taiteen ammattilaiset perustivat 24.3.2022 House of New Theatre ry -yhdistyksen edistämään teatteritilan saamista uusien suomalaisten omaehtoisen esittävän taiteen näyttämöksi sekä muun kulttuurista integraatiota ja moninaisuutta edistävän toiminnan alustaksi. Tarve omien sisältöjen ja oman identiteetin esille pääsemiseen on todettu jo pitkään. Uuden yhdistyksen hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kutsuttiin Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara

Yhdistyksen perustaminen on osa David Kozman (Post Theatre Collective) sekä Davide Giovanzanan (Teatteri Metamorfoosi) vetämää New Theatre Helsinki -hankkeen kehitystyötä. Hankkeella rakennetaan polkua uusien, eri kulttuuritaustoista tulevien suomalaisten esittävän taiteen ammattilaisten ja muiden taiteilijoiden omaksi Esityskeskukseksi.

”New Theatre Helsinki -hanke on mielestäni yksi ajankohtaisimmista kulttuurihankkeista tällä hetkellä. Se rakentaa uutta siltaa eritaustaisten ihmisten ja erilaisten esittävän taiteen konventioiden välille. House of New Theatre -yhdistys tukee ja vie eteenpäin näitä periaatteita ja on samalla luomassa uutta kulttuuria Suomeen”, muotoilee tuoreen yhdistyksen uusi puheenjohtaja Tomi Purovaara.

Esityskeskus tarvitaan, jotta nyt syrjään jääneiden tekijöiden ammattitaito, omat tarinat ja muut sisällöt pääsevät pysyvästi esille. Nykyisin tarjonta on satunnaisia, lyhyitä esityskausia, jotka eivät vastaa yleisöjen tai sisältöjä tuottavien ammattilaisryhmien ja freelancereiden tarpeita. Nykyiset kulttuuriorganisaatiot eivät tavoita asukkaita, jotka eivät puhu maan valtakieliä. Tämän ryhmän osuuden pääkaupunkiseudun väestöstä ennustetaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä lähes neljännekseen Helsingin seudun väestöstä.

”Esityskeskus ei ole tavoitteissaan tavallinen teatteritalo, vaan samalla ”Agora”, alusta kiinnostavan, interkulttuurisen esittävän taiteen kokemiselle ja kohtaamisille sekä yhteiskunnalliselle keskustelulle”, toteavat Davide Giovanzana ja David Kozma yhdessä. ”Nykyistä laajempi kulttuuripalvelujen tarjonta rikastuttaa ja laajentaa monimuotoisempaa suomalaista identiteettiä. Esityskeskus tulee palvelemaan koko Suomea eri tavoin.”

”Nyt perustamassamme yhdistyksessä olemme vakuuttuneita, että Helsingin kaupunki sekä muut julkiset tahot näkevät tämän epäkohdan, ja ovat mukana tekemässä rohkeaa avausta, joka asemoi Helsingin kulttuurisen integraation Euroopan kartalle”, Purovaara uskoo.

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin ohjaaja, teatterinjohtaja Davide Giovanzana, tanssitaiteilija Giorgio Convertito, ohjelmajohtaja Anna Sidorova, nuorisotyöntekijä Sabasy Ndiaye sekä varajäseniksi näyttelijä Yasmin Ahsanullah ja teatteripedagogi, performanssitaiteilija Nóri Varga. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, jolla on monipuolinen kokemus erilaisista kulttuurialan johtotehtävistä ja toimimisesta eri kulttuurien välimaastossa. 

Lisätiedot:

Kuvat ja lisätiedot: Marjo-Sisko Lindstedt marjo-sisko.lindstedt@newtheatrehelsinki.com

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset