23.02.2016

Jo yli 2000 lahtelaista oppilasta tutustunut teatteriin oppimisympäristönä

Uutta opetussuunnitelmaa tukeva opetuspalveluiden ja kaupunginteatterin valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kouluyhteistyö saa jatkoa Lahdessa.

Lahden kaupungissa panostetaan erityisin keinoin syksyllä 2016 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Syksyllä 2015 käynnistynyt Lahden perusopetuspalveluiden ja Lahden kaupunginteatterin välinen kouluyhteistyön pilottikokeilu on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ja se saa jatkoa lukuvuodelle 2016-2017. Kouluyhteistyö on osa Lahden kaupunginteatterin Avoimen näyttämön toimintaa.

Kouluyhteistyö tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita uusista oppimisympäristöistä ja draamamenetelmien hyödyntämisestä opetuksessa. Kokonaisuuteen kuuluvat draamatyöpajat antavat opettajille uusia välineitä omaan opetukseen ja ryhmän toimintaan, teatterin esityksiin liittyvät työpajat ja lisämateriaalit mahdollisuuksia oppisisältöjen syventämiseen. Suomessa täysin ainutlaatuinen kouluyhteistyön ”Lahden malli” on herättänyt kiinnostusta myös muiden paikkakuntien tekijöissä.

Lahden kouluyhteistyön toteutuksesta vastaa entinen luokanopettaja, nykyinen draamakasvattaja Anna-Riitta Partanen, jonka omasta ideasta toimintamalli alun perin syntyi.

Opittavat asiat muuttuvat merkityksellisiksi, kun niihin liittyy oma kokemus. Teatteri oppimisympäristönä tukee tätä monin tavoin. Teatterivierailuja on tehty kouluissa ennenkin, mutta uuden toimintamme avulla teatterissa saatu ja itsessäänkin tärkeää taidekokemus hyödynnetään myös oppimisen välineenä, keinona opettajille nostaa opetussuunnitelman mukaisia teemoja käsittelyyn. Teatterin keinot ovat oppimisessa mukana draamamenetelmien muodossa. Lapsi on kokonaisvaltaisesti mukana leikissä, jossa on yhteiset sopimukset ja jossa roolin suojassa voi kokeilla erilaisia ajatuksia, arvoja ja tunteita. Draaman avulla tiedot ja taidot lisääntyvät, mutta ennen muuta se on alku prosessille luovan ajattelun kehittymiseen, uusien näkökulmien löytämiseen, kuvaa Partanen filosofiaa toiminnan taustalla.

Elokuussa 2015 käynnistyneessä toiminnassa on saatu jo paljon aikaan ja vastaanotto kouluilla on ollut yksinomaan positiivinen. Partanen on ehtinyt työskennellä jo yli 2000 lahtelaisen peruskoulun oppilaan kanssa ja lisäksi mentoroida peruskoulujen opettajia.

Nyt keväällä on käynnissä muun muassa teatterin Pinokkio-esitykseen liittyvä työpajakokonaisuus kaikille Lahden 3-luokkalaisille kulttuurikasvatusohjelman mukaisen teatterikäynnin syventämiseksi. Tulevalle kaudelle 2016-2017 on luvassa uusia työpajoja ja lisämateriaaleja teatterin syksyn ensi-iltoihin liittyen. Myös suositut opettajien mentoroinnit jatkuvat.