Johdanto

Vuoden 2022 aikana teatterialan toimijat alkoivat yhä luottavaisemmin suunnitella toimintaansa tuleville vuosille, useaan otteeseen ulkomaille suunnatut mutta siirretyt vierailut toteutettiin vihdoin, ja yleisökin palasi elävän taiteen äärelle ympäri Suomen. Vuotta varjostivat kuitenkin murheelliset uutiset Ukrainasta sekä sodan heijastusvaikutukset ympäri Euroopan.

Ohittamattomana osana suomalaista esittävän taiteen ekosysteemiä Teatterin tiedotuskeskus TINFO pyrkii toimintansa kautta luomaan otollista maaperää esittävän taiteen toimijoille, raivaamalla tietä, luomalla yhteyksiä ja juurruttamalla uusia toimintoja. Pandemia ei pysäyttänyt tätä työtä, mutta edellytti pitkäjänteisyyttä ja uskoa siihen, että suunniteltu työ voidaan toteuttaa.  
 
Koronarajoitustoimien hellittäessä helmikuun 2022 alussa TINFO oli valmiina lukuisin suunnitelmin, ei pelkästään Baltian ja Itä- ja Keski-Euroopan suuntaan, vaan myös Venäjällä toimivien, niin uusien kuin pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden suhteen TAKO-teatteriyhteistyöhankkeen mahdollistamana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2. saman tien jäädytti ja hyvin pian mitätöi viimeksi mainitut suunnitelmat. Hankkeen varojen käyttötarkoitusta muutettiin yhteistuumin opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön kanssa nopeasti, ja maaliskuussa TINFO alkoi tehdä turvaresidenssiyhteistyötä Artists at Risk -verkoston kanssa. Ukrainasta tuli Suomeen pakolaisina teatterintekijöitä ja Venäjältä ja Valko-Venäjältä toisinajattelijoita, jotka nopeasti tulivat tinfolaisille tutuiksi.
 
Sota vaikutti TINFOn toimintaan myös muilta osin. Maailma näyttämölle -hankkeen asiantuntijaryhmä valitsi 25 ulkomaalaisen näytelmän joukkoon yhteensä neljä ukrainalaista teosta, Natalia Vorozbitilta, Ljudmila Timošenkolta, Lêna Ljagušonkovalta ja Serhij Žadanilta. Hankkeen seminaarissa (25.3.) keskusteltiin ukrainalaisesta näytelmäkirjallisuudesta ja luettiin otteita ukrainalaisten kirjailijoiden kuvailuista sodan alkupäiviltä. Myöhemmin keväällä TINFO järjesti Suomen Kansallisteatterin kanssa lukudraamatapahtuman, jossa harkovalaisen kirjailijan Serhij Žadanin näytelmä Leipäaselepo luettiin kokonaisuudessaan ja sen teemoista keskusteltiin asiantuntijapaneelin alustamana.  
 
Maaliskuun lopulla Maailman teatteripäivän 2022 julistuksen kirjoittaja, ohjaaja Peter Sellars kuvaili aikaamme: ”Elämme historian käännekohdassa, jossa ihmisen suhde itseensä, toisiin ihmisiin ja ei-inhimillisen maailmoihin on murroksessa, jonka syvyys ja laajuus lähes ylittävät kykymme ymmärtää, käsitellä, sanoittaa ja ilmaista. (…) Tässä maailmantilanteessa tarvitaan syvällistä niin mielen, aistien, mielikuvituksen kuin menneiden ja tulevaisuudenkin uudistumista. Sellainen uudistuminen on mahdotonta yksin ja eristyksissä. Siksi meidän on toimittava yhdessä. Teatteri on kutsu tähän yhteistyöhön.”
 
Suomen Kulttuurirahaston teettämässä Kulttuuribarometri 2022 -julkaisussa ilmeni, että teatteri on yhä elokuvien ja museoiden rinnalla suomalaisten eniten suosima taidemuoto. Yli puolet Kulttuuribarometriin vastanneista käy normaalisti vähintään kerran vuodessa teatterissa. Esittävän taiteen tilastot, joita TINFO laatii, yhteistyössä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten kanssa, kertovat omalta osaltaan, miten yleisön kaipuu Sellarsin mainitsemaan yhteisöllisyyteen, yhdessä kokemiseen oli pandemian hellittäessä suuri. Vuoden 2021 tilastot näyttivät merkkejä alan hitaasta elpymisestä. Katsojia oli reilut 275 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2022 alustavia tilastotietoja odotellessa, alustavasti kuullun perusteella yleisö palasi ryminällä katsomoihin.
 
TINFO saattoi vuoden 2022 aikana loppuun kolme, osittain pandemian aikana toteutettua kansainvälistä suurhanketta. Niihin osallistui viimeisen toimintavuoden aikana noin 50 koti- ja ulkomaista yhteisöä sekä satoja esittävän taiteen ammattilaista.

”Tavoittelemme yhteistyötahojemme kanssa jatkossa uudenlaisen, kestävän ja vastuullisen tuotantokulttuurin synnyttämistä.”

Olemme rohkaistuneet hankkeiden opeista. Tavoittelemme yhteistyötahojemme kanssa jatkossa uudenlaisen, kestävän ja vastuullisen tuotantokulttuurin synnyttämistä. Onnistuminen on mahdollista, kun tuotantoja suunnitellaan tulevaisuudessa yhä pitkäjänteisemmin ja merkittävimmät vierailunäyttämöt, festivaalit, residenssit ja alan agentuurit sitoutuvat osatuottajiksi alusta lähtien.
 
Suomalainen teatteri- ja esitystaiteen osaaminen on vahvaa ja kiinnostavampaa kuin koskaan. Suomalaiset tuotannot, näytelmät, esitystekstit ja -konseptit tulevat jatkohankkeidemme avulla päätymään yhteistyö- ja agentuuriverkostojen kautta kansainvälisiksi yhteistuotannoiksi. Tämä tulee edellyttämään sitoutumista niin alamme toimijoilta, kuin myös teatteri- ja esitystaiteen rahoittajilta.

Meidän on jatkuvasti päivitettävä asiantuntijuuttamme ja kehitettävä toimintakulttuuriamme, jotta alan yhteisöllisyys kehittyisi kohti laajempaa saavutettavuutta ja inkluusiota. Kansainvälisen liikkuvuuden eetoksensa mukaisesti TINFO on tässä työssä mahdollistaja ja välittäjä.

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO