Teatterialan julkaisuja

 

TINFO News -lehti

TINFO News on lehti suomalaisesta teatterista, näytelmistä ja taiteilijoista.

Ilmestyneet lehdet

TINFO News on suunnattu ulkomaisille teatteriammattilaisille taustalukemiseksi suomalaisesta teatterista.


Parempi ihminen, parempi maailma – suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina

Kirjailija Mikko-Olavi Seppälän uusi teos selvittää, mihin työväenteattereiden ja niiden perinteenjatkajien hämmästyttävä menestystarina perustuu, miten ammattilaiset ja harrastajat ovat tottuneet työskentelemään läheisessä yhteistyössä ja miten kansa on yhä uudestaan noussut näyttämölle. 
 
Värikäs tietokirja kytkee suomalaisen työväenteatterin muodonmuutokset ja huippusaavutukset ammatti- ja harrastajateatterikentän kehitykseen.

Dosentti Mikko-Olavi Seppälä on suomalaisen teatterihistorian tutkija ja tuntija. 
Sivumäärä 408.  Julkaisija: Vastapaino


Suomen taide- ja taiteilijapolitiikka 2019 

Eri taiteenaloja kohdellaan eriarvoisesti suomalaisessa taide- ja taiteilijapolitiikassa, käy ilmi Cuporen uudesta julkaisusta. Taiteenalojen keskinäisessä vertailussa esittävät taiteet ja musiikki saavat muita aloja avokätisemmin taloudellista ja muuta rakenteellista tukea.

Verkkojulkaisu ICE HOLE – The Live Art Journal yhdeksäs julkaisu 

Julkaisu tarjoaa taiteen munankuoressa: teoria ja käytäntö on kiedottu sileään ja tiiviiseen pakettiin, joka sulkee sisäänsä kaikki uuden elämän ainekset. Se koostuu neljästätoista minuutin mittaisesta teo(kse)sta ja on siten vastaanotettavissa varttitunnissa. Kenellä olisikaan nykyään käytettävissään enempää?
Seitsemän taiteilijaa ehdottaa minuutin mittaista taideteoriaa: Karolina Kucia (PL/FIN), Maria Matinmikko (FIN), Elina Minn (FIN), Stephanie Misa (PH/AT), Kim Modig (FIN) Jaakko Pallasvuo (FIN) ja Pärttyli Rinne (FIN).

Seitsemän taiteilijaa esittää minuutin mittaisen videon munan kanssa: Kaisa Illukka (FIN), Kurt Johannessen (NOR), Parsa Kamenkosh (FIN), Leena Kela (FIN), Aapo Korkeaoja (FIN), Loren Kronemeyer (AU) ja Harriet Rabe (GER).

Numeron ovat saaneet aikaan Nora Rinne, Pilvi Porkola ja Tuomas Laitinen.

Sukella sisään: https://icehole.fi/


Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Verkkojulkaisu

Monni, Kirsi ja Törmi, Kirsi (toim.). 2019. "Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään". Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71, verkossa: disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide.

Julkaisu on luotu ”Yhteisö ja taide” -seminaarin (2018) pohjalta. Kyseessä on laaja yhteisöllisen taiteen historiaa sekä 2000-luvun projekteja ja tekijöitä esittelevä julkaisu. Tutkimuksellisia sekä asiaa taustoittavia artikkeleja ja case-study tyyppisiä projektiesittelyjä on yhteensä 40, kirjoittajia on kaikkiaan 38.


Ida Henrikson skriver om Marat/Sades aktuella teman för den sibiriska publiken

Klockriketeatern gästspelade i Novosibirsk, Sibirien nyligen. Ida Henrikson skriver om pjäsen Marat/Sade, som var förbjuden i trettioårs tid i Sovjetunioinen.

https://klockrike.webbhuset.fi/sv/aktuellt/article-148741-70852-maratsade-var-lange-forbjuden-i-sovjetunionen-for-dagens-ryska-teaterpublik-ar-pjasen-sallsynt-angelagen


Gradu vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuuksista julkaistu

Outi Salonlahti selvitti maisterintutkielmassaan, millaiset toimintamahdollisuudet vammaisilla ja kuuroilla taiteilijoilla on. Laadullinen tutkimus ”On aina oltava 200 % parempi”. Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut tarkastelee suomalaisen taidekentän yhdenvertaisuutta vammaisuuden ja kuurouden näkökulmasta.

Opinnäytteen pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910114389
Tiivistelmä suomalaisella viittomakielellä YouTubessa
Selkokielinen tiivistelmä (PDF)


Kuuntele Emmyn ja Sasin Feministinen Kirjakerho

E.L. Karhu ja Saara Turunen keskustelevat taiteesta ja elämästä. Ohjelman keskiössä ovat ennen kaikkea kirjat ja teatteri. Niiden kautta Karhu ja Turunen käyvät laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, joka sivuaa mm. taiteen virtauksia ja tekijyyttä, feminismiä, sukupuolta, valtaa ja ystävyyttä. 

https://soundcloud.com/fsymposium


Trans- ja muunsukupuoliset sekä muut sukupuoleltaan moninaiset ihmiset taiteen kontekstissa

Esitystaiteilija Emilia Kokon ja kuraattori Hanna Ohtosen kirjoitus: Ajatuksia aiheesta trans- ja muunsukupuoliset sekä muut sukupuoleltaan moninaiset ihmiset taiteen kontekstissa

Lue kirjoitus kokonaan (available also in English)


Uusi julkaisu: Sairaalaklovnit Suomessa -artikkelikokoelma  

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu Sairaalaklovnit Suomessa on ensimmäinen suomalaisissa sairaaloissa tapahtuvaa klovnitoimintaa ja sen kehitystä käsittelevä artikkelikokoelma. 

Eri alojen edustajat, lääkärit, hoitajat ja teatterintutkijat ja sairaalaklovneina toimivat tarkastelevat sairaalaklovnien työtä kukin omasta näkökulmastaan. Ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa ääneen pääsevät toimenpiteiden, saattohoidon tai psykiatrisen hoidon tukena toimivat sairaalaklovnerian ammattilaiset.

Lisätiedot:
Taiteellinen johtaja Kari Jagt, Sairaalaklovnit ry
kari(a)sairaalaklovnit.fi | +358 41 535 6599

Professori Hanna Suutela, Tampereen yliopisto
hanna.suutela(a)tuni.fi | +358 40 190 1569


Cuporen Tyttöhän soittaa kuin mies! -julkaisu nostaa esiin syrjiviä käytänteitä

Cuporen tuore selvitys nivoo yhteen #metoo-keskustelua sekä aiempia tasa-arvo- ja työhyvinvointitutkimuksia. Tyttöhän soittaa kuin mies! -julkaisu nostaa esiin syrjiviä käytänteitä taide- ja kulttuurialan työskentelykulttuurissa sekä laajemminkin suomalaisessa sukupuoliperinteessä.

Lue julkaisu:

Anna Anttila 2019. Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? Cuporen verkkojulkaisuja 55. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? -selvitys on osa Cuporen Asiallista? -tutkimushanketta, jossa tutkittiin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työoloja kulttuurin ja taiteen toimialalla.  

Lue lisää


OKM: Selvitys kulttuurilaitosten digitaalisesta yleisösuhteesta valmistunut

Selvityksen perusteella digitaalisen yleisösuhteen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina nähdään yleisöpohjan monipuolistuminen ja saavutettavammat palvelut. Merkittävimmät edellytykset kulttuurilaitosten menestymiselle ovat organisaation strateginen sitoutuminen digitaalisiin toimintamuotoihin, uudenlaisen osaamisen hankkiminen, uusien yhteistyötapojen ja toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto sekä tiedon lisääminen ihmisten tarpeista ja käyttäytymisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2018 toteuttamassa selvityshankkeessa Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde kartoitettiin kulttuurilaitosten ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta digitaalisissa toimintaympäristöissä. Selvityksen tavoitteena oli koota tietoa kulttuurilaitosten nykyisistä käytännöistä ja haasteista, lisätä digitaalista yleisösuhdetta koskevaa keskustelua ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä sekä antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde. Kooste selvityshankkeen tuloksistaLinkki toiselle sivustolle  

Lisätietoja: ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Lue lisää


Saara Turusen näytelmistä antologia

Ollako tekijä vai kohde? Mitä on tavallisuus tai normaalius ja kannattaako niitä edes tavoitella? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta Saara Turusen vaikuttavassa Tavallisuuden aave ja muita näytelmiä -antologiassa. 

kauppa.intokustannus.fi/kirja/tavallisuuden-aave-ja-muita-naytelmia/


Kaiken Keskus: Taiteelliset digitaaliset strategiat esittävissä taiteissa

Miten digitaaliset välineet ja alustat ovat toisaalta antaneet mahdollisuuden kyseenalaistaa perinteistä yhteisesti jaetun ajan ja tilan esityskäsitystä? Millaista vuorovaikutusta ja sitä kautta millaista politiikkaa nuo välineet ja alustat viestivät. Kaikki nämä liittyvät eri tavoin myös immersiivisyyteen.

Kaiken keskuksen Sami Henrik Haapala kirjoittaa 10 vuoden aikana tehdystä digitaalisuutta ja esittävää taidetta yhdistäneestä taiteellisesta työstä.

Lue lisää


OKM: Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen loppuraportti

Kärkihankkeen tavoitteena oli parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Toteutus jakautui kehittämishankkeisiin (14) ja ohjattuihin kokeiluihin (7). Hankkeen puitteissa valmisteltiin ministerien suositus kunnille ja tuleville maakunnille taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Raportin pysyvä osoite Valtioneuvoston julkaisuarkistossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-625-6 


Pasi Räbinä - Kauneuden paino

Tekijät: Pasi Räbinä, Sofia Pantouvaki, Heta Haanperä, Maija Pellonpää-Forss, Joanna Weckman  

Runsaasti kuvitettu kirja sisältää artikkeleita johtavilta näyttämöpuku- ja tekstiilisuunnittelun asiantuntijoilta ja tutkijoilta Suomessa. Tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.   Kauneuden paino -kirja esittelee pukusuunnittelija Pasi Räbinän kankaanpainannan ja värjäyksen menetelmillä suunnittelemia näyttämöpukuja ja kankaita yli 30 vuoden ajalta.

shop.aalto.fi – verkkokirjakauppa.


Antologia Den Andra Naturen

www.tinfo.fi/verkkokauppa

Linnea Staran toimittama Näytelmäantologia Den Andra Naturen sisältää näytelmät:
Pipsa Lonka: Den andra naturen
Susanne Ringell: De langerhanska öarna
Joakim Groth & Anders Slotte: Jag, Inga Finne


Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan

Pasi Toivanen (toim.): Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan – Katsauksia kulttuurialan digitalisaatioon

Digitalisaatio valtaa alaa myös kulttuurialalla: teknologiakehitys vaikuttaa merkittävästi kulttuurin tuotantoon, välitykseen ja vastaanottoon. Kulttuuriorganisaatioiden yleisösuhde perustuu pitkälle digitaalisiin välineisiin. Kulttuurin myynti on siirtynyt verkkoon ja markkinointi sosiaaliseen mediaan.  Taiteesta itsestään on hyvää vauhtia tulossa enemmän tai vähemmän digitaalista. Puhutaan digitaalisen ajan taiteesta.

Teos on loppujulkaisu Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin vuosina 2017–2018 yhteistyössä toteuttamalle Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeelle.


Elfriede Jelinekin suomennettuja näytelmiä e-kirjana

Elfriede Jelinekin suomennettuja näytelmiä e-kirjana

Goethe-Institut Finnland on julkaissut e-kirjana Elfriede Jelinekin suomennetut näytelmät Rechnitz (Tuhon enkeli) ja Viha. Kirjan voi lainata rekisteröitymällä Goethe-Institutin e-kirjaston (Onleihe) asiakkaaksi.  

E-kirjaa täydentää suomenkielinen (ja osin ruotsinkielinen) verkkosivusto „Elfriede Jelinek Suomessa“, jossa kerrotaan Jelinekin suomennetusta tuotannosta ja sen vastaanotosta Suomessa.

Yhteensä yhdeksän artikkelia valottaa julkaistujen näytelmien taustoja, Jelinekin kirjailijapersoonaa ja muuta tuotantoa. Artikkelit ovat suomalaisten teatterialan ammattilaisten ja teatterikriitikoitten kirjoittamia. Ne antavat katsauksen Jelinekin tuotannon vastaanottoon Suomessa ja niissä on viittauksia myös Saksassa viime vuosina toteutettuihin teatteriproduktioihin.


Annika Tudeer Ruumiillista (rahan käsite) ja ole osa maailmaa

Annika Tudeerin kirjoitus Goethe Institutin blogissa


Kolme uutta julkaisua Teatterikorkeakoulusta

Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina
Maria Kilven, Katariina Nummisen ja Mari Hyrkkäsen toimmittama Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina, avaa näkökulmia esittävissä taiteissa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin murroksiin.
 
Teos on saatavilla vapaasti verkosta ja myynnissä Teatterikorkeakoulun kirjastossa hintaan 26¤ / 20¤.

ANTAGONISTI
Tuomas Timosen toimittama ANTAGONISTI on kokoelma Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian opiskelijoiden kirjoittamia näytelmiä.

Teokseen kuuluvat seuraavat tekstit:
Klaus Maunuksela: Antagonisti
Ilja Lehtinen: AMERICA (director’s cut) Onerva Hannula: Leipäkorin muotoinen tyttö Iira Halttunen: Ystäväni
Hanna-Kaisa Tiainen: Treasureboy
Juho Keränen: Missä kasvaa minun leipäni
   
Teosta voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta hintaan 26¤ / 20¤.
   

KESKEN, näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana
Uusi teos on kokoelma Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tämän hetkisten professorien ja lehtoreiden kirjoituksia omasta työstään. Kukin kirjoittaja on valinnut oman näkökulmansa ja tapansa pohtia opetustaan ja siihen liittyviä keskeisiä ajatuksia.
   
Teos on saatavilla vapaasti verkosta ja myynnissä Teatterikorkeakoulun kirjastossa hintaan 26¤ / 20¤.


Tohtorin opinnäyte, Johanna Lecklin: Voiko kameran edessä olla esiintymättä?

Kuvataiteen ja filosofian maisteri, kuvataiteilija Johanna Lecklin käsittelee kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään osallistavaan taiteeseen sekä dokumentaarisen ja fiktiivisen väliseen rajankäyntiin liittyviä kysymyksiä.

Opinnäyte Helda-arkistossa Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta


 

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys Ekologisuus Interviews Julkaisut