12.01.2021

Draamakasvatuksen perusopinnot

25 op (Jyväskylän yliopisto) alk. 9.–10.4.2021

– Opi hyödyntämään toiminnallisia työtapoja sekä draaman eri muotoja omassa työssäsi.

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat erinomaisesti jokaiselle kasvatus- ja opetustyössä toimivalle tai kulttuurialalla vaikuttavalle: opettajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, teatterikerhojen vetäjille, ohjaustehtävissä toimiville, opiskelijoille sivuaineeksi sekä jokaiselle, joka on kiinnostunut oman ilmaisunsa kehittämisestä! Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine, joka pohjaa vahvasti yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelu muodostuu toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantaipäivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi vuoden aikana oman työn ohella.

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavasti:

Draamakasvatuksen perusteet

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op), lähiopetus

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op), oppimistehtävä

Dramaturgia I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op), lähiopetus ja oppimistehtävä

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op), oppimistehtävä

Esittävä draama I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike (3 op), lähiopetus ja oppimistehtävä

ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op), lähiopetus

Soveltava draama I

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op), lähiopetus

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op), oppimistehtävä

Draamaopettajuuteen kasvaminen

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op), lähiopetus ja oppimistehtävä

Opintomaksu 995 € (laskutetaan viidessä erässä opintojen alettua).

Opintoihin ilmoittaudutaan 28.3. mennessä erillisellä hakulomakkeella, jonka löydät täältä. 

 

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset