12.12.2022

Piia Kleimola. Kuva. Johannes Wiehn

Kaakkois-Suomen taidepalkinto 2022 teatteritoimija, luovan alan yrittäjä Piia Kleimolalle


Taiteen edistämiskeskus (Taike) tiedote 9.12.2022

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta palkitsi teatteritoimija, luovan alan yrittäjä Piia Kleimolan pitkäjänteisestä työstä taiteen ja kulttuurin eteen Kouvolassa. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Piia Kleimolalla on pitkä ja monipuolinen historia teatteritaiteen parissa. Hän toimi Kuusankosken ammattijohtoisen harrastajateatterin toiminnanjohtajana 2005–2013. Sen jälkeen hän organisoi perustamansa yrityksen, Toimintavoima Oy:n kautta erilaisia teatterimenetelmiin, draamatyöhön sekä osallistavaan ja soveltavaan taidetyöhön perustuvia palveluja. Kleimola on räätälöinyt palveluitaan myös esimerkiksi kehitysvammaisten työpajatoimintaan, mielenterveyskuntoutujien projekteihin sekä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.

Kleimola on myös kotiseutunsa kulttuurin kehittäjä ja puolestapuhuja. Teatteri- ja yritystoiminnan ohella hän on toiminut aktiivisesti erilaisissa taiteen ja kulttuurin hankkeissa. Hän on ajanut erityisesti lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämistä Kouvolan alueella.

Vuosina 2014–2016 hän työskenteli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirissä Suomen kulttuurirahaston käynnistämässä ja rahoittamassa Koko Suomi Leikkii -hankkeessa Kymen piirin, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon leikkilähettiläänä. Kleimola on lisäksi ollut mukana järjestämässä palkittua lasten teatterifestivaali Kuulasta, jota on järjestetty Kouvolan Kuusankoskella vuodesta 1988 lähtien.

”Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen” -hankkeen projektipäällikkönä (2020–2021) Kleimola oli kehittämässä luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, joiden avulla vahvistettiin asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta haluaa palkinnollaan kiittää Piia Kleimolaa aktiivisesta työstä Kouvolan alueen taide- ja kulttuuriyhteisössä ja yhteistyön luomisesta eri toimijoiden välillä.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:

Laura Pajunen, suunnittelija, laura.pajunen@taike.fi, 0295 330 911

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset