08.09.2022

Aistijamit. Kuva: Marko Mäkinen

Kaiken keskuksen Aistijamit

Aistijamit on elämää kaikilla kuudella aistilla. Se on jamit moniaistisilla kokemuksilla sisältäen makuja, hajuja, kosketusta, liikettä tilassa ja kaikkea muuta mitä voit kuvitella. Lähtökohtaisesti kokemukset koetaan silmät sidottuina. Meillä on valmiina siteet kaikille osallistujille.

Aistijamit perustuvat Kaiken keskuksen immersiiviseen esityskonseptiin Aisticocktailbaari. Jos olet nauttinut Aisticocktailbaarista, tämä antaa sinulle mahdollisuuden leikkiä lisää konseptilla. Jos et ole koskaan kuullutkaan siitä, ei haittaa. Saat kaiken tarvitsemasi tiedon paikan päällä.

Kun ilmoittaudut jameihin saat varmistusviestissä lyhyen ennakko-ohjeen miten valmistautua jameihin. Voit kuitenkin halutessasi myös vain tulla paikan päälle – meillä on valmiina siteiden lisäksi myös materiaaleja aisteja varten. Ota kuitenkin mukaan vaatteet, joissa sinun on mukava liikkua.

Session rakenne on seuraavanlainen:
19 - 19.30 Virittäytyminen, turvallisuus ja perusohjeet
19.30 - 20.30 Aisticocktailien testailu ja valmistaminen
20.30 - 22 Aisticocktailien tarjoilu

Voit tulla ja mennä koska tahansa, mutta suosittelemme saapumista alkuun, jotta kaikki jakavat samat turvallisuusohjeet sekä jäämistä loppuun saakka, koska se vahvistaa kokemusta jameista.

Aika ja paikka:

24.9.2022 klo 19 - 22.00
Eskus - Esitystaiteen keskus, sali 1. (Eskus – Esitystaiteen keskus, Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.)

Hinta ja linkki Holviin:
8 e.
https://holvi.com/shop/everything/product/e6c7520b5f7bac422a7cbcbb5b287935/

Muutama erityinen huomio:

Näissä jameissa sinut kutsutaan päästämään irti näköaistin kontrollista. Se muuttaa kokemustasi muista, tilasta ja rajoista. Harkitse oletko tähän varmasti valmis. Jameihin on luotu monia keinoja pitämään huolta kaikkien turvallisuudesta, mutta omien rajojen tunnistaminen ja kyky artikuloida niitä on oleellista.

Myymme näihin jameihin lippuja etukäteen, jotta pystymme arvioimaan ihmisten määrää ja valmistelemaan mm. siteet tätä ajatellen. Näin huolehdimme turvallisuudesta myös koronavirusta ajatellen. Siteet pestään huolellisesti jokaisen käytön jälkeen ja niitä käsitellään hygieenisesti ennen kuin saat omasi jameissa. Tilaa tuuletetaan säännöllisesti. Lisäksi tilassa on ilmanpuhdistin, joka tutkitusti vähentää tartuntariskiä.

Lisätietoja terveysturvallisuudesta saat kysymällä meiltä suoraan osoitteesta office at centerforeverything.com.

Kuvaamme jameissa hieman kuvia ja videota tulevia tapahtumia varten. Jos et halua, että sinut tunnistetaan kuvista, tule kertomaan siitä jameissa vetäjälle ja rajaamme sinut pois kuvista.

Aistijamit toimivat turvallisemman tilan periaatteilla. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Sensory Jam is life with all of your six senses. It’s a jam with multisensory experiences including taste, smell, touch, movement in space and everything else you can possibly imagine. As a starting point we are blindfolded when experiencing. We provide blindfolds for everyone.

The Sensory Jam is based on the immersive performance concept The Sensory Cocktail Bar by The Center for Everything. If you have enjoyed The Sensory Cocktail Bar, this gives you a possibility to play further with the concept. If you have never heard of it, no worries. You will get all the information at the jam.

When you register for the jam, you will also receive a short piece of information how to prepare for the jam. However, you can also just arrive on the spot – we have everything ready, both the blindfolds and materials for the senses. Do take clothes you feel good moving about.

The structure of the session is:
19 - 19.30 Tuning-in, safety and basic information
19.30 - 20.30 Testing of sensory cocktails and preparation
20.30 - 22 Serving of sensory cocktails

You can come and go as you like, but we recommend arriving for the beginning so everyone shares the same information about safety and staying until the end as it strengthens the experience of the jam.

Time and place:

24.9.2022, 7pm-10pm

Eskus - Performance center, studio 1.
(Eskus – Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.)

Price and link to web shop:
8 e.
https://holvi.com/shop/everything/product/e6c7520b5f7bac422a7cbcbb5b287935/

Some special notes:

Letting go of the control of the sight changes your perception of others, space and boundaries. Please consider whether this is something you’re ready for. There are multiple safety precautions in place to keep everyone safe, but ability to recognize and articulate your own boundaries is essential.

For this jam we'll only sell tickets beforehand so we can anticipate the amount of people attending. This has to do with safety (also in relation to covid) and so we can prepare the blindfolds beforehand. The blindfolds are carefully washed after each use and handled hygienically before given to you. The space is ventilated regularly. There’s also an air purifier in the space which lessens the risk of infection according to peer-reviewed research.

Please ask for further information about our precautions related to covid by sending a message to office at centerforeverything.com.

We'll take some photos and possibly shoot some video at the jam. If you'd rather not be seen in these, come and tell it to the facilitator and we'll sort it out.

Sensory Jam is committed to the principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat Ilmoitukset