26.09.2013

Kansainvälikseksi hankekumppaniksi TINFO?

Arvoisat teatterintekijät,

Teatterin tiedotuskeskus TINFO on kiinnostunut vuoden 2014 kansainvälisistä teatterihankkeista ja -suunnitelmista, joissa suomalaiset teatterin ammattilaiset liikkuvat ja kansainvälistyvät tai jotka tuovat lisää kansainvälistä kanssakäymistä Suomeen. TINFO kokoaa teatterikentän toimijoilta (juridiset yhteisöt, yhdistykset, yritykset) heidän toimintasuunnitelmiinsa kuuluvia hanke-ehdotuksia ja on valmis neuvottelemaan TINFO-hankekumppanuudesta.

Hankekumppanuus on asiantuntijayhteistyötä muun muassa kansainvälisten festivaalien, tuotantokeskusten, teattereiden, agentuurien, seminaarien, työpajojen ja kansainvälisten yhteistuotantojen kanssa. Hankkeen PÄÄTUOTTAJA ja TINFO solmivat hankekumppanuussopimuksen, jossa määritellään työnjako ja rahoitusvastuut (yhteinen budjetointi, tarkkaan kohdennetut rahoitusosuudet). Huom.: TINFO ei voi jakaa erillisiä matka- tai muita apurahoja (poikkeuksena kääntäjille tarkoitetut näytelmäkäännösapurahat, jotka eivät liity hankekumppanuuksiin). Kansainvälisiin hankekumppanuuksiin 2014 mahdollisesti sisältyvät teatteriesitysten tekstityskustannukset Suomessa (ulkomaisten esitysten festivaalivierailut tai kiertueet) tai ulkomailla (suomalaisesitysten vierailut muualla) eivät myöskään voi olla osa mahdollista TINFO-rahoitusta (2014).

TINFO tekee yhteistyötä Suomen ulkomailla sijaitsevien kulttuuri-instituuttien ja lähetystöjen kanssa. TINFO sparraa, neuvoo, mentoroi ja tiedottaa.

Takaraja uusille hanke-ehdotuksille (alustava kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma = budjetti liitteeksi) on 20.10.2013. jukka.hytti[at]tinfo.fi

www.tinfo.fi/liikkuvuus