Neuvonta

Neuvontapiste ja -palvelu teatteritaiteilijoille ja muille teatterintekijöille; tapauskohtaisesti myös teatteriryhmille. Neuvonnan aiheina esimerkiksi työskentely ulkomailla, oman esityksen vieminen ulkomaille ja niihin liittyvät tuotantotyökalut (budjetit, tekijänoikeudet, henkilökohtaiset apurahat, ryhmien avustukset, sopimukset, jne). Soitelkaa, niin katsotaan riittääkö jo puhelu vai valitaanko muu väline tai tapa: 050 359 0861 / Jukka Hyde Hytti.

Mentorointi

Mentorointimahdollisuus tuottajille, festivaalijohtajille, managereille, agenteille. Mentorointi on kahden teatterialan ammattilaisen välistä vuorovaikutusta, joka toteutetaan mentoroitavan eli aktorin tarpeiden mukaan (tavoitteena 1+1 kohtaamista, à 2 h). Kohteina kansainväliset hankkeet (teatterialan katselmukset, tms.), esitysvienti, kiertueet, yhteistuotannot, sopimukset ja vientihankkeiden budjetoinnit. Sovitaan milloin ja missä: jukka.hyde.hytti[at]tinfo.fi

Kehittämistyö

Kansainvälistyville teattereille ja taiteilijayhteisöille (yhteistuotannot, säännöllinen esitysvienti, yms.). Mukana teatterin taiteellinen johto ja tuotanto/hallinto sekä tilanteen mukaan myös esim. hallituksen puheenjohtaja. Työpajatyyppisesti tehdään oma kansainvälisen liikkuvuuden kehittämissuunnitelma käytännön työkaluineen (mm. räätälöidyt budjetti- ja sopimuspohjat, kiertue- tai vierailuesitystiedot). Merkitään kalentereihin muutama (esim. 1 tutustuminen, nykytilakatsaus + 2-3 työpajasessiota) tapaaminen – tulen mielelläni luoksenne tutustumaan teihin ja työympäristöönne: jukka.hyde.hytti[at]tinfo.fi, p. 050 359 0861.
 
Tutustu myös TINFOn tuottamaan Kansainvälisen liikkuvuuden työkalupakkiin ja muiden oppaiden antiin: http://www.tinfo.fi/fi/Liikkuvuuden_opaspaketti
 
Looking for some advice of theatre production and mobility in English? Please explore:
Toolkit for Theatre Production and Mobility
 

TINFOsta kumppani kansainväliseen hankkeeseenne?

TINFO tekee hankekumppanuussopimuksia teattereiden, festivaalien ja alan järjestöjen kanssa tukeakseen suomalaisten teatteritaiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Hanke voi olla esimerkiksi suomalaisen ja ulkomaisen teatterin välinen yhteistuotanto, johon TINFO tuo lisäarvoa (asiantuntijasisällöt, mentorointi, neuvonta, osarahoitus/liikkuvuus). Ulkomaisesta festivaalista voi tulla hankekumppani, kun se esittelee laajemmin suomalaista teatteri- ja esitystaidetta ja haluaa hyödyntää tuottamisessa TINFO-asiantuntemusta. Suomalaisten festivaalien kanssa TINFO järjestää asiantuntijavierailuja ja katselmuksia. TINFO voi myös neuvotella hankkeeseen mukaan Suomen ulkomailla sijaitsevia kulttuuri-instituutteja ja edustustoja tai välittää niiden yhteystietoja.

TINFON omia hankkeita

TAKO – suomalaisvenäläistä teatteriyhteistyötä

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on Suomen ja Venäjän teatterisuhteiden asiantuntija. Vuodesta 2013 käynnistynyt säännöllinen rajat ylittävä yhteistyö on synnyttänyt useita yhteistuotantoja ja osaltaan mahdollistanut 13 esitysvierailua Pietariin, Petroskoihin, Kurganiin, Veliki Novgorodiin, Joshkar-Olaan, Kazaniin, Helsinkiin ja Jekaterinburgiin. TINFO on järjestänyt tai ollut tukemassa 25 asiantuntijamatkaa ja toiminut aloitteentekijänä tapaamisissa ja työpajoissa.

TINFOn koordinoima suomalaisvenäläinen teatteriyhteistyö jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin 2019-2021. TAKO-hanke syventää syntyneitä suhteita ja saattaa yhteen yhä enemmän teatterintekijöitä molemmissa maissa. Hanke vie suomalaista teatteria ja sen tekijöitä Venäjälle (Moskova, Veliki Novgorod, Pietari, Jekaterinburg), järjestää asiantuntijavierailuita ja kohtaamisia molemmissa maissa ja päivittää kahdenvälisiä tuotantotyökaluja (sopimuspohjia, tekijänoikeuskorvauskäytäntöjä, budjetointia) suomeksi ja venäjäksi.
 

Kehittämishanke LUO

Tuotantojen pitkäjänteinen suunnittelu ja alan merkittävimpien vierailunäyttämöiden, festivaalien ja agentuurien sitouttaminen jo tuotantojen alkuvaiheessa osaksi koko prosessia luo uudenlaista tuotantoajattelua ja -kulttuuria. Yhteiset intressit auttavat konseptoinnin kehittämisessä ja tuotantojen taiteellisen muodon (esimerkiksi visuaalinen suunnittelu) ja sisältöjen (aihe, teema) terävöittämisessä. Suomessa ei ole vielä kehittynyttä esitysagentuuritoimintaa. Hankkeen nimen mukaisesti suomalaisia teatterintekijöitä viedään ulkomaisten tahojen luo kahdella sektorilla: draamapohjaiset teokset ja esitystaide. 

Kytkeytyminen eurooppalaisiin esittävien taiteiden ekosysteemeihin luo lisätyötilaisuuksia tekijöille, pidentää esitysten elinkaaria ja lisää saavutettavuutta omintakeiselle suomalaiselle teatterille ja esitystaiteelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan kehittämishankkeeseen on haastatteluiden kautta valikoitunut mukaan neljä eri toimijaa, mutta se ei ole suljettu hanke, vaan reagoi kaikkiin teatterikentältä tuleviin signaaleihin ja on luontevaa jatkoa TINFOn vuonna 2013 käynnistyneelle kansainvälisen liikkuvuuden valmennuspalvelulle.

MOTI – uudet yleisöt

MOTI-kansainvälisyysohjelma vie suomalaisia teatteri- ja esitystaiteen ryhmiä kohti eurooppalaisia tuotantoekosysteemejä.
Lue lisää MOTI-sivuilta


Jos tarvitsette kiertue- tai vierailuesitystänne varten esittelytilan verkkoon, niin yksi mahdollisuus on:
TINFOn Esitykset kiertävät -sivusto
 
TINFOn tarjoamista kansainvälisen liikkuvuuden valmennuksista ja kehittämishankkeista vastaa TINFOn kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti, joka on työskennellyt teatterituottajana vuodesta 1992 (mm. Q-teatteri, Teatterikorkeakoulun Opetusteatteri, Baltic Circle, vapaat tuotantoryhmät).

Hytti on koulutukseltaan Esittävien taiteiden tuottaja (TeaK 1995) ja Kulttuurituottaja YAMK (2013). Lisäksi hän on suorittanut Johtamisen erityisammattitutkinnon (JET, 2015), toiminut kulttuurituotannon lehtorina (HUMAK 2008-09) ja julkaissut Teatterituottajan oppaan (Like 2005). jukka.hyde.hytti@tinfo.fi