02.11.2020

kulttuurihyvinvoinnin käsikirjan kansi

Käsikirja kulttuurihyvinvoinnista

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen käsikirja kulttuurihyvinvoinnista. Kirjan tavoitteena on tukea onnistumista taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä toimintaa järjestävien yhteisöjen kulttuurihyvinvointityössä. Teos toimii myös oivallisena oppikirjana aiheeseen.

Kirjan pohjana on tutkimus- ja kokemustieto taiteen käytöstä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kirjan kirjoittajilla Pia Hounilla, Isto Turpeisella ja Johanna Vuolastolla on pitkä kokemus kulttuurihyvinvoinnin eri sektoreilla taiteilijoina, tutkijoina, kehittäjinä, rahoittajan edustajina ja kokijoina.

Kirjassa tarkastellaan taiteilijan työtä laajasti kulttuurihyvinvoinnin eri osa-alueilla. Taidetoiminnan mahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet yhteiskunnassa, ja myös laki velvoittaa kuntia ottamaan kulttuurin huomioon. Kirjassa pohditaan taiteen vaikuttavuutta, tavoitteiden asettamista, toiminnan arviointia, mittaamista ja rahoittamista ja nostetaan esiin useita hyväksi havaittuja toimintamalleja. Kirjan sisältö on hyödyllistä taiteilijoille, sote-ammattilaisille, päättäjille, hyte-toiminnan koordinaattoreille ja ennaltaehkäisevää työtä tekeville.

Kirjassa on runsaasti käytännön vinkkejä kulttuurihyvinvoinnin toteutustavoista. Kirja käsittelee muun muassa etsivää kulttuurityötä, kulttuurilähetteitä, taidetta työhyvinvoinnin tukena, kulttuurista vanhustyötä, taiteilijaresidenssiä hoitolaitoksessa ja taidetta saattohoidon tukena.

Julkistaminen Facebook-livessä 10.11. klo 10.30

Tervetuloa seuraamaan kirjan julkistamista Taiken Facebook-sivujen liveen tiistaina 10.11. klo 10.30. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläiseltä sekä kirjan päätoimittaja, Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolastolta. Riina Hosio Tanssinlähettiläistä esittää Paikan tanssin.

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja

Pia Houni, Isto Turpeinen, Johanna Vuolasto (2020)
sivuja: 250
Julkaisija: Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Hinta: 37,70
Tilaukset: Booky, https://www.booky.fi/tuote/pia_houni/taidetta_kulttuurihyvinvoinnin_kasikirja/9789526950501#!product_id=9789526950501
Teoksen voi ladata ilmaiseksi pdf-muodossa 10.11. alkaen Taiken sivuilta: https://www.taike.fi/kulttuurihyvinvointikirja

Lisätiedot

Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut, Taiteen edistämiskeskus, johanna.vuolasto@taike.fi, puh. 0295 330 870

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Uutiset Julkaisut