Katsojatilastot 2019

Teatteri, tanssi, sirkus ja ooppera

Vuonna 2019 teatteri-, tanssi-, sirkus- ja oopperaesitysten kokonaismäärä oli 21 639 esitystä, joissa oli katsojia yhteensä 4,0 miljoonaa. Katsojiin ja esityskertoihin on laskettu mukaan myös ilmaisesitykset ja vierailijaesitykset. Esityskerrat ovat laskeneet 1,4 % ja katsojamäärä on noussut 2,5 %. Teattereita ja teatteri-, tanssi-, sirkusryhmiä ja oopperoita on tilastossa mukana 255 kpl, 14 kpl enemmän kuin vuonna 2018.

Taulukko: Teatteri-, tanssi-, ooppera- ja sirkusesitykset 2016-2019

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera keräsivät katsojia 2,6 miljoonaa. Katsojamäärä muodostuu omiin tuotantoihin myydyistä 2,3 miljoonasta lipusta, 108 000 ilmaislipusta sekä 234 000 vierailijaesitysten katsojasta. Katsojia oli 28 000 vähemmän kuin vuonna 2018.

Taulukko: Vos, Skt, Sko: esityskerrat ja myydyt liput, tilausnäytännöt, ilmaisesitykset ja vierailijat kalenterivuonna 2019

Rahoituslain ulkopuolisen teatteritoimijoiden tuottamissa esityksissä kävi 461 650 katsojaa. Katsojamäärä muodostuu omiin tuotantoihin myydyistä 376 000 lipusta, 48 400 ilmaislipusta sekä 47 400 vierailijaesitysten katsojasta. Katsojia oli 9 400 enemmän kuin vuonna 2018.

Taulukko: Rahoituslain ulkopuolisten teatteritoimijoiden esityskerrat ja myydyt liput 2019

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera: katsojat 2019

Kokonaiskatsojamäärä 59 tilastoidulla teatterilla (Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera) oli 2 635 826 (2018: 2 664 103). 

Teattereiden omiin esityksiin myytiin yhteensä 2 322 353 lippua. Teatteria kohti lippuja myytiin keskimäärin 39 362 kpl. Mediaani oli kaikilla tilastoiduilla teattereilla yhteensä 24 305, ryhmillä ja pienteattereilla 21 470 ja tanssiryhmillä ja -tuotantokeskuksilla 12 595. Suurilla ja keskisuurilla teattereilla mediaani oli 29 373. 

Lisäksi teattereissa kävi kutsulipulla tai ilmaiseksi tarjottuihin esityksiin osallistuneita katsojia 108 183, ja teattereiden vastaanottamat vierailuesitykset keräsivät 233 721 katsojaa. Kokonaiskatsojamäärästä on vähennetty keskinäisistä vierailuista ja yhteistuotannoista aiheutuneet päällekkäisyydet.  

Taulukko: Vos, Skt, Sko: esityskerrat ja myydyt liput, tilausnäytännöt, ilmaisesitykset ja vierailijat kalenterivuonna 2019 

Katsojat 2019 - vos - katsojat

 

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera: esityskerrat 2019 

Yhteensä esityskertoja 59 tilastoidulla teatterilla oli 12 981 (2018: 13 341). 

Teattereiden omien tuotantojen esityskertoja oli 11 4532, keskimäärin 194 kertaa teatteria kohti. Ilmaistuotantoja esitettiin164 kertaa ja vierailutuotantoja 1 532 kertaa. Esityskerroista yhteensä on vähennetty keskinäisistä vierailuista ja yhteistuotannoista aiheutuneet päällekkäisyydet. 

Katsojat 2019 - vos - esityskerrat

 

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri: yhteistuotannot 2019 

Vos-teattereiden ja Kansallisteatterin keskinäisiä yhteistuotantoja oli 19 kpl, seitsemän yhteistuotantoa enemmän kuin edellisvuonna. Yhteistuotantojen esityskertoja oli yhteensä 482 ja katsojia 101 332 (2018: 43 219). Teattereiden omista tuotannoista yhteistuotantojen katsojien osuus oli 4,4 % (2018: 2 %). 

Yhteistuotanto on kahden tai useamman kumppanin välinen tuotanto, jossa osapuolet osallistuvat yhdessä harjoitusajan kustannuksiin ja sopivat etukäteen taloudellisen ja taiteellisen tuotantovastuun ja riskin jakamisesta. 

Katsojat 2019 - vos - yhttuotannot

 

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera: esitykset ja kiertue-esitykset maakunnittain 2019 

Teattereiden esityksistä kiertue-esityksiä oli 15 %, ja näistä valtaosa eli 85 %, esitettiin kotikunnassa. Eniten kiertue-esityksiä oli ryhmillä ja pienteattereilla (32 %) ja alueteattereilla (29 %). 

Oheisessa kuviossa kuvataan toisaalta esityskertojen jakautumista maakunnittain ja toisaalta kiertue-esitysten prosenttiosuutta maakunnassa tapahtuvista kaikista esityksistä. Teattereiden kiertue-esityksistä valtaosa (36 %) tapahtui Uudellamaalla, toisaalta esimerkiksi Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kierretään eniten suhteessa kaikkeen maakunnassa tapahtuvaan esitystoimintaan. 

Katsojat 2019 - vos - maakunnat

 

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera: täyttöaste 2019 

Teattereilla oli vakituisia erisuuruisia näyttämöitä yhteensä 127. Päänäyttämöiden (55 kpl) lisäksi muita näyttämöitä oli 72 kpl. Kaikkien näyttämöiden yhteenlaskettu maksimipaikkamäärä oli 31 568. Teattereiden päänäyttämöillä oli maksimissaan paikkoja 19 433. Muilla näyttämöillä oli paikkoja yhteensä 12 135.  

Kaikille eri näyttämöille myytiin 70,3 % myynnissä olleista lipuista. Täyttöaste oli 0,4 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2018. Esityksistä noin viidennes (21 %) oli teatterin oman tilan ulkopuolella. Ero suurten ja keskisuurten teattereiden ja toisaalta ryhmien ja pienteattereiden sekä tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten välillä oli huomattava. Ryhmien ja pienteattereiden esityksistä 38 % ja tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten esityksistä 52 % oli oman tilan ulkopuolella. Suurten ja keskisuurten teattereiden esityksistä oli oman tilan ulkopuolella 12 %. 

Näyttämöiden täyttöprosentit on laskettu teoksittain, kulloinkin ilmoitettujen käytössä olleiden paikkamäärien mukaan. Täyttöaste kuvaa kullakin näyttämöllä, koko talossa ja myös yhteenvedoissa ilmoitettujen myytyjen lippujen osuutta suhteessa myynnissä olleisiin paikkamääriin. Teoksen luonteen vuoksi näyttämön paikkamäärää on saatettu rajoittaa, mikä ei kuitenkaan alenna täyttöprosenttia.   

Taulukko: Vos, Skt, Sko: Teatterisalien täyttöaste sekä esitykset oman talon ulkopuolella 2019

Katsojat 2019 - vos - täyttöaste

 

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera: Yleisön suosikit 2019 

Katsojat 2019 - vos - suosikit

 

Mitä kaikkea Katsojatilastot sisältävät?  

Tiedot kalenterivuosittain:  

  • Myydyistä lipuista,  
  • esityskerroista,  
  • yhteistuotannoista,  
  • yleisötyöstä,  
  • esityksistä ja kiertuetoiminnasta maakunnittain, 
  • vierailuista kotimaassa, ulkomailla ja ulkomailta, 
  • teattereiden salien täyttöasteista,  
  • ammattiteattereiden kesäteatteriesityksistä  
  • sekä teattereiden muusta toiminnasta. 

Uutta tietoa vuoden 2019 tilastosta lähtien ovat Suosikkiesitykset katsojamäärien mukaan. 

Esittävän taiteen tilastot 2019 -kirja ilmestyy kesäkuussa 2020. Se sisältää katsojatilastojen lisäksi ohjelmistotilastot, taloustilastot, henkilöstötilastot ja palkkatilastot. 

 


Esittävän taiteen tilastot 2019 (ilmestynyt 11.6.2020)

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot