Katsojatilastot 2018
(Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera)

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera keräsivät katsojia 2,7 miljoonaa. Katsojamäärä muodostuu omiin tuotantoihin myydyistä 2,4 miljoonasta lipusta, 112 000 ilmaislipusta sekä 223 000 vierailijaesitysten katsojasta. Katsojia oli 60 000 enemmän kuin vuonna 2017.

Taulukko: Esityskerrat ja myydyt liput, tilausnäytännöt, ilmaisesitykset ja vierailijat kalenterivuonna 2018

Katsojat 2018

Kokonaiskatsojamäärä 59 tilastoidulla teatterilla (Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera) oli 2 664 103.

Teattereiden omiin esityksiin myytiin yhteensä 2 372 425 lippua. Teatteria kohti lippuja myytiin keskimäärin 40 211 kpl. Mediaani oli kaikilla tilastoiduilla teattereilla yhteensä 26 157, ryhmillä ja pienteattereilla 22 012 ja tanssiryhmillä ja -tuotantokeskuksilla 13 073. Suurilla ja keskisuurilla teattereilla mediaani oli 32 688.

Lisäksi teattereiden omissa esityksissä kävi ilmaiskatsojia 111 503 kpl ja teattereiden vastaanottamat vierailuesitykset keräsivät 223 306 katsojaa. Kokonaiskatsojamäärästä on vähennetty keskinäisistä vierailuista ja yhteistuotannoista aiheutuneet päällekkäisyydet. Ilmaiskatsojilla tarkoitetaan kutsun saaneita sekä yleisöä esityksissä, joihin on kaikilla vapaa pääsy.

Katsojat 2018 - vos

Esityskerrat 2018

Yhteensä esityskertoja 59 tilastoidulla teatterilla oli 13 341 kpl.

Teattereiden omien esitysten esityskertoja oli 11 874, keskimäärin 201 esitystä teatteria kohti. Ilmaisesityskertoja teattereilla oli 217 kpl ja vierailuesitysten esityskertoja 1505. Esityskerroista yhteensä on vähennetty keskinäisistä vierailuista ja yhteistuotannoista aiheutuneet päällekkäisyydet.

Yhteistuotannot

Vos-teattereiden keskinäisiä yhteistuotantoja oli 12 kpl, 5 yhteistuotantoa vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteistuotantojen esityskertoja oli yhteensä 301 ja katsojia 43 219. Teattereiden omista tuotannoista yhteistuotantojen katsojien osuus oli 2 %.

Yhteistuotanto on kahden tai useamman kumppanin välinen tuotanto, jossa osapuolet osallistuvat yhdessä harjoitusajan kustannuksiin ja sopivat etukäteen taloudellisen ja taiteellisen tuotantovastuun ja riskin jakamisesta.

Katsojat 2018 - omat tuotannot - vos

Esitykset ja kiertue-esitykset maakunnittain

Teattereiden 11 874 esityksestä kiertue-esityksiä oli 16 %, valtaosa esityksistä, 84 %, esitettiin kotikunnassa. Eniten kiertue-esityksiä oli ryhmillä ja pienteattereilla (38 %) ja alueteattereilla (34 %).

Oheisessa kuviossa kuvataan toisaalta esityskertojen jakautumista maakunnittain (valtaosa Uudellamaalla 36 %) ja toisaalta kiertue-esitysten prosenttiosuutta jokaisen maakunnan esityksistä.

Esitykset maakunnittain 2018 - vos