13.02.2020

Hanna uusi blogikuva

Kehykset 2021-2024 – toivon vai toivottomuuden torstait?

Miltä tulee näyttämään valtion tulevien vuosien kulttuuribudjetti Suomessa? Miten Veikkauksen tuleva gappi kurotaan umpeen? Mikä tila on muulle kuin lakisääteiselle – mikä tila on organisaatioille – esimerkiksi tiedotuskeskusten kaltaisille opetus- ja kulttuuriministeriön strategisille kumppaneille? 

Tänään opetus- ja kulttuuriministeriökin saa valtiovarainministeriön ehdotuksen hallinnonalojen kehyksiksi. Kuinkahan kuristava tuo kehys tulee olemaan? Maaliskuussa 10.-11.3. käy kukin ministeriö VM:n kanssa neuvotteluja, sitten 7.4. vuorossa hallituksen ja VM:n neuvottelut.

Torstaina 16.4. julkaistaan vuosien 2020-2024 kehys. Tuleeko tuo torstai 16.4. olemaan toivottomuutta täynnä? Laitetaan päivämäärä kalenteriin!
 

Tulevaa kulttuuripolitiikkaa Irlannissa

Irlannissa on nyt kaikkien aikojen ensimmäinen kansallisen kulttuuripolitiikan viitekehys Kulttuuri 2025 – Kansallinen kulttuuripolitiikkakehys vuoteen 2025. Sen mukaisesti taiteen ja kulttuurin julkista rahoitus kaksinkertaistetaan (288 miljoonasta 576 miljoonaan euroon). Väkiluvultaan Irlanti on hieman pienempi kuin Suomi. En tiedä, mitä Irlannin kulttuuribudjettiin kuuluu tai ei kuulu, mutta hämmentävän vähäinen on tuo nykyinen alle 300 miljoonaa... Tältä verkkosivustolta löytyy tietoa Euroopan maiden kulttuuripolitiikoista. 

Prosentti kulttuurille

Culture Action Europe haastaa meidät jokaisen kampanjoimaan EU:n kulttuuribudjetin puolesta. Täältä löytyy erikielisiä manifesteja. Täältä voit allekirjoittaa.

Taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudelliset ja hyvinvointivaikutukset

Cuporen tutkimus jyväskyläläisten taide- ja kulttuurilaitosten vaikutuksista kulukoon kaikissa käsissä. Tällainen tutkimus on tärkeä juuri nyt!  Nyt on kovaa dataa siitä, että kulttuuri kannattaa.

Taidelaitosten aluetaloudelliset tuotantovaikutukset ovat vähintään 14,9 miljoonaa. Rahaa virtasi taidelaitoskäynneissä 8,4 miljoonaa. Taidelaitosten vaikutus alueen työllisyyteen oli 149 henkilötyövuotta, eikä se sisällä näiden laitosten henkilökuntaa. Tässä oli tulos laskettuna silkassa rahassa ja työllistämisessä. Sitten päälle vielä imagovaikutukset, vetovoimavaikutukset, hyvinvointivaikutukset. Sen sijaan osallisuutta taide- ja kulttuurilaitosten tulisi edistää paljon nykyistä voimallisemmin. Koskee varmaan muitakin kuin jyväskyläläisiä…
 

Hallituksilla velvollisuus suojella taiteilijoiden ilmaisunvapautta

Taiteilijoiden ilmaisuvapautta puolustava Freemuse on julkaissut raportin Security, Creativity, Tolerance, and their co-existence. Siinä muistutetaan, että Euroopan maiden hallituksilla on vastuu kunnioittaa ja suojella taiteellista ilmaisuvapautta ja täyttää sitä koskevat velvoitteet. Freemuse on huolissaan siitä, miten hallitukset esimerkiksi terrorismin vastaisten lakien varjolla rajoittavat taiteilijoiden ilmaisuvapautta. Taiteilijoita vastaan hyökätään myös käyttämällä tekosyynä lakeja uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta, jumalanpilkasta tai yleisestä säädyttömyydestä.
 

Vankilateatteri – muutosvoimaa ja irtiottoja ahtaasta roolista

Taittuu ry on suomalaisen vankilateatterin konkaritoimija, joka on kehittänyt vankilateatterityön pedagogiikkaa. Se tekee vankilateatteria Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyösopimuksen turvin eri puolilla Suomea. Kolmivuotinen hanke on ollut käynnissä vuodesta 2017. Tämän viimeisen vuoden jälkeen sillä on vielä optio jatkoon. Aiemman pilotin aikana toteutettiin Punahilkka ja Kuningas Lear.

Tammikuussa nähtiin yhteistyökumppani Zodiakissa – Uuden tanssin keskuksessa Maan päällä paikka (Vanajan vankilan naiset), vankilateatteria tanssin ja liikkeen kielellä. Maaliskuussa Turun kaupunginteatterin, Taittuu ry:n ja Käyrän vankilan yhteistuotantona syntyy Yksinäisten vallankumous Orwellin Eläinten vallankumouksen pohjalta.

Rikosseuraamuslaitoksen raportista vankilateatterin vaikutuksista (2018) kuuluvat vankien ja vankilan henkilökunnan kokemusäänet. Situationaalisuus, kehollisuus ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Valtaosa vankilateatteriin osallistuneista koki prosessin minuutta vahvistavana ja kuntouttavana.

Teatterin arvo oli sen ammattimaisuudessa ja irtiotossa vankilan repressiivisistä käytännöistä. Vaikkei kaikkien mielestä vankilateatterilla ollutkaan ehkä pitempiaikaista kuntouttavaa hyötyä, niin se toi kuitenkin itseluottamusta, lisäsi avoimuutta ja rohkeutta arkipäivän tilanteissa. Teatterin avulla saattoi irrottautua vankilarutiineista, vangin roolin ahtaudesta ja osallistua yhteisölliseen toimintaan.

Vankilateatteri edesauttoi luottamuksen saavuttamista, minkä konkreettisesti osoittivat hyväksytyt loma-anomukset ja avovankilahakemukset. Joillekin osallistujille teatteri muutti kokonaisvaltaisesti elämän suuntaa uusien opintojen kautta. Draamaprosesseissa koettiin porukan yhteisöllisyyttä, sosiaalista tukea ja yhteenkuuluvuutta, toista autettiin ja tultiin itse autetuksi.

Vankilan henkilökunnan kokemukset olivat valtaosin myönteisiä, mutta osin myös vahvasti kahtiajakautuneita. Työtaakka lisääntyi, mutta vankiosallistujien kuntoutusvaikutukset olivat ilmeiset. Ihan kaikki eivät vangin ja vartijan raja-aitojen liudentumisesta olleet hyvillään. Vankilateatteri haastaa vartijoiden säänneltyä työnkuvaa ja ammattiminää.
 

Vapausteatteria Porttiteatterissa

Vankilasta vapautuvalla on oikeus jättää vangin rooli taakseen ja elää vailla lainrikkojan stigmaa. Kun vankilan portti sulkeutuu takana, pitäisi portilla olla joku vastassa. Porttiteatteri voi olla yksi vastaanottaja. Siellä on jälleen haku käynnissä.

Teatteri tuottaa 1-2 ensi-iltaa vuodessa. Kevätkauden päättyessä meillä on jälleen mahdollisuus kokea nähdä kiinnostavaa teatteria, jota tämä entisten vankien ja taiteilijoiden yhteisö tulee tekemään. Kuikuilin jo toiveikkaana verkkosivuille. Vielä pitää odottaa.
 

Esitykset prosessina Teatterikorkeakoulussa

Opintokokonaisuus Esitys prosessina Teatterikorkeakoulussa tarjosi intensiivisen myöhäisiltapäivä-ilta -session. Tähän miltei minifestivaaliin mahtui viisi teosta, joita Teakin ja Aallon (lavastus ja pukusuunnittelu) kakkosvuosikurssilaiset olivat tehneet. Yhteisen prosessoinnin tuloksina materiaalia/aihetta (kirjallista), näkökulmaa ja esitysdramaturgiaa ja ilmaisua kehittämällä nähtiin hyvin, hyvin erilaisia teoksia.  

Hyvän ja pahan tuolla puolen meni psyykensä räjäyttäneeseen Nietzsheen ja nihilismiin älykkäänraivoisalla, pitkälle menevällä ajattelullaan ja kokonaisvaltaisella itse löydetyllä omaäänisellä estetiikallaan ja ilmaisullaan. Musikaalisuuden, liikkeen ja energian läpäisemä teos voi syntyä yhteisessä rohkeassa (ohjaajan ja dramaturgin ja koko työryhmän) prosessissa. Nämä androgyynit näyttelijät artikuloivat ajatusta ääni-ilmaisullaan ja ruumiillaan.    
 

Tehdään se yhdessä Nätyllä

Nätyllä on ensi viikolla Tehdään se yhdessä -opintojakson esitykset. Siellä näkee Nätyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Opintojaksolla opiskellaan näyttelijän itsenäistä taiteellista ajattelua ja esityksen tekemisessä tarvittavia taitoja. Jaksolla työstetään esimerkiksi omaelämäkerrallista tai dokumentaarista materiaalia. Siihen on liittynyt teoriaa ja taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja.  

Tää ois nyt, Unhola ja Vastha mää tän tuli. Esitysten kuvaukset ja ekavuosikurssilaiset koukuttavat katsomaan.

Hanna: Kyl mää varmaa sin mene.


Neiti Nieminen vankilassa ja paossa

”Koti on yhteiskunnan sydän” alkoi aikakauslehti Kotiliesi julistaa joskus 1930-luvulla. Samalla se ryhtyi ammatillistamaan perheenemännän roolia. Se opetti, millainen oli puhdas ihannekoti ja millaista oli perheenemännän roolitus tai esimerkiksi millaisessa kodissa naimattoman naisen tuli elää. Tällaista kansalaiskasvatusta jatkoivat sitten sotien jälkeen miesten ja naisten kultaisen käytöksen oppaat ja kodin oppaat familismin hengessä. Tällä ideologialla normitettiin kansalaisia kunnolliseksi keskiluokaksi.

Neiti Niemisen täydellinen koti Musiikkiteatteri Kapsäkissa esityksellistää naisen perfektionismin ja itsekontrollin ja poliittisen puhtaanapidon vankilan, paot ja Neiti Niemisen pelastavat lipsumiset. Hoida oikein kotisi (1950) teos on tämän esityksen suuri innoittaja, ja sen rinnalla 1950-luvun mccarthyismin häpeällinen, poliittinen puhtaanapito.
 

Vuoden 2020 päätöksiä odotellaan

TINFOn vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 ovat piakkoin plakkarissa. Nyt odotellaan päätöstä toiminta-avustuksesta ja käännös- etc. apurahoista, joita TINFO jälleen saa jakaa.
 

Teatteri-Suomen todellisuuksissa

Pitääkö olla huolissaan? Sekoilen pahemman kerran ensi-iltakalenterini kanssa. Ensi-iltojen ruuhkaviikot näyttävät käyvän ylipääsemättömiksi hörhö-Hannalle. Teen tuplabuukkauksia, esitysmerkintä on kalenterissa väärän päivän kohdalla jne. jne. Esitysten katsomista torpedoi vielä oma elämä. No, on siis muutakin elämää…  

Ensi viikon hiihtolomaviikolla TINFO-tiedotekin lomailee. Nyt viikonlopuksi lumen keskelle Kajaaniin teatteriin kantaesitykseen Syyllinen ja uusperheseminaariin. Minkäänlainen uusperhe- tai perusperhekokemusasiantuntija en ole, mutta ulkopuolelta olen katsastellut sitä, miten moninaiset perhemallit ovat tehneet tietään myös näyttämöille. Tällaiset tripit toisiin esityksellisiin todellisuuksiin ovat aina innostavia. Teatteri-Suomi on monta erilaista Suomea.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät