07.04.2021

Lausunto banneri

Kesäteatteri tapahtumatakuun piiriin

 
Lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta
 
Teatterin tiedotuskeskus TINFO haluaa esittää seuraavaa:
 
Vuonna 2019 ammatillisilla kesäteattereilla oli esityskertoja 1 040, ja niissä katsojia 387 685. Katsojamäärä nousi 8,1 prosenttia suhteessa edelliseen vuoteen. Sen sijaan pandemiavuoden kesänä 2020 vain harva kesäteatteri ehti ajoissa käynnistämään esityskautensa rajoitetuille katsojamäärille.
 
Säännöllistä kesäteatteritoimintaa on yhdeksällä vos-teatterilla sekä noin 30 rahoituslain ulkopuolisella ammattiteatterilla. Kesäteatteria esittäviä toimijoita löytyy TINFOn Teatterihausta yhteensä 557 kpl, valtaosa näistä on näin ollen harrastajateattereita. Ennen pandemiaa kesäteatteri saavutti miljoonayleisön vuosi toisensa jälkeen.
 
Harrastajateatterit ja kesäteatteria tarjoavat ammattiteatterit ovat merkittävä freelancereiden työllistäjä. Kesäteattereiden esitykset ovat myös tärkeä tulonlähde suomalaisille näytelmäkirjailijoille, joiden näytelmiä kesäteatterit esittävät. Näytelmäkirjailijoiden ansaintamahdollisuudet ovat olleet rajalliset pitkään jatkuneesta esityskiellosta johtuen.
 
Kesäteatterikausi on olennainen tulonlähde monelle freelancerille – niin näyttelijöille, ohjaajille, suunnittelijoille kuin näytelmäkirjailijoillekin.  
 
Tähän mennessä (6.4.2021) TINFOlle tulleiden ensi-ilta ilmoitusten määrä aikavälille 1.6.-1.8.2021 on 53 kpl (tarkempia tietoja: https://www.tinfo.fi/fi/Ensi-iltoja). Normaalisti kesäteattereiden ensi-iltojen lukumäärä on ollut 380–430 kpl. Tämä kertoo suunnittelun vaikeudesta, huomattavista taloudellisista riskeistä, sekä siitä, että teatterit odottavat tarkempaa tietoa tapahtumatakuun mahdollisuudesta.
 
Kesäteattereiden sulkeminen tapahtumatakuun ulkopuolelle vaikeuttaisi näyttämöalan ammattilaisten ahdinkoa. Heidän elinkeinonsa on ollut estynyt viranomaispäätöksin jo lähestulkoon vuoden verran.
 
Esitämme, että lakiesityksessä kesän 2021 ammatti- ja harrastajateatteritoiminta sisällytetään takuun piiriin.  
 
6.4.2021
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Linnea Stara, johtaja 
 
Lausunto annettu virallisen Lausuntopalvelun kautta määräajan sisällä.

Sinua voisi kiinnostaa

Kesäteatteri Tilastot TINFO Korona