Jukka Hyde Hytti

Kolme nopeaa kysymystä

 

Tiedottaja Sari Havukainen kysyy, kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti vastaa.

Millainen on kilpailutilanne eurooppalaisilla esittävän taiteen markkinoilla?

Teatteriryhmien, esitysten ja teatterintekijöiden määrä kasvaa koko ajan. Tällöin myös tarjonta kasvaa. Samalla laajeneva teatterikenttä toki löytää myös uusia toteuttamisalustoja (festivaaleja, tuotantokeskuksia ja residenssejä).

Uusien festivaalien taloudelliset resurssit saattavat lähitulevaisuudessa ohjata niille tarjottavien esitysten suuruusluokkaa pienempään suuntaan.

Mitä suomalaisilta teatteriryhmiltä vaaditaan, jos ne haluavat päästä esiintymään kansainvälisesti?

Yhteydenpitoa, verkostoitumista, yhteydenpitoa. Esittelymateriaali (sisältää mm. esityksen/tuotannon kokoluokan, matkustavien henkilöiden määrän, tekniset tiedot, linkin täysimittaiseen videotallenteeseen) ainakin englanninkielisenä verkkoon kätevien linkkien kautta saataville.

Missä tässä kaikessa MOTI voi valmentaa siihen mukaan valittuja teatteriryhmiä?

MOTI mahdollistaa fyysiset kohtaamiset, jotka voidaan suunnitella tarpeen mukaan neuvonta-, mentorointi-, markkinointi- ja myynti- tai välityssessioiksi (esimerkiksi agentuurikontaktit). Kunkin mukaan valitun teatteriryhmän tai työparin kanssa tehdään kolmivuotinen toimintasuunnitelma, jossa sovitaan räätälöidyistä tavoitteista ja keinoista sekä taloushallintotyönjaosta ja yhteisestä viestinnästä.