19.08.2020

Koneen Säätiön Naapuruus-ohjelman teemahaku 2020: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemahaku vuodelle 2020 on julkistettu. Ohjelman viimeinen teemahaku tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.


Koneen Säätiön Naapuruus-ohjelman vuoden 2020 temaattinen apurahahaku on nimeltään Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi. Se tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Haku järjestetään säätiön yleisen hakukierroksen yhteydessä 1.–15.9.2020.

Teemahaussa voidaan rahoittaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa työtä, joka liittyy kestävään kehitykseen ja ympäristökysymyksiin Venäjällä laajasti miellettynä. Rahoitettavat hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi suomalais-venäläiseen ympäristöyhteistyöhön, Venäjän ympäristökysymyksiin paikallisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa kontekstissa, historiallisiin ja poliittisiin muutoksiin, kestävän kehityksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aspekteihin, ympäristöliikkeisiin tai ympäristöä koskevaan puheeseen, teksteihin, kirjallisuuteen ja journalismiin. Säätiön tukemat tieteenalat ovat humanistiset, yhteiskuntatieteet ja ympäristötieteet sekä taiteellinen tutkimus.

Teemahaussa tuetaan ylirajaista yhteistyötä: siinä edellytetään, että tuettavissa hankkeissa on sekä Suomessa että Venäjällä toimivia osapuolia. Hakijoina eli projektien johtajina toimivat yksittäiset tutkijat, mutta hankkeiden hallinnoinnista vastaa suomalainen tutkimus- tai muu organisaatio. Säätiö voi maksaa Venäjällä toimivien henkilöiden apurahat suoraan heille itselleen.

Koneen Säätiö kannustaa aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä. Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa painotetaan monitieteistä ympäristötieteellisten, yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen yhteistyötä. Säätiö kannustaa myös taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen. Erityistä painoa annetaan hankkeista tiedottamiseen myös tiedeyhteisön ulkopuolelle, ja hankkeen suunnitelman lisäksi hakemuksiin on liitettävä tiivis viestintäsuunnitelma (ks. Liitteet). Hankkeiden kesto voi olla enintään neljä vuotta, ja hakeminen tapahtuu säätiön verkkopalvelussa. Hakemuksessa voi käyttää suomea ja englantia. Rahoitusta teemahaun hankkeille on varattu yhteensä n. 3 miljoonaa euroa.

Hakeminen

Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2020. Katso tarkemmat ohjeet: APURAHAN HAKIJALLE

Lisätietoja:

tiedejohtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi