02.09.2020

Koneen Säätiön COVID-19-erillishaku

Vaikeuttiko koronapandemia apurahatyötä? Hae täydennysrahoitusta COVID-19-erillishaussa!

Keväällä selvitimme kyselyin poikkeustilanteen vaikutuksia apurahansaajiemme hankkeiden toteutumiseen ja etenemiseen. Kyselyvastauksissa nousi esiin toive jatkoapurahasta, jolla kompensoitaisiin korona-ajan menetyksiä. Toiveeseen vastataksemme järjestämme syksyn yleisen haun yhteydessä erillishaun niille säätiön jo rahoittamille apurahansaajille, joiden työ on estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian vuoksi kevään ja kesän 2020 aikana. Hakuaika on sama kuin yleisessä haussa, 1.–15. syyskuuta.

Haussa voidaan tukea yksilöapurahan saaneita tai hankkeita lyhyillä henkilökohtaisilla apurahoilla (lisätyöskentelykuukausilla) enintään neljän kuukauden ajan ja vapaasti haettavilla muilla kuluilla enintään yhdeksi vuodeksi.

Toivomme erillishaun osaltaan keventävän poikkeuskevään ja -kesän aiheuttamaa kuormitusta.

Lue lisää COVID-19-täydennyshausta

Sinua voisi kiinnostaa

Apuraha Ilmoitukset Korona Avoimet haut