20.05.2021

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa ajalle 16.8.2021-15.2.2022. Tehtävä on määräaikainen ja osa-aikainen (80 % eli 29 h/viikko).

Moninaisuuskouluttaja osallistuu hankkeen Diversity Agent 2.0 suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen tavoitteena on tarjota taide- ja kulttuuritoimijoille työkaluja ja koulutusta, joiden avulla voidaan edistää moninaisuuden huomioimista, rasismin tunnistamista ja siihen puuttumista sekä osallisuuden esteiden poistamista. Hanketta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelun ja se toteutetaan yhteistyössä Globe Art Pointin kanssa.

Moninaisuuskouluttaja toimii osana Kulttuuria kaikille -palvelun henkilöstöä ja työskentelee hankkeen sisäisen työnjaon mukaisesti erilaisissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu moninaisuusagenttien koulutusohjelman suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä taide- ja kulttuuritoimijoille suunnattujen sekä rasismiin ja syrjintään liittyvien verkkoklinikoiden koordinoiminen osana agentille suunnattua koulutusta. Yksi osa työtä on myös raporttien Art, Culture and Diverse Finland. Final Report of the Working Group for Cultural Policy, Immigrants and Promotion of Cultural Diversity (PDF) (2021) ja Opening. The status of foreign-born arts and culture professionals in Finland (2020) toimenpiteiden jalkauttaminen.

Kulttuuria kaikille -palvelu on sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, inkluusiota, saavutettavuutta ja moninaisuutta kaikessa toiminnassaan, myös uusien työntekijöiden rekrytoinneissa. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakijoiksi, riippumatta esimerkiksi hakijan sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä, etnisestä alkuperästä, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Tässä haussa kannustamme ulkomaalaistaustaisia sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvia työnhakijoita.

Työ edellyttää soveltuvan yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa, kokemusta kouluttamisesta ja koulutusohjelman/kurssien suunnittelusta, vahvaa asiantuntemusta anti-rasismista, kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, sosiaalisista oikeuksista ja ulkomaalaissyntyisiin henkilöihin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi arvostamme taide- ja kulttuurialan asiantuntemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä, kykyä itsenäiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn sekä kokemusta viestinnästä ja projektinhallinnasta.

Hakijalta edellytetään hyvää joko suomen tai englannin kielen taitoa. Työkielenä on joko suomi tai englanti.

Osa-aikaisen tehtävän (80 %) palkka on 2185 euroa/kk. Hakemusten on oltava perillä  31.5.2021 klo 16.00. Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@cultureforall.fi. Työpaikkahaastattelut järjestetään viikolla 24. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta samalla viikkolla. Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén 18.-20.5.2021, klo 10-16, puh. 040–674 3528.

Osa työstä tehdään etänä, osa Kulttuuria kaikille -palvelun toimistolla Kaapelitehtaalla Helsingissä (Tallberginkatu 1). Toimistoon on esteetön kulku. Tästä löydät lisätietoa toimiston saavutettavuudesta. Toimistossa työskentelee säännöllisesti yksi avustajakoira.

Tietosuoja

Luethan tietosuojaselosteemme ennen hakemuksen lähettämistä. Emme käytä antamiasi tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tähän rekrytointiin ja poistamme kaikki tietosi vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

Kun lähetät hakemuksesi, kirjoita viestisi alkuun, että annat suostumuksesi lähettämiesi henkilötietojen käsittelyyn Kulttuuria kaikille -palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti. Ilman suostumusta emme voi käsitellä hakemustasi. HUOM! Ethän kirjoita henkilötunnustasi tai tarkkaa syntymäaikaasi hakemukseesi tai ansioluetteloosi! Emme tarvitse tätä tietoa.

Tietoa Kulttuuria kaikille -palvelusta

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa Kulttuuria kaikille -palvelusta: www.kulttuuriakaikille.fi

Toimistomme ja koko työyhteisömme on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjintävapaata toimintaa eri tavoin. Ensimmäinen oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme on voimassa 2019–2022. Toimistomme on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja meillä on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Lue lisää toimistomme ja toimintamme yhdenvertaisuudesta, anti-rasismista, ja saavutettavuudesta täältä.

Tietoa Globe Art Pointista

Globe Art Pointin keskeinen missio on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja inkluusiota taide- ja kulttuurisektorilla Suomessa. G.A.P. toimii myös tiedotuskeskuksena ja kohtaamispaikkana taiteilijoille, kulttuurityöntekijöille, ja taide- ja kulttuuri-instituutioille Suomessa. Painopisteenämme on erityisesti se, että Suomessa elävät ja työskentelevät ulkomaalaissyntyiset taiteilijat ja kulttuurityöntekijät tulisivat tunnustetuksi ja heidän potentiaalinsa hyödynnetyksi. G.A.P. on sitoutunut yhdessä yhteistyökumppaniensa ja sidosryhmiensä kanssa parantamaan olemassa olevia rakenteita ja yhteiskuntaa, joka on vapaa syrjinnästä ja kaikesta muustakin sorrosta. Tavoitteenamme on luoda rakentavaa ja toimintana tähtäävää vuoropuhelua koko yhteiskunnan kanssa, paikallisesta ruohonjuuritasosta kansalliselle tasolle. Lisätietoja Globe Art Pointista.

Ilmoitus Kulttuuria kaikille -sivulla

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikat Avoimet haut