20.01.2022

Kulttuurialan freelancerit vaativat oikeusteitse yleisötilaisuuksien avaamista.

Joukko kulttuurialan freelancereita on maanantaina 17.1.2022 jättänyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Asianosaisten ollessa yksityishenkilöitä ja freelancereita on valitus lajissaan poikkeuksellinen. Valituksen tavoitteena on toimeenpanokielto Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2022 yleisötilaisuudet kieltäville päätöksille ESAVI/560/2022 ja ESAVI/45792/2021. Valittajien mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ovat epäjohdonmukaisia eivätkä täytä välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. Myös THL kyseenalaistaa yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuuden.

Yleisötilaisuuksien kielto aiheuttaa kauaskantoista, mittavaa haittaa toiminnalle, korvaamattomia taloudellisia tappioita ja syventää yhä entisestään kulttuurialan työntekijöiden ja toimijoiden ahdinkoa. Kulttuurialan sulku rikkoo perusteetta alan työntekijöiden perustuslaillista oikeutta harjoittaa elinkeinoaan sekä kansalaisten perusoikeutta kulttuuripalveluihin. Valittajat katsovat, että kyseessä on laiton työsulku, jonka vaikutukset kohdistuvat pahimmillaan jälleen juuri kaikista heikoimpiin eli freelancereihin. Valittajat edelleen katsovat, että valtioneuvosto on pandemian hoidossaan epäsuhtaisesti asettanut yhden merkittävän ala- ja ammatinharjoittajaryhmän maksamaan hintaa mm. muun yhteiskunnan kriisitietoisuuden kasvattamisesta, riittämättömän terveydenhuollon kapasiteetin turvaamisesta sekä rokottamattomien hoitamisesta.

Lisätiedot:

Iiro Ollila                                                                        
Freelancer                                                                     
040 823 7026                                                          
iiro.ollila@gmail.com                                 

Aki Hauru
Freelancer
0400 966 689
aki@dch.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Kannanotot