30.09.2022

OKM

Kulttuurialan tulevaisuustyön ehdotuksista kerätään lausuntoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 30.9.2022 14.36

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää näkemyksiä kulttuurialan tulevaisuutta ja koronapandemian jälkeistä jälleenrakennustarvetta käsitelleen työryhmän raportista ja sen toimenpide-esityksistä. Lausuntoaika päättyy 7.11.2022.

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportti sisältää ehdotuksia taide- ja kulttuurialan elpymiseksi ja vahvistamiseksi. Työn taustalla ovat olleet erityisesti koronapandemian aiheuttamat ongelmat, mutta myös tarve katsoa alan kehittämistarpeita. Työryhmä valitsi mielestään tärkeimmät ongelmien korjaamista vaativat asiat ja teki näihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia.

– Kulttuuriala kärsi koronapandemiasta poikkeuksellisen paljon, ja näyttää siltä, että tilaisuuksissa ja tapahtumissa käyminen ei palaudu ainakaan heti ennalleen. Samaan aikaan kulttuurialaan vaikuttaa digitalisaatiokehitys ja monet muut toimintaympäristömuutokset. Työryhmä esitti vahvan näkemyksen alan toimintaedellytysten vahvistamiseksi, mutta haluamme vielä kartoittaa lausuntomenettelyllä laajasti eri toimijoiden näkemyksiä työryhmän esityksistä, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Ehdotusten tavoitteena on tuoda esiin kulttuurialan yhteiskunnallista merkitystä. Työryhmän raportti ja lausunnoista tehtävä kooste ovat aineistona eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille ja valmistauduttaessa seuraavaan hallituskauteen. 

Kulttuurialan tulevaisuus -työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Tuomo Puumala ja ryhmään kuului jäseniä laajasti kulttuurialalta. Työryhmän työhön liittyi myös kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa selvityshanketta sekä aihetta esitteleviä keskustelutilaisuuksia.  Seuraava keskustelutilaisuus, johon myös tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen osallistuu, järjestetään Jyväskylässä 24.10. Tilaisuutta voi seurata opetus- ja kulttuuriministeriön YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, p. 0295 330 259
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, p. 0295 330 336
erityisavustaja Antti Varis, p. 0295 330 195