17.06.2020

Kulttuurille ja taiteelle korona-avustuksina lähes 21 miljoonaa

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt yhteensä 20 682 900 euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Kansallisille taidelaitoksille myönnettiin 2 920 000 euroa, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille 14 762 900 euroa sekä taiteen perusopetuksen ylläpitäjille kolme miljoonaa euroa.

Kansallisista taidelaitoksista Suomen Kansallisooppera ja -baletti sai 1 260 000 euroa, Kansallisgalleria 990 000 euroa ja Suomen Kansallisteatteri 670 000 euroa.

Valtionosuuden piirissä oleville museoille myönnettiin 3 605 900 miljoonaa euroa, orkestereille 1 394 000 euroa ja teattereille 9 763 000 euroa. Vuonna 2020 valtionosuuden piirissä toimii 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria. Hakemuksen jätti 74 museota, 55 teatteria ja 23 orkesteria.

Lisämäärärahalla tuetaan teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuuteen sekä asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

- Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa. On tärkeää, että voimme auttaa toimijoita selviämään vaikeiden korona-aikojen yli, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

Päätöksiä tehtäessä otettiin huomioon muun muassa ajalla 13.3.–31.5.2020 syntyneitä tulonmenetyksiä ja säästöjä, toteutettua toimintaa sekä suunnitelmia toiminnan jatkuvuudelle.

Taiteen perusopetuksen avustus muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä oleville

Taiteen perusopetuksen ylläpitäjille myönnettiin yhteensä kolme miljoonaa euroa koronapandemiasta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen. Avustusta sai 65 ylläpitäjää. Avustus myönnettiin sellaisille taiteen perusopetuksen ylläpitäjille, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin.

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa koronapandemian johdosta vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta ja tukea taiteen perusopetuksen saatavuutta maan eri osissa. Avustusta myönnetään ajalla 13.3.–15.8.2020 koronapandemiasta aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa

Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja. Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 24. huhtikuuta.

Kulttuurin ja taiteen avustuksiin myönnettiin 40,3 miljoonan euron, taiteen perusopetuksen avustuksiin kolmen miljoonan euron, nuorison avustuksiin neljän miljoonan euron ja liikunnan avustuksiin 19,6 miljoonan euron määrärahalisäys. Korona-avustushaut liittyivät näihin määrärahalisäyksiin.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

Kansalliset taidelaitokset
  • Kansallisgalleria sekä Kansallisooppera ja -baletti: kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, p. 0295 330 081

  • Kansallisteatteri: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285

Valtionosuuden piirissä olevat museot, orkesterit ja teatterit
  • museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 330 281

  • orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski, p. 0295 330 209

  • teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285

Taiteen perusopetus
  • kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Korona Uutiset